Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
26°C
12°C
PON.
21°C
15°C

Občina Vojnik je naš dom

Naj bo kralj ali kmet, najsrečnejši je tisti, ki najde mir v svojem domu. (Johann Wolfgang von Goethe)

Dom je tam, kjer je toplo. Je tam, kjer si sprejet, ljubljen in se dobro počutiš. Dom je tam, kjer si rad ter komaj čakaš, da spet prideš, in kjer se počutiš varno.Občina Vojnik je naš dom.

Mesec december je čas, ko se vsi nekoliko umirimo in ko smo v božičnem času še bolj dojemljivi za sočloveka.Zavemo se vrednot, kot sta dom in družina. In v to vzdušje nas ponovno vabijo ustvarjalci Božičnega Vojnika. Tudi letos smo ustvarili čarobnost praznikov, kjer se prepletajo jaslice, kulturni dogodki in ljubezen, sosedje in obiskovalci. S pomočjo projekta LAS bo Božični Vojnik dobil tudi novo podobo v obliki božične vasi. Vabimo vas, da se udeležite dogajanja in postanete del vojniške božične zgodbe.

December je tudi konec leta, ko pogledamo sadove svojega dela.

In kaj nam je uspelo, ko smo združili svoje moči v skupnem delu? Novi asfalti na odsekih: Dol–Lipa, Novake–Razdelj, Podgorje, Rakova Steza–Straža, Spodnji Arclin, Hrenova–Lanšperk, Vojnik–Pot na Konjsko,cesta v Šmartno, cesta v Pristavo in še kaj bi se našlo. Na odprtjih smo se skupaj veselili doseženega. Hvala režijskim odborom in predsednikom svetov KS za dobro opravljeno delo.

Uspelo nam je sanirati plaz na cesti Trnovlje–Frankolovo, sredstva je prispevalo tudi ministrstvo za okolje in prostor.Prav tako smo bili uspešni pri dogovorih z direkcijo za ceste in izvedli dve pomembni sanaciji vozišča na relaciji Arclin–Ljubečna (2 km) in Socka–Razdelj (2 km). Na tej trasi nam je uspelo pred tem še obnoviti 1,7 km vodovoda, ki je bil star že 110 let, za kar smo porabili sredstva najemnine pri VO-KA. Končana je tudi 1. faza obnove vodovoda Ilovca, vodovod Straža pri Dolu in prva faza vodovoda Razgorce. Žal se še zatika pridokumentaciji vodovoda Brdce in bo dokončno urejen šele v naslednjem letu. Tudi na področju izgradnje kanalizacij smo napredovali, izgrajen je odsek Arclinska cesta in faza III. na Frankolovem.Na Frankolovem smo odkupili še dodatno zemljišče za potrebe igrišča ob predvidenem novem vrtcu. Skupaj z EKOskladom smo ob občinski zgradbi postavili polnilnico za električna vozila. Podelili smo tudi subvencije za kmetijstvo in gospodarstvo. Za potrebe društev je bil razpis že spomladi. Na vseh petih gasilskih domovih smo namestili defibrilatorjeAED. Pomagali pa smo tudi pri obnovi gasilskih domov.

Na področju šolstva je največja investicija ureditev novih učilnic v OŠ Vojnik. Končali smo tudi obnovo mrliške vežice na pokopališču v Vojniku in izgradili prepotreben nadstrešek, kar bo omogočalo dostojno slovo od naših rajnih.

Vsak konec pa je hkrati nov začetek. In kaj so glavni cilji v proračunu za leto 2018?

 • Obnova stanovanj za mlade družine v Novi Cerkvi (investicija poteka).
 • Širitev prostorov za knjižnico v Vojniku.
 • Ureditev prostorov za društva vPOŠ Socka.
 • V leto 2018 se prestavlja tudi izgradnja pločnika v Socki (zatika se pri soglasjih).
 • Izdelava projekta za vrtec na Frankolovem.
 • Nadgradnja čistilne naprave v Škofji vasi, za kar moramo zagotoviti 500.000 € svojega deleža.
 • Izgradnja nove ceste pri POŠ Nova Cerkev.
 • Vodovod Razgorce (2. faza) invodovod Hrastnik ter vodovod Beli Potok.
 • Izdelava projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod Trnovlje.
 • Sanacija plazov Črešnjice in manjši plaz na cesti v Bovše.
 • Izgradnja novega mostu v Homec in ureditev struge Hudinje v tem delu ter mostu v Hrenovo.
 • Obnova vodovoda Ilovca–Globoče (2. faza) in obnova glavnega vodovoda Frankolovo–Vojnik.
 • Ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Vojnik in vetrna vrata vežic v Novi Cerkvi in na Frankolovem.
 • Kanalizacija Frankolovo IV. in odsek v Novi Cerkvi. Prijavljali pa se bomo na razpis za sredstva EU za kanalizacijo Vojnik.
 • Tudi za urejanje novih asfaltov bomo vsaki KS namenili sredstva ter se lotili obnov dotrajanih odsekov. Za vzdrževanje lokalnih cest bomo sklenili koncesijsko pogodbo.
 • Ker so projekti za pločnik in kolesarsko stezo Vojnik–Škofja vas pred zaključkom, se bomo intenzivno lotili odkupa zemljišč in,če bomo uspeli, tudi začeli z gradnjo.
 • V sodelovanju z direkcijo za ceste bomo izdelovali tudi projekt križišča v Arclinu–Ljubečni in projekt pločnika na tej trasi.
 • Za povezovalno kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Dobrna je predvidena izdelava projektov zapridobivanje gradbenega dovoljenja in jo prijavljamo kot regijski projekt sredstev EU.

Še kaj se najde, vendar ne želim preveč v podrobnosti. V proračunu bo denar za društva in vrtce ter šole, tudi za socialne potrebe, za nove investicije je namenjeno več kot 30 odstotkov denarja. Upam tudi, da bo poziv za regijske projekte dal konkretne rezultate, kar se bo predvsem poznalo na gradnji kanalizacije in pločnikov.

Spoštovani!

Dovolite mi, da ob koncu izrečem zahvalo in čestitam vsem, ki ste v odhajajočem letu oblikovali in bogatili naš skupni dom. Številni prostovoljci, predsedniki in člani različnih društev in skupin, različni režijski odbori in humanitarni delavci, hvala vam za vsak trenutek, ki ga žrtvujete in s tem delate naše življenje lepše. Hvala vsem svetnikom občinskega sveta in svetov KS, še posebej trem predsednikom za dobro in korektno sodelovanje. Zahvala pa tudi podžupanu in vsem mojim sodelavcem v občinski upravi.

Voščilo ob novem letu pa naj bo misel, ki jo je pred sto leti zapisal Jerome:

»Naj bo tvoj čoln življenja lahak, v njem naj bo le tisto, kar potrebuješ – zdravje, prijeten domin preprosta zadovoljstva, prijatelj ali dva, ki sta vredna tega imena, nekdo, ki ga imaš rad in ima rad tebe.«


Srečno!

Občina Vojnik, bodi tudi v letu 2018 naš dom.

Vaš župan Branko Petre

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi