Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
1°C
JUTRI
4°C
-5°C
Oceni objavo

V Žalcu zaključili dela v okviru projekta Poslovna cona južno od železnice - II. faza

V Žalcu so zaključili z deli v okviru projekta Poslovna cona južno od železnice – II. faza, ki so del širšega ureditvenega območja Poslovne cone južno od železnice. To območje so začeli infrastrukturno urejati spomladi 2018. Po treh letih se lahko poslovna cona pohvali s popolnoma drugačno in sodobnejšo infrastrukturo, ki v skladu s cilji omogoča boljše pogoje za poslovanje obstoječim podjetjem na tem območju, hkrati pa boljše možnosti za razvoj poslovne cone tudi v prihodnje.
Projekt Poslovna cona južno od železnice II. faza obsega gradnjo ceste A pravokotno na Cesto ob železnici pri Vulkanizerstvu Križnik, ki je potekala od februarja do oktobra leta 2019. Obsegala je gradnjo ceste v dolžini 138 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo ter kanalizacijo za NN elektro razvod. Od novembra 2020 do maja 2021 so zgradili še cesti B in D v skupni dolžini 145 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo, kanalizacijo za NN elektro razvod ter TK/CATV razvod, in rekonstrukcijo Ceste ob železnici (LC 490162) mimo podjetja Zagožen v skupni dolžini 90 m s pločnikom, kolesarsko stezo, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo.

Skupna vrednost investicije v II. fazi znaša 645.218 evrov (z DDV), skupni upravičeni stroški, ki jih je kot sofinancerski delež pri projektu odobrila Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pa je 552.646 evrov (brez DDV). Od tega je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 75 %, delež države Slovenije pa 25 %. Občina Žalec je v celoti financirala izdelavo projektov za cesto A, spremembo namembnosti zemljišč (iz kmetijskega v stavbno zemljišče) za cesto B v postopku izdaj gradbenih dovoljenj, upravne stroške v skupni vrednosti 23.734 evrov (z DDV) in davek na dodano vrednost, ki niso upravičeni stroški. Čaka pa jo še plačilo za odkup zemljišč za nove cestne odseke, ki so v fazi odmere. Izgradnjo ceste A in preplastitev dela lokalne ceste 490162 mimo Vulkanizerstva Križnik je opravilo podjetje VOC Celje . Vrednost opravljenih gradbenih del je bila 261.233 evrov (z DDV). Izvajalec novogradnje cest B in D ter rekonstrukcije Ceste ob železnici pa je bilo podjetje Tegar iz Velike Pirešice, ki je za gradbena dela skupaj prejelo 312.275 evrov (z DDV).

Operacija je potekala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2. »povečanje dodane vrednosti MSP«.

Investicija v Poslovno cono južno od železnice II. faza predstavlja dograditev obstoječe infrastrukture v tej poslovni coni in sledi glavnemu cilju – omogočiti ustrezno infrastrukturo obetavnim podjetjem, sedanjim in bodočim uporabnikom poslovne cone ter s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva v Občini Žalec in na regionalni ravni.

Oglejte si tudi