Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
9°C
-5°C
JUTRI
6°C
-6°C

Pomembno je biti bogat v srcu

Humanitarnost, srčnost, dobrota in nesebična pomoč so pridevniki, ki jih lahko pripišemo predsednicam humanitarnih organizacij v naši občini. Rdeč križ in Župnijske Karitas vodijo ženske, ki jim je mar za druge. Poleg rednega dela, družine, dela doma in drugih obveznosti so svoj prosti čas namenile tudi skrbi za sokrajane. Želijo si lepšo prihodnost za otroke, ostarele, obolele in osamljene. Za vse imajo posluh in prav za vse najdejo rešitev. Ob pomoči prostovoljcev in podpori krajevnih skupnosti in občine, pomagajo vsem, ki na kakršenkoli način zaprosijo za pomoč.

KO RK VOJNIK

Glavna naloga KORK-a Vojnik je pomoč ljudem v raznih stiskah. Društvo ima 67 članov, od tega je le peščica vsakodnevno aktivnih. Društvo si prizadeva za še več članov, saj je dela veliko, prostovoljcev pa vedno premalo. V zadnjem letu, odkar društvo vodi Ivanka Plešnik, se je število prejemnikov pomoči povečalo. Ivanka se trudi, da pomoč dobijo res tisti, ki jo nujno potrebujejo in se jim s tem olajša življenje. Veliko ljudi si namreč za pomoč sploh ne upa zaprositi, zato je še toliko bolj pomembno, da člani KORK-a poznajo krajane in njihove situacije. V veliko pomoč so jim tudi sosedje in prijatelji, ki obvestijo KORK o težavah in primanjkljajih v družinah. Trenutno tako mesečno pomoč prejema 36 krajanov, izredno pa še nekje okrog 30. 

KORK zelo dobro sodeluje s KS Vojnik, kar se je pokazalo tudi v času epidemije COVID-19. Krajani so na dom dobili brošuro s pomembnimi podatki in telefonskimi številkami, na katere so lahko poklicali v primeru raznih stisk. Člani KORK-a so tako s pogovorom krajanom krajšali čas, jih seznanjali z novimi ukrepi in jim dajali vsesplošna navodila za življenje v času karantene. Za mnoge so tudi obiskali trgovino ali lekarno in jim kupljeno dostavili do vrat. Članice KORK-a pa so šivale tudi maske. Ves material, ki so ga za šivanje potrebovale, so dobile od KS Vojnik. Maske za enkratno in večkratno uporabo so nato med krajane tudi razdelile. 

 

KO RK NOVA CERKEV

KORK Nova Cerkev obstaja od leta 1950, Magda Kajzba pa ga vodi že peto leto zapored. Društvo šteje 428 članov in nekaj podpornih članov. Stiske krajanov največkrat zaznajo člani Rdečega križa sami, včasih pa jih tisti, ki pomoč potrebujejo, poiščejo kar sami. Čeprav se ti ljudje ponavadi ne izpostavljajo, pa vendar, ko je hudo, znajo zaprositi za pomoč. V Novi Cerkvi poleg nudenja pomoči ljudem v stiski člani KORK-a pomagajo tudi pri naravnih nesrečah, skrbijo za krvodajalstvo in izobražujejo podmladek. Njihovo pomoč v glavnem prejemajo starejši in socialno šibki krajani, ki jim mesečno dostavljajo prehranske pakete, včasih pa tudi oblačila. Enkrat mesečno organizirajo meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.

Da so v društvu dobro organizirani, je razvidno iz dogodkov, ki jih organizirajo skozi celo leto, njihova humanitarnost pa je še posebej prišla do izraza v času COVID-19, ko so pod vodstvom Magde Kajzba "stopili skupaj" in krajanom nesebično nudili pomoč. V večini so se lotili šivanja mask, ki so jih razdelili med starejše in obolele, sodelovali so s civilno zaščito in krajanom nudili prevoze v lekarno, k zdravniku in v trgovino. V času epidemije so razdelili 123 rednih in izrednih paketov s hrano, ki so jih dostavili do vrat. Veliko ljudi so poklicali po telefonu in se z njimi pogovarjali, ter tako krajšali dolge dneve v karanteni.

 

KO RK FRANKOLOVO

Na pobudo KS Frankolovo so leta 2018 ustanovili KORK Frankolovo in na mesto predsednice postavili Marijo Čretnik. V njej so prepoznali vse, kar vodja takšnega društva potrebuje: humanitarnost, skrbnost, prijaznost in močno voljo za pomoč ljudem. Čretnikova že nekaj časa dela kot prostovoljka, zato je v tem poslanstvu videla nov izziv. Da ji gre delo res dobro od rok, pričajo dogodki, ki jih v KORK-u izvajajo. Poleg redne mesečne delitve prehranskih paketov in izrednih paketov na Frankolovem organizirajo tudi vadbo za starejše ženske, opravljajo meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, organizirajo kakšno predavanje, obiskujejo starejše krajane na domu, približno trikrat na leto pa obiščejo tudi bivše krajane Frankolovega v Špesovem domu v Vojniku. Zelo radi se udeležujejo dogodkov v kraju, kjer lahko predstavijo svoje delo. V dveh letih delovanja se jim je pridružilo 40 članov, ki mesečno razdelijo 35 rednih in 30 izrednih prehranskih in higienskih paketov. V času COVID-19 so kupili maske, ki so jih potem razdelili med starejše krajane. Prav tako so opravili dve redni in izredni delitvi hrane, krajane pa so vsakodnevno klicali po telefonu in se z njimi pogovarjali. Nekaj starejših so obiskali tudi na domu in jim tako krajšali čas. Marija pravi, da so bili krajani dobro seznanjeni z ukrepi in stiske med njimi ni bilo zaznati. Ljudje so ostali pozitivni in verjeli v to, da bo kmalu vse minilo.

 

KARITAS VOJNIK

Župnijska Karitas Vojnik deluje od leta 1996 in ima svoje prostore v župnišču v Vojniku. Šteje 20 članov, ki s svojim prostovoljnim delom skozi celo leto pomagajo posameznikom in družinam, ki so se zaradi različnih življenjskih situacij znašli v stiski. Skozi leto organizirajo in izvedejo kar nekaj dogodkov, med drugim miklavževanje za otroke skupaj z njihovimi starši v cerkvi, kakor tudi za vse oskrbovance v Špesovem domu v Vojniku, pomagajo pri organizaciji farnega praznika, obiskujejo starejše župljane nad 85 let na njihovih domovih, v Špesovem domu in tudi v drugih domovih za ostarele. Ljudem največkrat pomagajo s hrano, ki jo prejmejo preko Škofijske Karitas iz Evropskega sklada, kolikor pa jim dopuščajo finance, pomagajo tudi pri plačilu položnic. Tudi v času COVID-19 so pomagali s hrano, ki so jo kljub strogim ukrepom razdelili, saj so ljudje hrano potrebovali. Nekateri zaradi omejitev niso mogli v trgovino, spet drugi zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso imeli možnosti, da si hrano kupijo. Precej je bilo tudi telefonskih pogovorov, saj drugih stikov ni bilo možno vzpostaviti.

 

KARITAS NOVA CERKEV

Delovanje župnijske karitas Nova Cerkev temelji na prostovoljnem delu posameznika, ki ima posluh in voljo za karitativno dejavnost - nudenje pomoči in udejanjanja zapovedi ljubezni do bližnjega. Delovanje je usmerjeno v nudenje pomoči posameznikom, družinam z otroki, ostarelim, bolnim, invalidom in osebam s posebnimi potrebami. Z delom poskušajo zmanjšati razne socialne in druge stiske, v kateri so se znašli pomoči potrebni, bodisi z materialno pomočjo ali z raznimi oblikami svetovanja, pogovora ipd. V skupini deluje 13 rednih sodelavcev in 17 občasnih, ki priskočijo na pomoč pri raznih akcijah. Vodenje organizacije pa je že od leta 2012 v rokah Marije Gobec. V času epidemije so pred veliko nočjo razdelili (razvozili po domovih) velikonočne pakete in v mesecu maju še prehranske pakete. Na ostarele v župniji so se spomnili z velikonočnimi voščili, obiskali družino na domu in poravnali položnice. Na vrata župnišča in domače cerkve so izobesili obvestilo in kontaktno številko, na katero so bili ves čas dosegljivi za kakršnokoli pomoč.

 

KARITAS FRANKOLOVO

Karitas Frankolovo je bila ustanovljena leta 1995, kar pomeni, da letos praznujejo 25-letnico svojega delovanja. Darja Flis je že 10 let predsednica te prostovoljne humanitarne organizacije, sicer pa je v njej dejavna 15 let. Društvo ima 25 članov, ki ogroženim otrokom, družinam, posameznikom in starejšim pomagajo tako finančno kot tudi materialno. Njihove pomoči so deležni vsi tisti, ki za pomoč zaprosijo, bodisi preko telefona, osebno ali pisno, in pa tudi tisti, ki jih z »obhodi« po terenu odkrijejo sami, saj je nekatere še vedno sram prositi za pomoč. 

V času epidemije se je povečalo število telefonskih klicev in napisanih pisem, preko katerih so ostajali v stikih s krajani. Krajanom so tako krajšali čas in z besedo lajšali stisko, ki so jo nekateri doživljali ob vseh predpisanih prepovedih. Na splošno pa niso zaznali povečanega obsega dela, saj je Frankolovo v večini podeželsko območje, na katerem so ljudje že od nekdaj samooskrbni. 

 

Tekst: Nina Mlinar

Foto: Lea Sreš

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi