Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
3°C
JUTRI
7°C
-3°C
Avtor: Občina Vojnik,

Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022

Datum objave: 16. 03. 2022
Številka razpisa: 300-0001/2022-1
Sredstva: 30 000,00 EUR

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2022, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022, znaša 30.000,00 EUR.

A.    Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 11.000,00 EUR

B.    Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti -13.000,00 EUR

C.   Spodbujanje sobodajalstva-3.000,00 EUR

D.   Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 1.000,00 EUR

E.    Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 1.000,00 EUR

F.    Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja- 1.000,00 EUR

PRIJAVA IN RAZPISNI ROK
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 7. 10. 2022, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS PODJETNIŠTVO 2022« na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.

Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani www.vojnik.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.


DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.

Št.:300-0001/2022-1

Všečkaj objavo