Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
12°C
3°C
JUTRI
13°C
2°C
Deli

Ob prazniku Krajevne skupnosti Vojnik

Leto, ki je minilo od prejšnjega praznika Krajevne skupnosti Vojnik, nam znova postavlja zrcalo in vprašanja: Ali so bili začrtani cilji doseženi, kakšen je napredek … Področja našega delovanja za razvoj lokalne skupnosti so obrodila sadove, ki so plod sodelovanja, zavzetosti strokovnih sodelavcev občinske uprave na čelu z županom. Ko se zaključi en projekt ali investicija, se v ozadju pripravljajo, snujejo nove ideje, poudarjajo nove potrebe in ali pa izvajajo dela.

O uresničenih investicijah so se člani sveta KS Vojnik skupaj z gosti pogovorili na slavnostni seji sveta KS Vojnik, nato so se pridružili krajanom na prireditvi ob prazniku KS Vojnik.

 

Investicije

Naša velika skrb je urejenost komunalne infrastrukture. V preteklem letu, ki ga štejemo od prejšnjega praznika KS, to je v našem primeru od prazničnega junija 2017 do junija 2018, so bila planirana in izvedena dela na področju asfaltiranja novih odsekov cest: v Arclinu Kamenik–Belak–Vodopivc; Vojnik–Konjsko do Gobčevih; del ceste Kerš–Barukčič–Šprah, asfaltiranje se bo zaradi prestavitve dela trase nadaljevalo letos; del ceste na Dobrotin. Načrtovana ureditev ceste Javorič–Javnik nam iz lanskega leta ostaja še za letos.

 

Z novimi asfaltiranji izboljšamo kakovost prometnih povezav in zmanjšamo stroške gramoziranj, katerih izvajanje je zaradi številnih vremenskih ujm pogosto in zaradi močnih nalivov mnogokrat tudi zelo kratkotrajno.

Z zmanjševanjem kilometrov neasfaltiranih cest se povečuje potreba po sanacijah že asfaltiranih. Redno vzdrževanje s krpanjem je delna rešitev, večje izboljšanje je bilo lani uresničeno s preplastitvami dveh: LC dela ceste Pristava–Bezovica–Jankova ter del odcepa, ki meji s KS Šmartno v R. D, in dela JP v Prušnikovi ulici.

 

Pri pripravi cest za asfaltiranja je treba poudariti dobro sodelovanje tudi z režijskimi odbori, ki pripravljajo ustroj ceste pred asfaltiranjem. Njihova angažiranost in sodelovanje s KS in strokovnimi službami občine je pomemben del, saj je pred pripravo samega cestišča treba urediti odpise cest in zemljiškoknjižno urediti razmerja. Direkcija RS za infrastrukturo je financirala obnovo RC Arclin–Ljubečna, ob tej obnovi so bile podane pobude krajanov, da bi se hkrati zgradil tudi pločnik (kar smo si želeli tudi mi), vendar tega ni bilo možno izvesti, ker se novogradnje na direkciji financirajo iz drugega vira. Za izboljšanje varnosti si tako krajani kot mi želimo več pločnikov in kolesarskih stez. Direkcija RS za ceste pripravlja dokumentacijo za obojestranski pločnik in kolesarsko stezo ob RC Škofja vas– Vojnik in idejno zasnovo križišča v Arclinu za Ljubečno. Na javnih razgrnitvah so bili krajanom predstavljeni idejni načrti in trase za izgradnjo kolesarskih poti.

 

Pomembna pridobitev v kraju na področju šolstva je rekonstrukcija in sprememba namembnosti podstrešja OŠ Vojnik, kjer je šola pridobila tri učilnice, en kabinet, sanitarije in spremljevalne prostore (prostor za čistila, prostore za shrambo). Prostorska stiska v knjižnici se bo nekoliko zmanjšala z obnovljenim prostorom, ki je bil pridobljen z odkupom stanovanja ob knjižnici.

 

Na področju oskrbe z vodo je bil izgrajen del vodovoda Razgorce, katerega izgradnja se bo nadaljevala tudi letos. Izpeljana je bila 2. faza izgradnje primarne kanalizacije za območje Arclinske ceste. Izgrajen je bil tudi 114 m2 velik nadstrešek pri mrliški vežici in opravljena investicijsko-vzdrževalna dela v notranjosti vežice (beljenje, menjava oken, talne keramike, obnova ozvočenja, menjava luči.)

 

Ljudje

Kakovost bivanja v nekem kraju se ne more meriti le z izpeljanimi projekti in infrastrukturo. Za njegov utrip so pomembni ljudje, ki s svojim delovanjem pomembno soprispevajo k razvoju in snovanju novih idej, med seboj in z nami pošteno sodelujejo, so konstruktivni kritiki in iskreni soustvarjalci.


Takšni so tudi naši letošnji nagrajenci, ki smo jim s podelitvijo priznanj izrazili svojo hvaležnost z iskreno željo po nadaljevanju dobrega sodelovanja:

FRANCKA TANC: za njen trud in zgled pri ozaveščanju sokrajanov o zdravem načinu življenja z gibanjem, delo v TD Vojnik ter povezovanje s krajem.

LJUDSKE PEVKE TAŠČICE: delujejo pod okriljem KUD France Prešeren Vojnik in negujejo in obujajo izvirno ljudsko pesem.

PETER POČIVALŠEK: za uspešno delo v Teniškem klubu Vojnik.

TOMAŽ GORENŠEK: za dolgoletno uspešno vodenje in sodelovanje v sekcijah KUD France Prešeren Vojnik.

DRUŽINA JOŠT Z GRADIŠČA PRI VOJNIKU: za povezovalno vlogo v kraju in nesebično pomoč pri organizaciji srečanja Gradiščanov Slovenije.

BRANKO BREŽNIK: za pomoč pri delu društev, skrbno urejanje in vzdrževanje prostorov Strelskega društva Bratov Dobrotinškov Vojnik.

VRTNARSTVO PIRAMIDA: za dobro sodelovanje s krajem in krasitve prireditvenih prostorov s cvetličnimi aranžmaji.

 

V Vojniku je mnogo delovnih članov različnih društev in organizacij, posameznikov, podjetnikov, ki ste vedno pripravljeni ponuditi roko sodelovanja in priskočiti na pomoči pri izvedbi prireditev ali pri pripravi dogodkov, varovanju, zaščiti, reševanju, krasitvi prireditev, pomoči sokrajanom in ste pomembni gradniki skupnega sodelovanja in truda za dobro našega kraja in življenja v njem. Pomembne vezi so stkane tudi v naših različnih generacijah sokrajanov in sokrajank. Tudi teh, ki so sodelovali v kulturnem programu prireditve in nam s svojimi raznolikimi nastopi tako kot že mnogokrat polepšali praznovanje. Medsebojne vezi in prijazni medčloveški odnosi so v času napredne tehnologije in potrošniške družbe zelo pomembni. Ko obiskujem naše devetdesetletnike, ki jih je v naši krajevni skupnosti 45, ali pa se družim z mladimi, sem mnogokrat soočena z osamljenostjo med posamezniki, mnogokrat pa hkrati s hvaležnostjo in veseljem, ko lahko poklepetam z ljudmi, ki so soustvarjali naše okolje. Hvaležna sem tudi vsem, ki se udeležite prireditev.

 

Beseda hvala je mnogokrat izrečena, a v njej se skriva mnogo globlja hvaležnost za dobro opravljeno delo, iskreno sodelovanje, pomoč, lepo besedo, dobro idejo, skratka za vse tisto, kar nesebično delite s skupnostjo. Hvala tudi vsem nastopajočim, Urbanu, Petri, Irmi, članom sveta KS Vojnik, županu s sodelavci, obema predsednikoma sosednjih krajevnih skupnosti, izvajalcem del in zimske službe, naši napovedovalki Mileni Petek, ki nas je vodila skozi prireditev.

 

Ob prazniku KS Vojnik vsem krajanom in krajankam iskreno čestitam.

 

Lidija Eler Jazbinšek

Foto: Lea Sreš in Franci Kuzman

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi