Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
21°C
4°C
JUTRI
15°C
10°C

ODREDBA o aktiviranju prostovoljcev za pomoč pri izvajanju nalog in ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

REPUBLIKA SLOVENIJA 

VLADA POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE 

Vojkova cesta 61, 1001 Ljubljana

Datum: 30. 10. 2020 

 

Na podlagi 80. in 84. ter 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

(Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS –H, 97/10 in 21/18-ZNOrg),

dne 19. 10. 2020 razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike

Slovenije (Odlok vlade, Uradni list RS, št. 146/20), izdajam

 

ODREDBO

o aktiviranju prostovoljcev za pomoč pri izvajanju nalog in ukrepov povezanih z

epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

 

Za izvajanje ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči, s ciljem zmanjševanja nadaljnje širitve

koronavirusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19, na območju Republike Slovenije

in ogroža zdravje večjega števila ljudi in celo življenj, se za izvajanje nalog in ukrepov

povezanih z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem pomoči v zdravstvu in domovih za

starejše občane pri oskrbi bolnikov s COVID-19:

 

- aktivira prostovoljce, ki so vključeni v nevladne organizacije.

 

II.

Prostovoljce se vključi v aktivnosti, navedene v I. točki te odredbe skladno z usmeritvami Civilne

zaščite praviloma na lokalni ravni, v sodelovanju z organizacijo, ki prostovoljce potrebuje in

nevladno organizacijo, v katero je prostovoljec vključen, po predhodno sklenjenem dogovoru z

občinami, URSZR ali pristojnimi ministrstvi.

Organizacija, v kateri prostovoljec opravlja naloge vodi evidenco prisotnosti na delu.

Poimenski seznam aktiviranih prostovoljcev vodi tudi nevladna organizacija v katero je

prostovoljec vključen.

 

III.

Nevladna organizacija dnevno poroča o vrsti nalog, ki jih izvajajo prostovoljci ter številu

aktiviranih prostovoljcev. Dnevno poročilo pošlje pristojnemu Občinskemu Štabu Civilne zaščite

za območje na katerem se izvaja delo in v vednost Službi za podporo Štabu CZ RS, na naslov:

podpora@urszr.si, najkasneje do 17. ure.

 

IV.

Odredba prične veljati z dnem podpisa.

Odredba velja kot pisni poziv, skladno s prvim odstavkom 23.a člena Zakona o varstvu pred

naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 95/07-

ZSPJS –H, 97/10 in 21/18-ZNOrg).

 

Srečko Šestan

POVELJNIK CZ RS

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi