Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
6°C
NED.
17°C
4°C

Prevoznost cest v zimskih razmerah

Zimska služba v občini Vojnik se izvaja na podlagi Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2), Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2017) in Pogodbe o izvajanju zimske službe med Občino Vojnik in izvajalci zimske službe.

Pred začetkom sezone 2022/2023 je bilo potrebno pridobiti nove izvajalce zimskega vzdrževanja javnih poti in drugih javnih površin na območju občine Vojnik.  Občinske javne poti smo razdelili na osem sklopov. Ponudniki so se lahko preko portala javnih naročil prijavili na enega ali več sklopov za obdobje treh let. Kdo so izbrani izvajalci po sklopih, si lahko pogledate na spletni strani Občine Vojnik. Izvajanje zimske službe je ena od najtežjih nalog rednega vzdrževanja javnih cest. Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja. Vsako leto prejmemo nekaj pripomb, ki se večinoma nanašajo na pravočasnost pluženja, na pluženje zasebnih priključkov ter na zasipanje odcepov pri hišnih priključkih in dvorišč pri lokalnih cestah in javnih poteh.

Vrstni red pluženja

V času sneženja je izvajalec zimske službe dolžan zagotavljati minimalno prevoznost cest, pri čemer se pluženje in prevoznost cest zagotavljata glede na prioritetni vrsti red. Najprej se plužijo glavne ceste, sledijo jim regionalne ceste, nato so na vrsti lokalne ceste ter kot zadnje kategorizirane javne poti. Individualni priključki, dovozi na zasebna dvorišča ter pristopi do zemljišč in objektov se na javno cesto »priključujejo«, zato so v primerjavi z javno cesto »v podrejenem položaju«. Tej ugotovitvi sledi tudi veljavna zakonodaja (ZCes-2), ki pravi, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Še zlasti prepovedano je na cestišču javne ceste razsipati sipek material (torej tudi metati sneg nanjo), razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato na cesto ali cesto kako drugače onesnaževati ter puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na cesto. Na občinskih javnih poteh se po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2) šteje, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Obveznosti lastnikov ob javni cesti

Obveznost lastnika ob javni cesti je posebej opredeljena v 22. členu ZCes-2. Lastniki zemljišč ob cesti so dolžni na svojem zemljišču dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa so dolžni dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če snega ni mogoče odlagati v okviru cestnega sveta. Lastnika zemljišča, ki ne dovoli ali ovira odlaganje snega s ceste na svoje zemljišče, se lahko kaznuje z globo 500 evrov.

Pluženje zasebnih priključkov

V času zimskih razmer si je dovoz do hiše lastnik dolžan urediti sam.

Tekst: Nives Kotnik

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi