Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
8°C
JUTRI
27°C
10°C

Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Žalec za leti 2023 in 2024

Datum objave: 03. 04. 2023
Številka razpisa: 3544-0021/2023
Sredstva: 15 000,00 EUR

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Žalec.

Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 15.000 € ter za leto 2024 15.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leti 2023 in 2024 na proračunski postavki 15143 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprave.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ter opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni poziv, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu Občine Žalec. Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2023 za leto 2023 oziroma do 31.10.2024 za leto 2024. V primeru predčasnega zaprtja razpisa, bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani Občine Žalec.

Ostali pogoji so navedeni v priloženi dokumentaciji.

Všečkaj objavo