Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
9°C
-6°C
JUTRI
9°C
-2°C
7755

Kanalizacijski sistem Bled - Gorje nima iztoka v jezero, kaj ali kdo ga potem ogroža?

Novica, da je pristojna inšpekcija ugotovila, da Blejsko kanalizacijsko omrežje nima iztoka v Blejsko jezero, dejansko ni novica ampak ugotovitev, ki jo nekateri že dolgo brezuspešno vbijamo v glavo tistim, ki dejstvom, iz različnih razlogov in zaradi različnih, včasih tudi poslovnih namenov, ne verjamejo in slepo zaupajo ali svojim občutkom, izračunom ali prepričanju. Nedvomno je eden od teh tudi dolgoletni glasni kritik blejskega kanalizacijskega sistema Franc Maleiner univ. dipl. ing., ki vesoljni Sloveniji razlaga diametralno nasprotje tistemu, kar je ugotovila inšpekcija. Veliko krat sem ga brezuspešno javno pozval, naj na podlagi dokazov, za katere je prepričan, da jih ima, ukrepa. Zgodilo se ni nič, zato sem se odločil, da kot "zaskrbljen občan" namesto njega, na Policijski postaji vložim ovadbo zoper tiste neodgovorne posameznike, ki nam, če držijo Maleinerjeve ugotovitve, ogrožajo našo sedanjost in prihajajočim rodovom uničujejo prihodnost. Kakor koli že, če ima Maleiner prav, bomo rešeni kriminalnega početja, če pa nima, bomo rešeni vsaj strahu pred grozečo nevarnostjo. Dognanja na podlagi ovadbe, ki zaenkrat še čaka na rezultate bo, v kar trdno verjamem obema, prav za prav vsem, ki jih skrbi usoda našega kraja in jezera, lahko samo v veselje.

Zadeva: Ovadba zoper neznanega storilca

Spoštovani!

Franc Maleiner je v Dnevniku (29. 03. 2019) v članku »Fekalna voda in smrad povzročata preglavice prebivalcem Bleda« zapisal: »…….. problem Bleda…….. je nestrokovno, nekontrolirano ter nepravilno zbiranje, odvajanje in razbremenjevanje hudo onesnaženih mešanih komunalnih odpadnih voda v jezero in Jezernico…. (in v nadaljevanju) ……Na podlagi vzorčenja sestavin dotoka, odtoka ter iz navedenih količin pridelkov …. Je mogoče preveriti in precej natančno določiti skupno letno količino onesnaženja, ki je dosegla in se letno odstranila v ČN…………. Na podlagi izkušenj ocenjujem, da je v teh okoliščinah možno v ČN Bled od letne biološke obremenitve vplivnega območja Bleda odstraniti skupno največ okoli 20% do 30% letne onesnaženosti. Vsa ostala ogromna količina (70-80%) pa žal pristane neočiščena in gnije v jezeru, potoku ter reki Savi…….«

V članku »Blejsko jezero danes in nikoli več« Delo 14. 07. 2019  trditev ponovi: »Zaradi nestrokovne, nepravilne in skrajno pomanjkljive izvedbe blejskega kanalizacijskega omrežja ocenjujem – na podlagi strokovne literature in svojih več desetletnih domačih in inozemskih strokovnih izkušenj –, da doseže blejsko čistilno napravo le okoli 20 odstotkov vse te navedene blejske letne onesnaženosti, medtem ko okoli 80 odstotkov letne onesnaženja odteka direktno v Blejsko jezero ter Jezernico.«

Franc Maleiner je v izjavi za Slovenske novice 01. 11. 2019 v članku pod naslovom »Ribiči le dežurni krivci« izjavil, »…… da je blejska ČN premajhna (namesto 14.650 PE bi jih morala pokrivati vsaj 25. 000 PE….. »

Dnevnik 29. 05. 2020: »Na strokovno nepravilno ter pomanjkljivo izvedeno kanalizacijsko omrežje in močno preobremenjeno čistilno napravo zmogljivosti zgolj 14.650 PE je namreč dejansko priključeno znatno več kot 25.000 PE. Zatorej iz kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave nedopustno odteče neposredno v Blejsko jezero in pripadajoče povodje na dan vsaj okoli 1200 kilogramov odfiltriranih snovi (SSo), 2000 kilogramov kemično potrebnega kisika (KPK), 200 kilogramov elementarnega dušika (N) ter 45 kilogramov elementarnega fosforja (P). Pri tem pa niso upoštevane še dodatne onesnaženosti direktnih padavinskih dotokov jezera (ki znašajo na liter padavin okoli 107 mg KPK), kakor tudi ne onesnaženosti podtalnice (ki nastajajo na primer pri izpiranju sestavin jeseniške žlindre, s katero se je neodgovorno ter nedopustno zasipavalo območja blejskega centralnega parkirišča in širše okolice).«

Franc Maleiner se sklicuje na podatke vzorčenja in na izračune na podlagi konkretnih virov, zato sklepam, da razpolaga tako z viri kot izračuni, ki dokazujejo upravičenost njegove skrbi za jezero.

Franc Maleiner teh virov zaenkrat še ni javno objavil, bi jih pa, - glede na zaskrbljujoče in celo alarmantne ugotovitve, ki jim je priča - najbrž moral,

zato menim, da je moja državljanska dolžnost, da organe pregona tudi na ta način opozorim o najmanj škodljivem, če ne celo kriminalnem delovanju neznanega povzročitelja, ki zaradi malomarnosti, nesposobnosti ali nestrokovnosti ogroža življenja ljudi, uničuje naravo in bistveno vpliva na glavno turistično dejavnost kraja, ki sodi med zaščiteno naravno vrednoto in varovano kulturno krajino.

Namesto dokazov, s katerimi razpolaga avtor člankov sam, v prijavi navajam citate iz njegovih javnih objav v naših medijih.

V polemiki sem avtorja teh trditev že večkrat neuspešno pozval, naj organom pregona predloži dokaze za očit(a)ni okoljski kriminal, zato s to pobudo, v dobri veri, da se situacija lahko samo izboljša, policijo in kriminaliste pozivam k hitremu in profesionalnemu ukrepanju zoper neznanega?!? storilca, na katerega (najbrž) kažejo Maleinerjevi dokazi. Že zaradi preprečitve ponavljajoče se nepotrebne škode za okolje in zdravje ljudi.

Prosim tudi, če me, skupaj z javnostjo, lahko obvestite o rezultatih preiskave.

Vnaprej hvala.

Vse dobro!

Emil Brence

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi