Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za petek, 19.01.2018

oblačno
1°C | 6°C
sobota, 20.01.2018
-1°C | 7°C
nedelja, 21.01.2018
-2°C | 8°C
ponedeljek, 22.01.2018
-5°C | 5°C
torek, 23.01.2018
-2°C | 7°C
Opozorila
Četrtek, 18.1.2018 ob 18h
Zvečer in v prvem delu noči na petek bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra v višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije lahko presegali hitrost 70 km/h.
1°C
6°C
oblačno
Nahajaš se tukaj: Novice Gospodarstvo Kmetijstvo

Ali bodo spremembe tudi v Registru kmetijskih ......


KMETIJSTVO

| |
23.10.2014      11:58
A A

Ali bodo spremembe tudi v Registru kmetijskih gospodarstev ali bodo temelji ostali isti?


Vsaka velika prenova zgradbe zahteva določene spremembe, popravke pri samih temeljih in tudi tukaj, na področju ukrepov kmetijske politike, kjer se z letom 2015 začenja novo programsko obdobje s kopico sprememb, novih ukrepov, spremenjenih zahtev in drugačnih plačil, ni prav nič drugače. Tudi na področju uveljavljanja ukrepov kmetijske politike je kar nekaj sprememb pri temeljih, v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG), ki predstavlja osnovo in prvi pogoj za vse kmetije, ki želijo uveljavljati ukrepe kmetijske politike. Vse kmetije morajo namreč biti vpisane v RKG in imeti vse urejene podatke, da lahko uveljavljajo katerega od možnih ukrepov. Novi Pravilnik o RKG-ju prinaša večje novosti na področju opredelitve kmetije, članov kmetije, nove določitve upravičenih zemljišč, definicije razmejitve med njivami in travniki itd.


Deli:

Premišljeni, dobro in natančno zasnovani in zgrajeni temelji so edino zagotovilo za dobro in varno zgradbo, tako so tudi dobro urejeni podatki v RKG-ju, natančno izrisana zemljišča kmetijskega gospodarstva in natančno urejeni podatki o trajnih nasadih prava in zanesljiva podlaga za uveljavljanje vseh ukrepov v letu 2015.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v oktobru posodobilo podatke v aplikaciji RKG skladno z novimi določbami Pravilnika o RKG-ju. Vsi nosilci kmetij ste ali boste v teh dneh prejeli izpise iz RKG-ja in tako vas bo MKGP obvestilo o vseh spremembah podatkov v RKG-ju, hkrati pa bodo na izpisu navedene tudi vse napake in priporočila za ureditev podatkov.

 

Na KGZS-u želimo, da bi nosilci kmetij pravočasno in pravilno uredili podatke v RKG-ju, zato vam v nadaljevanju predstavljamo, kaj morate čim prej urediti, da bodo temelji dobro pripravljeni.

 

Kmetija in člani kmetije

Novi Pravilnik o RKG-ju prinaša spremembo pri določitvi članov kmetije, kjer je bilo do sedaj opredeljeno, da se člani kmetije določijo na podlagi vpisa gospodinjstev na določeno kmetijo.

Kako je po novem? Člane kmetije po novem delimo v dve skupini, in sicer:

 • Člani kmetije z istim prebivališčem kot nosilec kmetije: člani so vse fizične osebe, starejše od 15 let, ki imajo stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec, ne glede na sorodstveno razmerje z nosilcem kmetije.
 • Sorodniki: član kmetije je lahko tudi fizična oseba, starejša od 15 let, ki dela na kmetiji in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, vendar ne na istem prebivališču kot nosilec. Član je lahko nosilčev zakonec ali oseba, s katero živi nosilec v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani istospolni skupnosti ali sorodnik, s katerim je nosilec v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena ter v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu. Nosilec mora imeti za vpis sorodnikov kot članov kmetije v RKG pridobljeno njihovo pisno soglasje.

 

Fizična oseba je lahko član kmetije le na eni kmetiji

Kako se vpišejo člani kmetije na določeno kmetijo? Vsi člani kmetije, ki imajo isto prebivališče kot nosilec kmetije, se vpišejo v RKG po uradni dolžnosti in nosilcu kmetije za te osebe ni treba ničesar urejati. Vpišejo se ob prvem vpisu v RKG, ob spremembah v CRP (centralnem registru prebivalstva) in spremembah ali selitvi nosilca kmetije. Nosilec kmetije mora sam urediti vpise članov kmetije, ki živijo na istem naslovu kot nosilec, le v primeru, da ima nosilec kmetije prijavljeno stalno prebivališče na naslovu določenega zavoda, gospodarske družbe ali v večstanovanjski stavbi, kjer številke stanovanj niso pripisane k naslovu stalnega prebivališča v CRP-ju.

Ostale člane kmetije, ki nimajo istega prebivališča kot nosilec kmetije, je treba vpisati na kmetijo na podlagi vloge na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del Pravilnika o RKG-ju. Z vpisom člana kmetije morata soglašati tako nosilec kmetije kot tudi predvideni član kmetije.

Kot člani kmetije se lahko vpišejo naslednji sorodniki nosilca:

 • zakonec ali oseba, ki živi z nosilcem v zunajzakonski skupnosti,
 • partner v registrirani istospolni skupnosti,
 • sorodniki v ravni ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena (otroci, posvojenci, vnuki, starši, posvojitelji, stari starši, bratje in sestre),
 • sorodniki, ki so v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu (nosilčev tast in tašča, nosilčevi pastorki – otroci nosilčevega zakonca, nosilčev zet in snaha ter zakonec nosilčevega očeta ali matere (krušni starši)).

 

Z novo določitvijo članov kmetije tudi ne bo več mogoče imeti dveh kmetijskih gospodarstev (številk KMG-MID) na istem naslovu, če imata nosilca isti naslov stalnega prebivališča, saj sta nosilec in član kmetije lahko pripisana le na eno kmetijo. Če je imelo več nosilcev isti naslov stalnega prebivališča, ampak ločeni kmetiji (najpogosteje zaradi ločenih proizvodenj), morate poskrbeti za izbris/združevanje kmetij. 

 

Vse nosilce kmetij pozivamo, da si pravilno uredijo člane kmetije v RKG-ju, saj skladno s predpisi le v RKG vpisani člani kmetije lahko poleg nosilca opravljajo prodajo s kmetije in imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Člani kmetije so pomembni tudi za uveljavljanje določenih ukrepov, kjer je pomembno imeti določeno število polnih delovnih moči (PDM).

 

Namestnik nosilca kmetije

Za kmetijo, ki želi uveljavljati ukrepe kmetijske politike, mora nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti tudi namestnika nosilca kmetije. Namestnik nosilca kmetije mora biti popolnoma poslovno sposobna oseba. Samo kmetije, ki poleg nosilca kmetije nimajo nobenega poslovno sposobnega člana kmetije, so lahko brez namestnika nosilca kmetije.

Za vpis namestnika nosilca kmetije mora poskrbeti nosilec kmetije, tako da na predpisanem obrazcu vloži vlogo na upravni enoti. Za vpis namestnika mora imeti nosilec kmetije soglasje namestnika.

 

Zaposleni na kmetiji

Novi Pravilnik o RKG-ju določa tudi, da morajo biti v RKG vpisani vsi zaposleni na kmetiji, pri čemer se kot zaposleni na kmetiji razume oseba, ki delo na kmetiji opravlja na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena z nosilcem kmetije ali popolnoma poslovno sposobnim članom kmetije.

Vlogo za vpis zaposlenega na kmetiji mora nosilec kmetije vložiti na upravni enoti na predpisanem obrazcu skupaj s kopijo prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Na kmetiji zaposlene osebe za določen čas upravna enota po preteku pogodbe o zaposlitvi izbriše iz RKG-ja po uradni dolžnosti, kar pomeni, da za izbris ni treba vložiti nobene vloge.

 

V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, podaljšanja pogodbe za določen čas, drugih sprememb glede zaposlenega in časa trajanja zaposlitve mora nosilec kmetije spremembe sporočiti na upravno enoto najkasneje v roku 15 dni po spremembi oz. prenehanju pogodbe na predpisanem obrazcu.

 

Neupravičene površine

Ko natančno uredite vso delovno silo na kmetiji, poskrbite še za natančen in pravilen vris GERK-ov.

V GERK-e in površine, namenjene uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ne sodijo površine, ki niso namenjene kmetijski rabi, in sicer:

a) gozd in ostala nekmetijska zemljišča (npr. drevesa in grmičevje, kmetijska zemljišča v zaraščanju itd.), ki so znotraj kmetijske rabe večja od 100 m2;

b) pozidana zemljišča, vode in površine, namenjene skladiščenju hlevskega gnoja za obdobje, daljše od dveh mesecev, ki so površinsko večji od 25 m2;

c) površine, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost:

 • zelenice okoli stavb,
 • nezatravljene ograde, v katerih so živali,
 • izpusti za živali,
 • rekreacijske površine, kot so igrišča za golf, parki, zelenice, travnata igrišča ipd., razen smučišč in površin znotraj hipodromov, če se na teh površinah izvaja kmetijska dejavnost,
 • površine označenih vzletnih oz. pristajalnih stez letališč in vzletišč, čeprav so te zatravljene,
 • na letališčih se vris GERK-a dovoli le v primeru, da se izvaja kmetijska pridelava in da imajo zanjo uporabniki zemljišč dovoljenje od lastnikov zemljišč in upravljavca letališča, iz GERK-ov pa je treba tudi v tem primeru izločiti vso letališko infrastrukturo in označene vzletne oz. pristajalne steze,
 • površine, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (npr. sanirana odlagališča nevarnih odpadkov),
 • površine, kjer se nekmetijska dejavnost v eni rastni dobi opravlja več kot 30 dni (npr. začasni tabori, skladišča bal, parkirišča).

 

Zemljišča se v RKG vpisuje na podlagi dejanskega stanja v naravi, in sicer kot GERK-e, enako kot je bilo do sedaj. Glede na rabo površin se GERK-e vriše kot njive, trajne travnike, različne trajne nasade (vinogradi, matičnjaki, intenzivni in ekstenzivni sadovnjaki, oljčniki, ostali trajni nasadi), hmeljišča, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjake in plantaže gozdnega drevja.

Na novo pa bo mogoče GERK-e vrisati tudi kot njive za rejo polžev, hmeljišča v premeni, jagode na njivi, trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, rastlinjake, kjer pridelava ni v tleh, rastlinjake s sadnimi rastlinami, travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi in kmetijsko zemljišče v pripravi.

 

Iz RKG-ja pa se bodo izbrisali do sedaj vrisani GERK-i z vrsto rabe 1600-neobdelano kmetijsko zemljišče. GERK-om z rabo 1321-barjanski travniki se bo spremenila vrsta rabe GERK-a v 1300-trajni travnik. GERK-om z vrsto rabe 1430-ekstenzivni kraški pašniki in 1800-kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, pa se bo spremenila vrsta rabe v 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi.

 

GERK z vrsto rabe 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi

Največje težave pri pravilnem vrisu GERK-ov se pojavljajo predvsem na površinah pašnikov, kjer se izvaja kmetijska raba, vendar je prisotnost nekmetijskih elementov v krajini izredno pogosta. S spremembo pravilnika o RKG-ju se na podlagi zahteve EU v Sloveniji uvaja nova vrsta rabe GERK-ov: rabo 1320 (travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi), ki temelji na upoštevanju sorazmernega sistema upravičenosti.

Po uradni dolžnosti se bodo v GERK-e z rabo 1320 spremenili GERK-i z dosedanjo rabo 1800-kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, in 1430-ekstenzivni kraški pašniki. Za vris ostalih GERK-ov s tovrstno rabo bodo morali poskrbeti nosilci sami.

GERK-i z vrsto rabe 1320 se lahko vrišejo na območju celotne Slovenije, vendar samo na zemljiščih, kjer je določitev upravičene površine zaradi prepleta neugodnih naravnih danosti (razgibanost površja, drevja, grmovja, kamenja) otežena. Neupravičeni elementi, kot so drevesa, grmičevje, kamenje ipd., se na teh zemljiščih na pretežnem delu prepletajo s trajnim travinjem in tako otežujejo strojno obdelavo; zemljišča so primerna predvsem za pašo rejnih živali.

Meje GERK-a določi nosilec kmetije z upoštevanjem naravnih mej, kot so ograja pašnika, grape, prepadne stene, gozd, ceste itn. Vsem nosilcem svetujemo, da pri vrisu GERK-a zajamejo samo površine, ki so dejansko uporabljene kot pašnik, in da površinsko ne povečujejo GERK-ov v neupravičene rabe, saj bo delež neupravičene rabe vplival na koeficient znižanja plačila.

V GERK-ih z rabo 1320 so lahko zajeta zemljišča, ki so po evidenci dejanske rabe 1300-trajni travnik, 1321-barjanski travnik, 1222-ekstenzivni oz. travniški sadovnjak in vse preostale kmetijske površine (njive, trajni nasadi idr.), če strnjena površina teh rab ne presega 100 m2. Površine, ki sodijo v te naštete rabe, so v celoti upravičene površine. Površine z vrsto dejanske rabe 1800-kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, so upravičene 80 %. Vsa ostala zemljišča (gozd, drevesa in grmičevje, kmetijsko zemljišče v zaraščanju itn.) pa so v celoti neupravičena zemljišča. Površine z vrsto dejanske rabe 2000-gozd se lahko vrišejo kot del GERK-a 1320 samo na kmetijskih gospodarstvih planinah.

 

Njive se spreminjajo v travnike

Pogosto smo v zadnjih letih prejemali vprašanja, kdaj se določena njiva spremeni v travnik, kako pogosto jo je treba preorati, če se njiva želi obdržati. V novem Pravilniku o RKG-ju je sedaj jasno navedeno pravilo, ki določa, da se GERK z vrsto dejanske rabe njiva spremeni v trajni travnik, če je bila na tem GERK-u na zbirni vlogi najmanj pet predhodnih zaporednih let prijavljena istovrstna kmetijska rastlina iz skupine "trajnega travinja" (201-trave, 203-travno-deteljne mešanice, 206-deteljno-travne mešanice, 207-detelja in 208-lucerna). Vsem nosilcem, ki so imeli od leta 2010 do 2014 vsa leta na določeni njivi posejano in v zbirni vlogi vedno vpisano isto zgoraj navedeno kmetijsko rastlino, so na MKGP-ju s posodobitvijo podatkov v aplikaciji GERK njivo spremenili v trajni travnik.

Nosilcem, ki načrtujejo, da bodo novonastali travnik v letu 2015 uporabljali kot njivo z drugo kmetijsko rastlino, kot so jo imeli v preteklih letih, svetujemo, da površino preorjejo in na upravni enoti poskrbijo za pravilen vris GERK-a in pravilno določitev rabe – površina, ki bo preorana, mora biti spremenjena v rabo 1100-njiva.

 

Na MKGP-ju so vse soležne GERK-e istega kmetijskega gospodarstva združili v BLOK-e. BLOK po novem predstavlja najmanjšo referenčno parcelo za uveljavljanje različnih plačil (do sedaj so to bili GERK-i). Ker se v BLOK-e združujejo soležni GERK-i iste kmetije, na tak način lahko postanejo upravičeni tudi GERK-i, ki do sedaj niso bili upravičeni (npr. GERK-i, manjši od 10 arov), če je teh GERK-ov skupaj več in skupno dosežejo najmanjšo upravičeno površino. Hkrati bo z večjimi površinami dosežena tudi večja toleranca in s tem bo ob morebitnih napakah pri vrisu z upoštevanjem tolerance manj kršitev in sankcij.

Ker so GERK-i osnova za pravilen vris blokov in edina varnost za prijavo pravih upravičenih površin, svetujemo vsem nosilcem kmetij, da si vzamejo čas in natančno pregledajo svoje GERK-e in novo nastale BLOK-e in si pravočasno rezervirajo čas in termin za urejanje podatkov v RKG-ju na upravni enoti.

 

Vse nosilce kmetij želimo ob koncu še enkrat spomniti, da ste ali boste v teh dneh prejeli izpise iz RKG-ja o tvorjenih blokih, posodobljenih članih kmetije (zajeti samo člani kmetije, ki živijo na istem naslovu kot nosilec) in označenih napakah pri neusklajenih podatkih. V izpisih so tudi že navedene vse napake in te morate obvezno urediti pred vnosom Zbirne vloge za leto 2015, zato vam svetujemo, da z urejanjem ne odlašate, ampak čim prej uredite podatke. Vse kmetije morajo biti vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imeti urejene podatke, da lahko uveljavljajo katerega od možnih ukrepov.

 

Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

KGZS - Zavod CE

 

(Vir: Zelena dežela, št. 124, oktober 2014)

 

 
0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA! x
Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju v tvoji občini Vojnik!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Ogledalo
Številka: 117
Izšla: 13.12.2017
Poglej Pdf
Koledar dogodkov Preglej vse
Januar 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
18.01.2018
Danes ni dogodkov.

Bodite prvi pri oddaji mnenja.