Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
14°C
8°C
SRE.
23°C
10°C
Deli
6624

Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda - ob vseh potokih na območju občine Vojnik

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč, kako naj ravnajo z zemljišči v tem območju, kakšne so naše dolžnosti pri vzdrževanju podrasti, odstranjevanju plavja, odstranjevanju odpadkov in košnji.

Vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda - ob vseh potokih na območju občine Vojnik, skladno z navedbo v naslovu, obveščamo, da so po določilih 100. Člena Zakona o vodah, dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki povzroča lahko tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji:

-zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča

-golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati

-propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka.

-potrebno je redno odstranjevati plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega lista in drugih plavajočih predmetov),

-potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo)

-priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče


Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. Členom ter 86. Členom Zakona o vodah. Prav tako, je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanje grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/049), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom. Pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja.

 

Povzela: Tjaša Podergajs

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi