Logo MojaObčina.si
DANES
6°C
-3°C
JUTRI
3°C
-5°C
Družba in javne storitve, Kultura, Javni zavod, Glasba, Kulturni dom

ZKTŠ VRANSKO

Odprto

Danes 11.00‒16.00
Ponedeljek 11.00‒15.00
Torek 11.00‒15.00
Sreda 11.00‒15.00
Četrtek 11.00‒16.00
Petek 11.00‒15.00
Sobota 10.00‒12.00
navedene so uradne ure poslovanja TICa.

Predstavitev

Javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je ustanovila Občina Vransko z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko« v začetku leta 2002 (Uradni list RS, št. 2/2002) z namenom, da uredi kulturno politiko v občini. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je bil sprejet novi odlok o ustanovitvi javnega zavoda, ki je prinesel spremembo imena zavoda in uskladitev delovanja z določbami omenjenega zakona (Uradni list RS, št. 16/05). Ustanovitelj zavoda je Občina Vransko, ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Občine Vransko. Osnovno poslanstvo zavoda je opravljanje javne službe, na področjih kulture, turizma in športa. Njegova naloga je organiziranje, spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti, organiziranje in posredovanje kulturnih in drugih javnih prireditev, v sodelovanju z matičnima muzejema, Pokrajinskim muzejem Celje in Muzejem novejše zgodovine Celje, pa tudi upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena ter objekti, ki jih je nanj prenesla ustanoviteljica.

 

Ob ustanovitvi je prejel Zavod v upravljanje Kulturni dom Vransko, Vransko 134, Schwentnerjevo hišo, Vransko 25 ter gasilsko zbirko, ki je na ogled v poslovni stavbi podjetja INDE, Vransko 136. Po otvoritvi večnamenske športne dvorane je Zavod prejel v upravljanje še Športno dvorano Vransko.

 

Za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva zavod finančna sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, z vstopninami, najemninami, donacijami, darili. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki Zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti.

 

Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun.

Zadnje vsebine