Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
30°C
14°C
JUTRI
27°C
15°C
Deli

Dve redni, slavnostna in izredna seja

Občinski svet Občine Vojnik je na 19. redni seji 12. 9. 2017:

- potrdil zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik,

- sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2017,

- sprejel informacijo o polletnem poročilu o izvrševanju proračuna Občine Vojnik za leto 2017,

- odločil o prejemnikih priznanj Občine Vojnik za leto 2017,

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2017,

- sprejel negativno mnenje Občine Vojnik o ukinitvi pošte Nova Cerkev,

- sprejel sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vojnik,

- sprejel informacijo o Poročilu o notranji reviziji poslovanja Občine Vojnik za leti 2015 in 2016,

- sprejel Sklep o financiranju obnove gospodarskega poslopja do višine 1.000,00 EUR kot pomoč pri obnovi po neurju na gospodarskem poslopju,

- sprejel Sklep o financiranju stroškov obnove gospodarskega poslopja v višini 2.000,00 EUR kot pomoč pri obnovi po požaru na gospodarskem poslopju,

- se strinjal s pobudo KS Vojnik, da se na območju sedanje ulice Pot v Konjsko 2 spremeni ulični sistem in sicer tako, da se sedanja hišna številka Pot v Konjsko 2 ukine in na tem območju imenuje nova ulica, Ulica Doroteje Hauser,

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.

 

Občinski svet Občine Vojnik je na slavnostni seji 3. 10. 2017:

- poslušal pozdravna govora župana Branka Petreta in podžupana Viktorja Štokojnika,

- dal pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Osrednje knjižnice Celje,

- poslušal pozdravne nagovore predsednikov odborov in komisij ter svetnikov.


Občinski svet Občine Vojnik je na 2. izredni seji 19. 10. 2017:

- izvolil predstavnike v volilno telo za volitve članov Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta,

- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Vojnik.


Občinski svet Občine Vojnik je na 20. redni seji 9. 11. 2017:

- potrdil zapisnik 19. redne seje, 2. izredne seje in slavnostne seje Občinskega sveta Občine Vojnik,

- se seznanil s predstavitvijo Knjižnice Vojnik in ureditvijo dodatnega prostora za Knjižnico Vojnik,

- sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v občini Vojnik,

- sprejel Osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2018,

- sprejel sklep o Tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vojnik,

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik za leto 2017,

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.


Povzela: Tanja Golec Prevoršek
Foto: Lea Sreš

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi