Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
14°C
10°C
TOR.
20°C
7°C
2014

Občina Vojnik uspešna pri prijavi operacije Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS

V občini Vojnik smo zaznali potrebo po vzpostavitvi mreže lokalnih ponudnikov z območja LAS, v okviru katere bi lahko kmetje, posamezniki, mladi, starejši, ženske, ki so doma na kmetijah, rokodelci, manjši obrtniki, brezposelni in podobni na organiziran način prodajali pridelke in izdelke.

Občina Vojnik ima zelo ugodne pogoje za kmetijsko dejavnostjo, vedno večji poudarek pa je tudi na samooskrbi in trajnostno naravnanem okolju. Zamisel za operacijo Na plac je nastala iz potrebe regeneracije trgov v Vojniku, Frankolovem in Novi Cerkvi.

 

Po analizi stanja in pregledu števila lokalnih ponudnikov ter ostalih ponudnikov storitev smo ugotovili, da za prodajo izdelkov in pridelkov nimamo ustrezne infrastrukture, oblikovane celostne podobe in še vedno je premalo ozaveščanja o lokalni samooskrbi in trajnostno naravnanem okolju. Že iz zgodovinskih dejstev, ki so znana za Vojnik, je bila Vojniku kot trgu podeljena pravica štirih letnih sejmov. Sejmi oz. »placi« sredi naselja so bila običajno stičišče ugodnih trgovskih poti in blagovnih izmenjav. Za to smo se odločili, da z operacijo Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS, z različnimi izobraževanji (KGZS – Svetovalna služba Celje, Zadruga Konopko in Center ponovne uporabe) in s promocijo dogodkov pritegnemo čim večje število potencialnih ponudnikov, hkrati pa skozi zanimive dogodke privabimo na različne lokacije, kjer bo mobilna tržnica z naslovom Na plac. Od tod tudi ideja o ureditvi mobilne tržnice, kjer bi lahko prodajali vsi z območja LAS, ki doma pridelujejo živila in izdelke domače obrti. Za potrebe operacije bomo na območju naselij Vojnik, Laško, Štore, Frankolovo in Nova Cerkev izvedli več motivacijskih delavnic, usposabljanj in srečanj za ponudnike in potencialne ponudnike na območju LAS, kupili prodajne hišice in stojnice, opremo za izvedbo promocijskih dogodkov (projektor, platno, ozvočenje, računalnik idr.), izdelali celostno podobo, vzpostavili spletno stran, ki bo omogočila kataloško prodajo, iz različnih materialov izdelali trajno nosilno embalažo za nakupljena živila in izdelke, izvedli tri večje promocijske dogodke (božična tržnica, cvetlična spomladanska tržnica in junijska tržnica ob obujanju šeg na podeželju, folklora na vasi).

Promocijske dogodke bodo v okviru operacije izvedli Turistično društvo Vojnik, kot partner v projektu, Turistično društvo Frankolovo in Turistično društvo Nova Cerkev.

 

TD Vojnik, kot partner v projektu, bo v okviru ene najbolj obiskanih dogodkov preteklih let v Vojniku, Božični Vojnik, skupaj z Občino Vojnik pripravilo božično tržnico. TD Vojnik bo za potrebe operacije in izvedbe tržnice izdelalo promocijski material in izvedelo nekaj večjih dogodkov (koncert KUD Godbe na pihala Nova Cerkev, petkovi koncerti zabavne glasbe).

 

Zadruga Konopko bo, kot partner, v delu operacije povezala obstoječe in prihodnje pridelovalce ter predelovalce konoplje v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju konopljarstva. Temeljni namen zadruge je: razvoj pridelave in predelave konoplje v različne družbeno koristne namene; podpora majhnim in srednjim pridelovalcem in predelovalcem konoplje; pravična trgovina s konopljo in produkti iz konoplje ter povezovanje podeželja z urbanimi središči; razvoj novih izdelkov iz industrijske konoplje (v povezavi s fakultetami, instituti, inovatorji, raziskovalci in gospodarstvom); generiranje novih delovnih mest v urbanih okoljih in na podeželju; spodbujanje gojenja industrijske konoplje; revitalizacija onesnažene zemljine s težkimi kovinami s pomočjo industrijske konoplje (fitoremidiacija); sanacija kmetijskih površin.

 

Center ponovne uporabe bo z delom svojih dejavnosti v operaciji omogočil dviganje zavesti o pomenu trajnostnega ravnanja z okoljem, sonaravnem razvoju, ozaveščanju o možnostih izrabe odpadkov kot virov ter ozaveščanjem o sodobnih trendih »zerowaste« in snovni učinkovitosti.

 

Z operacijo Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti, kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje dejavnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS. Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neuradnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS. Z operacijo bomo v partnerstvu izvajali programe dejavnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in dejavnosti učenja in usposabljanja.

V delu operacije bomo povezali obstoječe in prihodnje pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru dejavnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključim mlade. Operacija vključuje partnerje iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih namen je z inovativnim medsektorskim povezovanjem izvesti dejavnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh ravneh deležnikov razvoja. V okviru operacije Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS je planirana ena faza. Začetek operacije je predviden meseca septembra, zaključek pa najkasneje 1. 10. 2018.

 

Vpliv operacije na celotno območje LAS: zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanja infrastrukture se posledično ohranjata podeželje in poseljenost zaradi višje kakovosti bivanja.

 

Tekst: Petra Pehar Žgajner
Foto: Matjaž Jambriško

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi