Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
15°C
-5°C
JUTRI
12°C
-4°C
6154

Proračun za leto 2018

Prva obravnava proračuna je bila na 20. seji občinskega sveta, 9. 11. 2017, druga obravnava oziroma sprejetje proračuna za leto 2018 pa je bila na 21. seji občinskega sveta, 13. 12. 2017.

Prihodki proračuna so v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji za14,8 % in znašajo skupaj 7.888.000 EUR, od tega je 5.683.000 EUR davčnih prihodkov, 1.291.000 nedavčnih prihodkov, 57.000 EUR kapitalskih prihodkov in 857.000 EUR transfernih prihodkov. Glavni prihodek je primerna poraba občine, ki jo opredeljuje Zakon o financiranju občin, definirana je kot primerni obseg sredstev za izvajanje tekočih nalog občine, znaša pa 5.113.000 EUR. Primerna poraba na prebivalca je v primerjavi z letom 2017 višja za 17,5 EUR in znaša 551 EUR, vendar še vedno ni dosegla vrednosti iz leta 2011, ki je bila 554,50 EUR.

 

Odhodki v letu 2018 so planirani v višini 8.952.000 EUR in so v primerjavi z oceno realizacije v 2017 višji za 31 %. Tekoči odhodki so planirani v višini 2.763.000 EUR, tekoči transferi v višini 2.887.000 EUR, investicijski odhodki v višini 3.169.000 EUR ter investicijski transferi v višini 133.000 EUR.

 

V Občini Vojnik je tudi sedež dveh skupnih občinskih uprav, za katere so odhodki v celoti izkazani v proračunu, in sicer:

- Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, katerega odhodki so planirani v višini 241.000 EUR, občine soustanoviteljice pa sofinancirajo delovanje v višini 208.000 EUR in Ministrstvo za javno upravo RS v višini 13.700 EUR in

- Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik za področje proračunskega računovodstva, katere odhodki so planirani v višini 185.000 EUR, sofinanciranje s strani občin soustanoviteljic pa znaša 81.700 EUR ter s strani Ministrstva za javno upravo RS v višini 45.000 EUR.

 

Glavni investicijski odhodki in transferi, ki v celotnem proračunu predstavljajo 37 %, so v proračuna za leto 2018 namenjeni za:

- pridobitev dokumentacije za novogradnjo vrtca na Frankolovem (50.000 EUR),

- ureditve dela podstrešja na POŠ Socka za potrebe društev (52.500 EUR),

- investicijsko vzdrževanje športnih objektov (10.000 EUR) in ureditev zunanjega fitnesa na Frankolovem (6.100 EUR),

- ureditev dodatnih prostorov za knjižnico v Vojniku (47.500 EUR),

- investicija v ureditev pokopališča za raztros pepela v Vojniku (25.000 EUR),

- ureditev vrat na harmoniko pri vetrolovu na mrliški vežici v Novi Cerkvi in na Frankolovem (14.000 EUR),

- asfaltiranje in rekonstrukcija cest po vseh treh krajevnih skupnostih (230.000 EUR) in ureditev muld (30.000 EUR),

- izgradnja ceste pri šoli v Novi Cerkvi, vezana na regionalno cesto in naselje Nova Cerkev (150.000 EUR),

- novogradnja mostu v Homec –Zlateče (85.000 EUR),

- rekonstrukcija mostu v Hrenovi (35.000 EUR),

- nadaljevanje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku (100.000 EUR),

- dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku od križišča pri Abanki do križišča pri pokopališču (13.500 EUR),

- izgradnja pločnika v Socki z razširitvijo ceste in prestavitvijo razsvetljave na relaciji Gostišče Koprivnik–gasilski dom (54.000 EUR),

- fazna izgradnja sekundarne kanalizacije na Frankolovem (183.800 EUR),

- izgradnja kanalizacije v Višnji vasi (60.000 EUR),

- izgradnja prve faze kanalizacije v smeri Nova Cerkev–Razdelj (50.000 EUR),

- izgradnja kanalizacije v Vojniku; aglomeracija nad 2000 PE – v Arclinu v smeri Čepin–Elektro, ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku ter na Gmajni (70.000 EUR),

- investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture odlagališča za odpadke in nove infrastrukture RCERO iz sredstev najemnine Simbia (49.895 EUR),

- izgradnja manjšega kraka kanalizacije v Lešju (10.000 EUR),

- investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in vodovodnih sistemov iz sredstev najemnine VO-KA Celje (715.950 EUR); največ sredstev je namenjenih za obnovo čistilne naprave v Škofji vasi, za obnovo vodovodnega sistema Bezenškovo Bukovje, Ilovca, Jankova in obnovo vodovoda Socka–Razdelj,

- druga faza izgradnje vodovoda v Razgorcah (70.000 EUR),

- izgradnja vodovoda Hrastnik (38.000 EUR),

- zaključek izgradnje vodovoda Straža pri Dolu (68.000 EUR),

- dokončanje izgradnje vodovoda v Brdcah (13.500 EUR),

- projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda v Trnovljah (10.000 EUR).

- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev trga v Vojniku (50.000 EUR),

- izvedba projekta mobilne tržnice »Na plac«, ureditev tematskih poti in parka v Vojniku (25.000 EUR),

- izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjsko (10.000 EUR),

- rekonstrukcija poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 (545.000 EUR),

- investicijsko vzdrževanje stanovanj (27.000 EUR),

- nakupi zemljišč (50.000 EUR),

- investicijski transfer za nakup gasilske cisterne PGD Socka (40.000 EUR),

- nakup opreme za gasilska društva (8.000 EUR),

- investicijski transfer za obnovo garaž v PGD Vojnik (13.000 EUR),

- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD Nova Cerkev (10.000 EUR),

- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD Frankolovo (10.000 EUR) in

- sanacija plazu na cesti Razgor–Bovše pri Ivenčnik (vrednost 54.000 EUR) in na sanacija dveh plazu in vozišča na cesti Črešnjice–Žiče (vrednost 250.000 EUR).


Priloga: graf (proračun za 2018 po proračunskih porabnikih)

Odplačilo glavnic najetih posojil v preteklih letih je planirano v računu financiranja v višini 280.000 EUR. Občina je navedena posojila v preteklosti najela za namen izgradnje šol v Vojniku in na Frankolovem, ureditev mansarde in izgradnje večnamenske dvorane v Novi Cerkvi, telovadnice in vrtca v Vojniku, izgradnjo mostu v Višnji vasi ter asfaltiranje cest. Podrobnejši podatki o proračunu so dosegljivi na spletni strani Občine Vojnik:

http://www.vojnik.si/obcina-vojnik/proracun-in-zakljucni-racun.

 

Tekst: Irena Špegel Jovan

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!