Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
4°C
SOB.
16°C
9°C

Delo Sveta KS po lokalnih volitvah

V sredo, 7. decembra 2022, je bila izvedena prva konstitutivna seja novoizvoljenega Sveta KS Nova Cerkev. Na sejo so bili vabljeni vsi novoizvoljeni člani, predsednik volilne komisije (OVK) Matjaž Šaloven in župan Branko Petre.

V Svet KS Nova Cerkev so bili izvoljeni: Ivan Ravnak, Štefan Kamenik, Ladislav (Slavko) Jezernik, Drago Vivod, Egidij Čretnik, Anton Siter in Dominika Stropnik. Z javnim glasovanjem so izvolili predsednika Ladislava (Slavka) Jezernika in podpredsednika Egidija Čretnika. Župan Branko Petre je novoizvoljenim članom  čestital in izrazil upanje, da bo sodelovanje s KS Nova Cerkev uspešno in poudaril, da bomo uspešni samo, če bomo delali skupaj.

Plan investicij za leto 2023

-       Urejena idejna zasnova za kanalizacijo Lemberg in kanalizacijo Socka  Nova Cerkev. Idejno zasnovo si je mogoče ogledati na Občini Vojnik.

-       Vodovod Lemberg za 18 gospodinjstev; urejen je idejni projekt, začela se bo faza urejanja služnosti.

-       Izgradnja vodovoda Selce  2. faza, v pripravi je idejni projekt.

-       Pločnik od odcepa za šolo Nova Cerkev do avtobusne postaje Razdelj, priprava idejne zasnove.

-       Izgradnja pločnika od Skoka (Polže) do avtobusne postaje Vizore. Investitor je DRI.

-       Izgradnja pločnika Nova Cerkev, od Amon do Matek, v dolžini 400 m, v pripravi je idejni projekt.

-       Plan postavitve odbojne ograje na nevarnih odsekih javnih poti.

-       Pripravlja se idejna zasnova mostu v Polžah pri Samcu.

-       Redno vzdrževanje lesenih mostov čez Hudinjo in Dobrnico v KS.

-       Gradnja mostu v Lembergu, za gasilskim domom  investitor DRI.

-       Razširitev mostu na LC Socka  Vrba, idejni projekt urejen.

-       Sanacija plazu JP Novake – Razdelj, plaz pri Jarh.

-       JP Lemberg plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo in objekte pri Pavletu Mlakarju.

-       Asfaltiranje JP Vizore – Landek.

-       JP Novake klanec (Hrastnik).

-       JP Nova Cerkev – Novake preplastitev do križišča za odcep Dobrova.

-       Pridobitev lokacije za izgradnjo igrišča v Lembergu.

-       Izdelava idejnega projekta za novo igrišče pri šoli v Socki.

-       Preplastitev asfaltne preobleke na igrišču v Novi Cerkvi.

-    Ureditev varne šolske poti, razširitev državne ceste in ureditev pločnika (Socka, od Milana Kotnika do prehoda za pešce pri Balsu)  investitor DRI.

-       Asfaltiranje makadamskih JP po planu KS in predhodno urejena dokumentacija.

-       Dokončna ureditev novega rezervoarja Straža in ureditev boljšega tlaka za uporabnike.

-       Košnja, obrez vejevja ob javnih poteh ter ostale potrebne manjše sanacije ob javnih poteh; zasaditev rož; čiščenje propustov ob javnih poteh; novoletna okrasitev kraja; sanacija kock v centru Nove Cerkve; pometanje javnih poti in parkirišč.

-       Sanacija med pločnikom in robnikom v KS Nova Cerkev (potrebno zaliti z maso v skupni dolžini 1.200 m).

-    Redno vzdrževanje asfaltiranih javnih poti (popravilo vdornih jam in muld), krpanje asfaltnih površin, čiščenje meteornih jaškov, izvedba manjših rekonstrukcij ob javnih poteh, mostovih.

Povabilo na čistilno akcijo 2023

Občina Vojnik tudi letos organizira čistilno akcijo. Na letošnjo vas vabimo v soboto, 1. aprila 2023, ob 8. uri. V Novi Cerkvi se bomo zbrali pred gasilskim domom. Vljudno vabljeni!

Tekst:Ladislav (Slavko) Jezernik

Foto: Lea Sreš


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi