Logo MojaObčina.si

Borovnica

JUTRI
25°C
9°C
PON.
26°C
12°C
3995

Proračun za letošnje leto pod streho

Najpomembnejša točka tokratne decembrske seje Občinskega sveta je bila sprejetje proračuna za leto 2020.

Javna enomesečna obravnava osnutka proračuna je prinesla 33 predlogov sprememb, ki so jih dali odbori, šola, svetniki, društva in občinska uprava. Vložena sta bila tudi dva amandmaja, torej spremembi besedila odloka. Prvega je vložila Lista za našo Borovnico, ki je predlagala izvedbo idejnih zasnov širitve vrtca in športnega parka z večnamensko športno dvorano. Kot so zapisali v obrazložitvi, želijo v sodelovanju z občino, šolo, vrtcem, športnimi društvi in javnostjo preveriti možnosti razvoja infrastrukture na tem območju. Na ta amandma je župan Bojan Čebela vložil svojega in predlagal, da se ga ne potrdi, saj »projekta prizidek vrtca in nove športne dvorane ne moremo enačiti s potrebami in ju je potrebno obravnavati ločeno zaradi različne prioritete izvedbe.« Čebela je tako vložil svoj amandma, ki je zagotovil samo sredstva za prostorsko prevetritev možnosti širitve vrtca, torej brez športnega parka. Svetniki so potrdili županov predlog, ideja Liste za našo Borovnico pa je bila zavrnjena.

Slišati je bilo namreč opozorila, da občino čakajo zahtevnejši in pomembnejši projekti, kot so prizidek šole, ureditev knjižnice, predvsem pa sanacija vodovoda v Kotih, ki bo velik finančni zalogaj. Že tako so težave z likvidnostjo in ob dodatnem zadolževanju bodo še večje, tako so nekateri svetniki ugotovili, da določene investicije ne bodo morale biti opravljene oz. bodo na čakalni listi. Zato so sprejeli tudi sklep, da omejijo porabo sredstev za projekte, ki so sofinancirani iz drugih virov, dokler sredstva niso zajamčena, z izjemo porabe sredstev za pripravo projektne dokumentacije. Proračun za leto 2020 je tako pod streho. 

Na seji so obravnavali še nekaj tem. Med drugim so potrdili ekonomske cene programov v borovniškem vrtcu. Uskladitve cen se opravi enkrat letno glede na aktualno stanje. Merila postavlja država, ki je zvišala plače za en plačilni razred, prav tako tudi regres, poleg tega je občina povečala število oddelkov, zdaj jih je že 15 in skupno je v vrtec vključenih 263 otrok. 

Kar nekaj časa je svetnikom vzelo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Spomnimo, gre za zakon, ki določa nekakšen davek za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, višina nadomestila pa se razlikuje glede na območja in opremljenost. Javna obravnava, ki je potekala do konca novembra, večjega zanimanja ni požela, je pa kljub temu prinesla dve pripombi. Svetnika Nina Scortegagna Kavčnik in Tine Palčič sta predlagala izločitev zaselka Jele v delu, ki se nahaja za železniško progo iz prvega območja obremenitve, Peter Černilogar in Aljoša Žerjav pa, da se območje južno od Belega potoka prekategorizira iz prvega območja v tretje območje. Oba predloga sta bila potrjena, na seji pa le z enim glasom proti, tudi odlok. 

Z glasovanjem na občinskem svetu so zdaj uradno potrjeni tudi člani vaških odborov Brezovica - Dražica - Niževec (Sonja Petelin, Ciril Trček in Matjaž Hren), Ohonica - Pristava - Lašče (Karel Nikolavčič, Jožko Košir in Frenk Debevec) ter Zabočevo (Jan Černetič, Bojan Kanjc, Matej Turšič). Z  vaškimi odbori želi občina zagotoviti sodelovanje vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev, zato ste vabljeni, da se v primeru težav obrnete na svoje predstavnike. 

V javni obravnavi je bil tudi zakon za odmero komunalnega prispevka, prispela je ena pripomba s strani svetnika Cirila Menarta in Tineta Palčiča. Predlagala sta, da se komunalni prispevek oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in stavb, ki so namenjene za izobraževanje, zdravstvo, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport … Predlog je bil zavrnjen, saj občina nima pravne podlage in je omejena z zakonodajo, ki določa, kdo je oproščen plačila komunalnega prispevka. Svetniki so potrdili nove podlage za odmero komunalnega prispevka. 

Nekaj prahu je v javni obravnavi dvignil tudi nov pravilnik za sofinanciranje programa kulture. Pri predlogih za spremembe novega je bilo najbolj aktivno in kritično Kulturno društvo Borovnica. Zaradi novega načina točkovanja so v strahu, da bodo kulturni dogodki manj kvalitetni oz. bo prišlo do prave inflacije tovrstnih prireditev. Nekaj njihovih predlogov je občinska uprava sprejela, nekaj zavrnila in pomirila, da so določeni strahovi nepotrebni. Svetniki so pravilnik potrdili. 
 

Rok Mihevc

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi