Logo MojaObčina.si
DANES
23°C
10°C
JUTRI
27°C
10°C
Oceni objavo

Obveznosti lastnikov zemljišč ob občinskih cestah

Na območju občine Vojnik vse pogosteje opažamo, da lastniki živih mej in drugega zelenja ob občinskih cestah ali na križiščih med občinskimi cestami in hišnimi dovozi teh ne znižujejo na višino, ki bi še zagotavljala preglednost ob vključevanju na občinsko cesto ali vožnjo po njej.

Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Lastniki zemljišč ob javnih cestah, pločnikih, ki ne skrbijo za redno obrezovanje vegetacije, so v prekršku po Zakonu o cestah, saj so opustili delo rednega obrezovanja vegetacije na svojem zemljišču ob javni cesti in s tem povzročili, da prekomerno razraščena vegetacija ogroža, ovira in zmanjšuje varnost prometa na občinski cesti. Občane tako pozivamo, da na svojih parcelah ob občinskih cestah, pločnikih in drugih poteh odstranijo kritično vegetacijo, sicer bo to na njihove stroške opravil vzdrževalec cest.

Za zagotavljanje preglednosti:

  • višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
  • morajo biti drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m,
  • mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste.

Predpisi s področja prometne varnosti določajo, da:

  • je za vsakršen poseg v varovalnem pasu občinskih cest (lokalna cesta 8 m, javna pot 4 m) potrebno soglasje upravljavca cest,
  • lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti prost odtok vode;
  • je potrebno ob cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov, poljščin tako, da ne segajo na cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali kako drugače ovirajo oziroma ogrožajo promet,
  • je potrebno zemljišča ob cesti ali pločniku vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.

Občane vljudno naprošamo, da pravočasno in redno obrežejo zasaditve v bližini cest in javnih poti. Za vegetacijo je treba skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo nadzorujeta oviranje preglednosti občinskih cest ter vzgajanje previsoke ali preširoko razraščene vegetacije. Javni interes zahteva, da so javne ceste normalno prevozne in na njih ni tujih elementov, ki bi lahko ogrožali ali bili nevarni za udeležence v prometu ter da je možno cesto tudi redno vzdrževati.

Tekst: Nives Kotnik

 

Oglejte si tudi