Logo MojaObčina.si
DANES
18°C
3°C
JUTRI
16°C
4°C
278

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2023

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2023

Predmet javnega razpisa so naslednji športni programi:

1.     Športna vzgoja otrok in mladine

2.     Programi kakovostnega športa

3.     Programi vrhunskega športa

4.     Šport invalidov

5.     Športna rekreacija

6.     Šport starejših

7.     Razvojne dejavnosti v športu

8.     Športne prireditve

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ZA ŠPORT«.Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja/prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2023 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2023.

Prijavitelj lahko v eni kuverti oz. pošiljki odda prijave za več programov oz. projektov pri čemer prijavni Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in splošna izjava prijavi priloži le enkrat.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Dodatne informacije in pojasnila

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je Damjan Žerjav, telefon 07/620 55 34, 051 675 408, e-naslov: damjan.zerjav@brezice.si.

Razpisna dokumentacija

1. Razpisna dokumentacija JR šport 2023.pdf

2. 2023 OBRAZEC 1 - Splošni podatki, izjava in privolitev JR-šport.doc

3. 2023 OBRAZEC 2 - Seznam obrazcev in prilog.docx

4. 2023 OBRAZEC 3a - Športni programi redne vadbe.docx

5. 2023 - OBRAZEC 3b - Razvojne dejavnosti v športu.docx

6. 2023 - OBRAZEC 3c - Športne prireditve.docx

7. 2023 OBRAZEC 4 - Skupni urnik prijavljenih programov po objektih.docx

8. 2023 vzorec kuverte.docx

Obrazci Poročila 2023
1. 2023 Poročilo o izvedbi športne prireditve.docx

2. 2023 Poročilo o izvedenih razvojnih dejavnostih v športu.docx

3. 2023 Poročilo o porabi sredstev za pokrivanje tekmovalnih stroškov.docx

4. 2023 Poročilo o udeležbi na izobraževanju.docx

5. 2023 Poročilo uporabi športnega objekta.docx

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi