Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
11°C
-5°C
JUTRI
9°C
5°C
Deli
4174

Nepovratna sredstva in krediti Eko sklada

Eko sklad nudi nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe fizičnih

oseb - občanov, gospodarskih družb in javnega sektorja. Objavljeni pozivi so odprti vse do objave 

zaključka v Uradnem listu.

V prispevku bodo obravnavani trije javni pozivi ( JP ) za občane, ki so bili objavljeni v 

ULRS št.36/ 2019. Višine spodbud niso prikazane za ukrepe na območju občin, ki imajo

sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

JP 74SUB-OB19.

Naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov mora biti izvedena v času trajanja tega javnega poziva. Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v ULRS dalje, to je od 7. 6. 2019. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v ULRS.

Ukrepi so:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi ( ploščati, vakumski in toplozračni sprejemniki ter fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje ),

višina spodbude je do 30 % in ne več kot 300 EUR/m² oziroma 600 EUR za 1 kVA,

 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

višina spodbude je pri prvi vgradnji do 20 % in ne več kot 2000 EUR,

višina spodbude pri zamenjavi stare kurilne naprave je do 50 % in ne več kot 4000 EUR,

 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

višina spodbude je pri prvi vgradnji do 20 % in ne več kot 2500 EUR za voda/voda ali 

slanica ( zemlja )/voda,

višina spodbude je pri prvi vgradnji do 20 % in ne več kot 1000 EUR za zrak/voda,

višina spodbude pri zamenjavi stare kurilne naprave je do 40 % in ne več kot 4000 EUR

za voda/voda ali slanica ( zemlja ) voda,

višina spodbude pri zamenjavi stare kurilne naprave je do 40 % in ne več kot 2500 EUR

za zrak/voda,

 • priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

višina spodbude je do 50 % in ne več kot 3000 EUR,

 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih ( tri stekla, RAL montaža,..) oken v starejši stanovanjski stavbi,

višina spodbude je do 20 % in ne več kot 150 EUR/m²,

 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, λ/d ≤ 0,230 W/m²K,

višina spodbude je do 20 % in ne več kot 12 EUR na m² toplotne izolacije,

 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,

λ/d ≤ 0,140 W/m²K,

višina spodbude je do 20 % in ne več kot 12 EUR na m² toplotne izolacije, 

 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno-

ali dvostanovanjski stavbi, λ/d ≤ 0,280 W/m²K,

višina spodbude je do 20 % in ne več kot 12 EUR na m² toplotne izolacije, 

 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

višina spodbude je do 20 % in ne več kot 2000 EUR za centralno prezračevanje v posameznem 

stanovanju ter 300 EUR za lokalno prezračevalno napravo.

V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe, je upravičen do višje

nepovratne finančne spodbude, ki ne sme znašati več kot 30% priznanih stroškov naložbe.

 

JP 73SUB-sNESOB19 

Ukrepi so:

 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe – ukrepi se

bodo začeli izvajati po oddaji vloge, 

 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe – ukrepi se bodo začeli izvajati

po oddaji vloge in

 • nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

 

JP 71SUB-SO19

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo za nove

naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih 

odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo

z izrabo sončne energije.

Nova naložba je naložba, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge in bo začela obratovati

po oddaji vloge.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne 

električne moči, za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Dodatne informacije se lahko dobijo na spletni strani www.ekosklad.si, Energetsko svetovalnih 

pisarnah mreže Ensvet ali po telefonu 04 5743 287.

 

Energetski svetovalec mreže Ensvet, Andrej Svetina

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi