Logo MojaObčina.si

Bohinj

DANES
24°C
16°C
JUTRI
25°C
15°C
3217

OBČINSKI SVET NA 3. REDNI SEJI POTRDIL PRORAČUN ZA LETO 2019

Občinski svet se je v četrtek 21. februarja popoldan v sejni sobi Občine Bohinj sestal na 3. redni seji Občinskega sveta. Sejo so zaključili s sprejetim proračunom za leto 2019 in zaključeno prvo obravnavo odloka o podelitvi koncesije za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj. V preostalem delu seje so se seznanili s programom dela Razvojne agencije Zgornje gorenjske (RAGOR), potrdili spremembo pravilnika o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest RAGOR-ja zavoljo uskladitve z zakonodajo ter potrdili imenovanje novega direktorja RAGOR-ja, Marka Toplaka. V Svetu lokalnih skupnosti Gorenjske bo Občino Bohinj zastopala Iva Lapajne, kot predstavnika Občine Bohinj v Svetu zavetišča za zapuščene živali pa so ponovno potrdili mag. Primoža Laha. 

 

Občinski svet sprejel proračun za 2019

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel proračun za leto 2019. Občina bo s sprejetim proračunom razpolagala z nekaj več kot 11 milijonov 805 evrov prihodkov ter  12 milijonov 905 tisoč evrov odhodkov. Razliko bodo pokrili z zadolževanje.

Proračun je znova močno investicijsko naravnan, predvsem na področjih, ki so jim v okviru načrtov razvojnih programov že v preteklih letih posvečali posebno pozornost. Med večjimi projekti velja omeniti popravilo mostu na Logu, rekonstrukcijo ceste z ureditvijo vaškega jedra v Stari Fužini, pločnik na Ribčevem Lazu, ureditev vodovoda in sistema za čiščenje odpadnih voda ter ceste v Češnjici, energetsko sanacijo zdravstvenega doma in vrsto drugih investicij, ki so namenjene izboljševanju kakovosti življenja. Večji projekti v Stari Fužini, Češnjici in na Ribčevem Lazu bodo potekali v sodelovanju z državo, po sprejetju proračuna sledijo še podpisi pogodb in nato takojšnji začetek del na terenu. Proračun predvideva tudi številne druge investicije, ki si jih lahko ogledate tudi v gradivu, objavljenem na spletni strani Občine Bohinj.

Na seji so od šestih podanih amandmajev najprej sprejeli amandma, ki ga je podal župan Jože Sodja in v proračun vključili sredstva od prodaje deleža v Gorenjski banki d. d. in predvidena sredstva v višini malo več kot 42 tisoč evrov namenili delno za nakup opreme za nadgraditev dvorane Danica ter za pripravo nove dokumentacije za most na Rju. V nadaljevanju so predlagatelji štiri amandmaje umaknili, šestega, ki je na predlog Mirka Jeršiča predvideval menjavo zemljišč za potrebe Športnega centra Senožeta pa niso sprejeli.

Občina Bohinj bo z uradno objavo 1. marca tako lahko prekinila začasno financiranje in nadaljevala delo po začrtani poti, ki jo predvideva proračun za leto 2019.

 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj, prva obravnava

V občini Bohinj se že dlje časa srečujemo s težavo zagotavljanja ustreznega obsega zdravstvenega varstva na področju pediatrije, na kar so bila podana opozorila tako s strani ZD Bohinj, OZG kot tudi uporabnikov. Obstoječi program pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj se sedaj izvaja v skupnem obsegu 0,8 programa. Na podlagi priznanega normativa in področnega dogovora za izvajanje zdravstvene dejavnosti je za ZD Bohinj priznanega 0,84 pediatra. Iz navedenega izhaja, da bi pediater delo lahko opravljal 4 dni v tednu, kar pa je v praksi neizvedljivo zaradi drugih delovnih obveznosti zdravnice (ZD Bled in Bolnica Jesenice). Pri tem je potrebno poudariti, da težavo predstavlja pomanjkanja kadra na tem področju in ne zdravnica, ki svoje delo dobro opravlja. S tem problemom se srečuje tudi OZG, ki ima že dva meseca odprt razpis za mesto pediatra, pa do današnjega dne še ni prejel nobene prijave. Kljub objavljenim razpisom vodstvo OZG izraža dvom o pridobitvi kadra za izvajanje nadaljnje pediatrične dejavnosti v ZD Bohinj. Na podlagi sestankov OZG in Občine Bohinj je zato OZG dne 18. 1. 2019 podal soglasje k objavi razpisa koncesije za področje pediatrične dejavnosti.

Kot primer dobre prakse so na Občini Bohinj navedli primer na območju občin Žiri in Gorenja vas, ko se je podobna situacija uspešno rešila s podelitvijo koncesije (2016). Občina Bohinj je predlog besedila odloka poslala v soglasje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je podal manjše pripombe (že upoštevane v predlogu) in podalo informacijo, da bodo na tako besedilo podali soglasje. Tako usklajeno besedilo predloga odloka je bilo poslano v izdajo soglasja tudi na Ministrstvo za zdravje.

Predhodno soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je potrebno, ker bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z izbranim koncesionarjem po podpisu koncesijske pogodbe sklenil pogodbo o financiranju koncesijske pogodbe, zato navedeno soglasje predstavlja soglasje financerja, da so oziroma bodo zagotovljena finančna sredstva za izvajanje koncesijske dejavnosti koncesionarja, ki bo izbran na javnem razpisu na podlagi koncesijskega akta.

V času do druge obravnave Občina Bohinj pričakuje, da bo tudi že prejela ustrezna soglasja in se bo po sprejemu odloka v drugi obravnavi takoj lahko objavil razpis.

Razpis za koncesijo naj bi predstavljal še eno pot, po kateri bo Občina Bohinj v sodelovanju z OZG skušala pridobiti pediatra. Kot je bilo povedano tudi v razpravi, pa bo Občina Bohinj kljub temu morala takoj začeti tudi z iskanjem dodatnih možnosti, ki bi lahko ob neuspehu obeh razpisov privabili pediatra za delo v Zdravstvenem domu Bohinj. Problem je namreč predvsem zaradi splošnega pomanjkanja pediatrov v Sloveniji zelo pereč. Sedanja pediatrinja, ki delo dvakrat tedensko opravlja v Zdravstvenem domu Bohinj se bo namreč poleti upokojila.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi