Logo MojaObčina.si

Žiri

JUTRI
33°C
14°C
PET.
27°C
17°C

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Žiri

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17 in 53/19)  župan Občine Žiri objavlja 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Žiri

I.
Župan Občine Žiri naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Žiri, ki ga je pod št. 744-17 izdelala družba  Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.
Gradivo iz prve točke bo od 27.12.2021 do vključno 31.1.2022  javno razgrnjeno na spletni strani Občine Žiri.

III.
Javna obravnava se  bo izvedla dne 19.1.2022,  ob  16.00 uri, na ZOOM povezavi https://us06web.zoom.us/j/85657494551?pwd=WmdIM1VGV2NxSnNROENxY1VRQlJjQT09

Meeting ID: 856 5749 4551
Passcode: 543699

VI.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 31.1.2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo na elektronski naslov obcina.ziri@ziri.si 

pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "sdOPN3 - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Dodatne informacije lahko občani pridobijo tudi na telefonski številki 04 50 50 714.

 

Žiri, dne  20.12.2021

Št.: 3500-0001/2017-216 


Dokumenti, priloge:


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi