Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
23°C
9°C
TOR.
23°C
8°C
Deli

Povzetki novembrske in dveh decembrskih rednih sej

Povzetek 1. redne seje

Občinski svet Občine Vojnik je na 1. redni seji 29. 11. 2018:

- se seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev župana, ki so bile dne 18. 11. 2018;

- se seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, ki so bile 18. 11. 2018;

- izmed navzočih članov sveta imenoval tričlansko mandatno komisijo;

- ugotovil, da so volitve potekale zakonito, brez spornih mandatov in da pritožb ni bilo;

- potrdil mandate svetnikov Občine Vojnik ter sprejel ugotovitveni sklep o konstituiranju Občinskega sveta občine Vojnik, s konstituiranjem občinskega sveta preneha mandat prejšnji sestavi sveta;

- ugotovil izvolitev župana Branka Petreta, roj. 18. 4. 1963, stan. Razdelj 6/a, 3203 Nova Cerkev;

- imenoval člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

- prisluhnil pozdravnemu nagovoru župana.

Povzetek 2. redne seje

Občinski svet Občine Vojnik je na 2. redni seji 5. 12. 2018:

- potrdil zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;

- sprejel predlog dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik;

- imenoval člane odborov in komisij Občinskega sveta Občine Vojnik;

- sprejel informacijo o imenovanju podžupana Občine Vojnik Vilija Hribernika;

- se seznanil z zapisnikom o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave in informacijami za svetnike;

- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Povzetek 3. redne seje

Občinski svet Občine Vojnik je na 3. redni seji 20. 12. 2018:

- potrdil zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;

- sprejel sklep o financiranju političnih strank Občine Vojnik;

- sprejel proračun Občine Vojnik za leto 2019;

- sprejel sklep, s katerim pooblašča župana Občine Vojnik Branka Petreta in od njega imenovano strokovno komisijo, da potrjuje investicijske dokumente za investicije, ki so uvrščene v Načrt razvojnih programov oziroma v proračun Občine Vojnik;

- imenoval Nadzorni odbor Občine Vojnik;

- imenoval člane odborov in komisij Občinskega sveta Občine Vojnik;

- v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo imenoval predstavnico Tatjano Štante Selčan iz Vojnika;

- podaljšal članstva predstavnikom Občine Vojnik v svetih zavodov in nadzornih svetih do zaključka mandatov;

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij;

- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

 

Povzela: Tanja Golec Prevoršek
Foto: Lea Sreš

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi