Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
1°C
-4°C
JUTRI
-2°C
-3°C
Deli

KS Nova Cerkev: Nove asfaltne pridobitve v letu 2017

1. Odprtje ceste NovakeRazdelj

V mesecu septembru 2017 so ob svečanem odprtju predali namenu cesto, ki povezuje vas Novake in Razdelj. Na osrednji prireditvi odprtja so sodelovali člani Godbe na pihala Nova Cerkev, župan Branko Petre, predsednik Sveta KS Nova Cerkev Slavko Jezernik in vsi, ki so pripomogli, da je prišlo do dokončne ureditve ceste. Uporabniki ceste so v složnosti in z vztrajnostjo pripravili 513 m ceste pred asfaltiranjem. Za krajane je omenjena pridobitev velik dosežek, saj pomeni manj težav ob dežju in pri pluženju snega v zimskih mesecih. Vse prisotne je pozdrav tudi predsednik režijskega odbora omenjene ceste, Ivan Jezernik. Po slavnostnem prerezu traku in blagoslovu, ki ga je opravil dekan Alojz Vicman, so uporabniki pripravili pogostitev in sledilo je družabno druženje.

 

2. Odprtje ceste Straža pri Novi Cerkvi meja KS Frankolovo

V soboto, 28. oktobra 2017, so se krajani Straže pri Novi Cerkvi in Stražice odločili, da pripravijo odprtje asfaltirane ceste, ki povezuje krajevni skupnosti Nova Cerkev in Frankolovo. Na odprtju so sodelovali vsi uporabniki ceste, predsednik KS Nova Cerkev Slavko Jezernik in predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat. Blagoslov ceste, ki povezuje dve krajevni skupnosti, je opravil pater Branko Cestnik. Asfaltiranih je 330 m celotne trase, krajani KS Nova Cerkev so v lastni režiji pripravili cesto do asfaltiranja v skupni dolžini okoli 190 m, razliko (140 m) so pripravili krajani KS Frankolovo. Iskreno se zahvaljujemo celotnemu režijskemu odboru za dodatna finančna sredstva, ki so bila potrebna, da se je lahko asfaltirala celotna trasa.

 

V letu 2017 so se v KS Nova Cerkev poleg zgoraj omenjenih cest asfaltirale še naslednje ceste oziroma odseki:

- javna pot v Zlatečah v skupni dolžini 180 m (od Mlinarjevih do Hladinovih),

- javna pot Straža v skupni dolžini 50 m (od Potočnikovih do Krnjavškovih),

- javna pot Socka v skupni dolžini 80 m (Klanec do Švabovih),

- javna pot Lemberg–Rupe v skupni dolžini 400 m in

- javna pot Socka v skupni dolžini 46 m (naselje od Štravsovih do Pungartnikovih).

 

Vsem uporabnikov cest in članom režijskega odbora se iskreno zahvaljujemo za dodatno finančno pomoč pri rekonstrukciji cest oziroma asfaltnih podlag.

 

Ostale izvedene investicije:

- Rekonstrukcija državne ceste Razdelj–Socka se izvaja, končana bo predvidoma v marcu 2018

- Pripravljen je idejni projekt in skoraj v celoti so pridobljena potrebna soglasja za kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Nova Cerkev–Dobrna.

- Pridobil se je idejni projekt za izgradnjo vodovoda Trnovlje.

- Začetek del za izgradnji novega betonskega mostu Zlateče–Homec.

- Uredila se je ograja na novem šolskem travnatem igrišču POŠ Nova Cerkev.

- V graščinskem parku v Socki se je uredila streha nad odrom za nastopajoče ob prireditvah.

- Pri mrliški veži v Novi Cerkvi bomo zaradi tehničnih težav izvajalca uredili harmonij vrata v začetku januarja 2018.

- Izvedla se je obnova lesenega mostu pri Samčevih v Polžah.

- Izgradnja pločnika od gostilne Koprivnik do šole v Socki – pridobljena so skoraj vsa soglasja, pričakujemo pa še soglasje od podjetja Elektra Celje d. d., takrat bomo lahko začeli dela v letu 2017, dokončanje del je previden v prvi polovici leta 2018.

- Začela se je adaptacija desetih stanovanj v stavbi Nova Cerkev 22.

- Pripravil se je popolni seznam vseh plazov v KS Nova Cerkev, ki smo ga posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za odpravljanje posledic za naravne in druge nesreče.

- Potekajo razgovori z Ministrstvom za infrastrukturo glede ureditve boljše preglednosti nevarnega odseka v Razdelju pri izvozu na glavno cesto.

- Skozi celo leto so se opravljala redna vzdrževalna dela makadamskih cest, bankin, obcestnih jarkov in prepustov. Prav tako so bili opravljeni obrezi grmičevja ob javnih poteh, ki ovirajo prevoznost na cestah, še zlasti za tovorna vozila (odvoz smeti, prevozi pitne vode) in za izvajalce zimske službe.

 

Načrt investicij za leto 2018

- Asfaltiranje javnih poti se bo izvajalo po načrtu krajevne skupnosti in to predvidoma v mesecih juniju, juliju in avgustu. Režijski odbori bodo o tem pravočasno obveščeni, vendar morajo imeti predhodno urejeno vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva Občina Vojnik.

- V podjetju VO-KA Celje proučujejo možnosti napeljave javnega vodovoda na relaciji Hrenova–Lemberg.

- Občina Vojnik ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije Razdelj–Polže in pridobljeno vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za del Nove Cerkve, pod šolo.

- Urejen je idejni projekt za kanalizacijo Lemberg–Nova Cerkev ter Socka–Nova Cerkev do čistilne naprave. (Idejni projekti so za krajane možni na vpogled na Občini Vojnik pri Boštjanu Švabu).

-- V pripravi je regulacija Hudinje ob novem betonskem mostu za Homec.

- Ureditev projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih soglasij (rezervoar in črpališče) za izgradnjo vodovoda Trnovlje.

- Priprava projekta PZI za izgradnjo pločnika od Skoka (Polže) do avtobusne postaje Vizore – pločnik po desni strani regionalne ceste v skupni dolžini 200 m.

- Postavitev lesene utice na avtobusni postaji v Lembergu iz smeri Dobrna–Celje.

- Nadaljevanje adaptacije desetih stanovanj za mlade družine, v stavbi na naslovu Nova Cerkev 22. Dokončna ureditev je predvidoma v mesecu avgustu 2018.

- Dokončna ureditev graščinskega parka v Socki za potrebe raznih prireditev. Ureditev elektrike in vodovoda do prireditvenega prostora, dokončna ureditev potk in zasaditev žive meje iz gabra ob državni cesti.

- Na vzhodnem delu pokopališča v Novi Cerkvi se bo uredila služnostna pot ob obzidju.

- V spomladanskem delu se bodo začela tudi krpanja na nekaterih nujnih asfaltnih razpokah na javnih poteh in tudi nekatere preplastitve dotrajanih oziroma uničenih javnih poti po načrtu KS Nova Cerkev.

- Dokončanje novega betonskega mostu čez reko Hudinjo za cesto Homec–Zlateče.

- Redno bomo vzdrževali vse lesene mostove, ki jih imamo v svoji krajevni skupnosti 12.

- Dokončna ureditev podstrešnih prostorov v POŠ Socka za potrebe športnega in kulturnega društva Socka.

- Urejale se bodo odmere in odpisi lokalnih cest in javnih poti.

- Izgradnja nove ceste mimo šole v Novi Cerkvi za zazidalni načrt Nova Cerkev 6.

- Skozi celo leto bomo redno vzdrževali makadamske ceste, bankine ter čistili jarke ter prepuste.

- Prav tako je nujno potrebno redno obrezovanje grmičevja ob javnih poteh, ki ovirajo prevoznost na cestah.

 

Zimska služba v KS Nova Cerkev

KS Nova Cerkev je imela v oktobru 2017 sestanek z izvajalci zimske službe za opravljanje pluženja in posipavanja na javnih poteh in lokalnih cestah za sezono 2017/18. Večjih sprememb v relacijah ni, krajane pa prosimo, da so v zimskih razmerah potrpežljivi in strpni, saj izvajalci delajo s polno zmogljivostjo, vendar ne morejo splužiti vsega hkrati. Prav tako krajane prosimo, da v zimskem času poskrbijo za ustrezno zimsko opremo. Lastnike zemljišč zato prosimo, da poskrbijo za odstranitev vej, ki segajo v cestno telo in odstranitev avtomobilov z obcestnih površin, da bodo izvajalci zimske službe svoje delo opravljali nemoteno.

 

V nujnih primerih pokličite v pisarno KS Nova Cerkev: 03/781 20 50 ali predsednika sveta KS Nova Cerkev Slavka Jezernika: 041 624 493.

 

Tekst: Slavko Jezernik
Foto: Lea Sreš

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij