Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
26°C
14°C
JUTRI
25°C
8°C
Avtor: Občina Vransko,

Javno naročilo SANACIJA JP 992601 BRODE-TEŠOVA (ID 1088038)

Datum objave: 22. 04. 2020
Številka razpisa: 4303-03/2020

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 IN 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo naročila male vrednosti SANACIJA JP 992601 BRODE-TEŠOVA (ID 1088038).

 

Predmet javnega naročila je sanacija javne poti št. 992601 Brode-Tešova v dolžini 963 m. Podroben obseg del je razviden iz priloženega popisa del. 

 

Rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2020, do 11:00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

 

Original menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje in original bianco menice za zavarovanje resnosti ponudbe ponudnik pošlje po pošti na naslov naročnika Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Originala morata prispeti na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb (29. 4. 2020, 11:00), v nasprotnem primeru bo takšna ponudba izločena (prejemna teorija). 

Morebitna druga po pošti poslana dokumentacija ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 28. 4. 2020 do 9:00 ure. 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 4. 2020 in se bo začelo ob 11:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

 

Naročnik bo gradbeno pogodbo z izbranim ponudnikom podpisal po podpisu pogodbe o sofinanciranju sanacije z Ministrstvom za okolje in prostor.

 

Pogodbena dela se bodo začela izvajati takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok za izvedbo del je 21 koledarskih dni od uvedbe v delo. 

 

Občinska uprava Občine Vransko

 

 

 

Všečkaj objavo