Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
6°C
JUTRI
15°C
13°C
Oceni objavo

Vrtec in plačilo vrtca

Znano dejstvo je, da se s 1.9. vsako leto prične novo poglavje za otroke, ki obiskujejo ali bodo prvič obiskovali vrtec. Preko emaila sem prejela veliko vprašanj, vezanih na vpis v vrtec in plačilo vrtca. V tem prispevku bom izpostavila najbolj pogosta vprašanja in hkrati podala poenotene odgovore nanje.

Za začetek naj navedem osnovne informacije: Starši so tisti, ki se odločajo ali bodo otroka vpisali v vrtec ali ne. Otrok lahko obiskuje javni ali zasebni vrtec, odvisno od odločitve staršev in števila prostih mest v vrtcu. Vsak vrtec ima spletno stran, kjer je načeloma mogoče pridobiti vse informacije, vezano na prosta mesta in vpis v vrtec.

Znano je, da občina iz proračuna krije del stroškov bivanja otroka v vrtcu. Višina plačila občine je odvisna od finančnega statusa staršev vrtčevskega otroka kakor tudi od dejavnika obiskovanja javnega ali zasebnega vrtca. 

Del, ki ga staršem plača občina, imenujemo "subvencija" vrtca. Slednje je potrebno uveljaviti pri pristojnem Centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD). 

1. Kako lahko pridobim subvencijo vrtca?

Ob prvem vpisu otroka v vrtec morate starši na pristojni CSD oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kjer označite, da uveljavljate subvencijo vrtca oziroma znižano plačilo vrtca.  Vlogo lahko oddate osebno, po pošti ali elektronsko. Kasneje, ko otrok vrtec že obiskuje, vam za istega otroka ni več potrebno vlagati nove vloge, saj bo CSD o pravici do subvencije vrtca odločil po uradni dolžnosti. 

Opomba: Subvencijo vrtca ste sami dolžni uveljavljati. Pravica vam ne pripada avtomatično. 

2. V katerem primeru sem oproščen plačila vrtca v celoti?

Pravico do kritja celotne storitve vrtčevske oskrbe imajo starši za tretjega otroka v družini (velja za javne vrtce) ter za vsakega naslednjega otroka v družini; in za drugega otroka v družini, ki ima v vrtec že vključenega sorojenca. 

Opomba: Če imate starši pravico do polne subvencije, ste kljub temu dolžni prvič, ob prvem vpisu otroka, na primer tretjega otroka v družini, na CSD oddati vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije. V nasprotnem vam ta pravica ne pripada.

V obzir je potrebno vzeti, da zgoraj navedeno velja v delu, ki se nanaša na oprostitev plačila javnega vrtca.

3. Kdaj moram oddati vlogo za subvencijo/znižano plačilo vrtca?

Vlogo je potrebno oddati v mesecu pred mesecom, ko bo otrok začel prvič obiskovati vrtec. Primer:

Vaš otrok bo prvič začel obiskovati vrtec 1.10.2023. Vlogo za subvencijo vrtca ste dolžni vložiti v mesecu septembru 2023.

4. Otrok je predšolski.  Ali ga bom moral ob koncu šolskega leta izpisati iz vrtca?

Da. Več informacij o tem lahko dobite pri samem vrtcu.

5. Ali za zasebni vrtec veljajo enaka pravila kakor za javni?

Ne. Zasebni vrtci s koncesijo imajo drugačne pogoje; več o vsakem posameznem vrtcu in načinom plačevanja oskrbnine v zasebnih vrtcih se lahko izve zgolj pri pristojnem osebju posameznega vrtca ali preko informacij, ki jih najdete na spletnih straneh posameznih vrtcev.

Opomba: V primeru, da zasebni vrtec nima pridobljene koncesije, zanj zgoraj navedeni primeri v splošnem ne veljajo.

Dodatne nejasnosti? Pišite mi na email marica.baticius@gmail.com 

Oglejte si tudi