Logo MojaObčina.si
DANES
22°C
8°C
JUTRI
23°C
7°C
Oceni objavo

Obvestilo strankam o spremembi poslovanja Krajevnega urada Bled

Upravna enota Radovljica obvešča svoje stranke, da se s 1. februarjem 2024 spreminja poslovanje Krajevnega urada Bled.
Uradne ure v KU Bled bodo od 1. februarja 2024 dalje:
- vsako SREDO od 13.00 do 17.00 ure.

Upravna enota Radovljica zagotavlja strankam na Krajevnem uradu Bled naslednje storitve:
 ne glede na kraj stalnega prebivališča:
• sprejem vloge za izdajo osebne izkaznice in potnega lista,
• sprejem vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu,
• postopek v zvezi z naznanitvijo pogrešanja osebne izkaznice ali potnega lista,
• sprejem vloge za podaljšanje vozniškega dovoljenja,
• odjava začasnega prebivališča, sprememba naslova za vročanje v Republiki
Sloveniji, prijava stalnega naslova v tujini, prijava in odjava začasnega naslova
v tujini ter sprememba naslova v tujini,
• potrjevanje podpor volivcev,
• izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva,
• sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe
SIGEN-CA,
• sprejem vlog za preklic spletnega potrdila SIGEN-CA,
• sprejem vlog za pridobitev mobilne identitete smsPASS,
• izdaja potrdil in izpiskov iz matičnega registra,
• sprejem izjave na zapisnik o priznanju očetovstva,
• sprejem prijave sklenitve zakonske zveze na območju upravne enote,
• izdaja vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela,
• upravne overitve – overitev podpisa, overitev prepisa ali kopije dokumenta in
overitev garantnih pisem;
 za območje UE Radovljica:
• prijava stalnega prebivališča, prijava začasnega prebivališča in določitev
naslova za vročanje v Republiki Sloveniji,
• sestava smrtovnic,
• pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
• sprejem vlog:
- za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov,
- za spremembo osebnega imena,
- sprejem obvestila o neizpolnjeni prijavni obveznosti.

Vse naštete naloge in še več lahko državljani opravijo tudi na sedežu Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18 v času uradnih ur:

- ponedeljek od 8.00 do 15.00,
- torek od 8.00 do 15.00,
- sreda od 7.00 do 17.00,
- petek od 8.00 do 13.00.

T: 04 537 16 00
E: ue.radovljica@gov.si

Oglejte si tudi