Logo MojaObčina.si
DANES
34°C
21°C
JUTRI
33°C
20°C
Oceni objavo

Regres v letu 2022

Ob pogledu na naslov članka se marsikdo vpraša, le zakaj bi nekdo zdaj pisal o regresu, saj je ta v letošnjem letu že za nami. Vendar, kljub temu, da naj bi za letošnje leto regres načeloma že bil izplačan, v nekaterih primerih (še) ni bil. V nadaljevanju podajam ključne informacije, vezane na letošnji regres. Zaradi lažje preglednosti so informacije podane v obliki vprašanj in odgovorov.

1. Kaj je regres in komu pripada?

Regres je denarni prejemek, vezan na letni dopust, ki pripada vsem zaposlenim (v Republiki Sloveniji), ne glede na to ali so zaposleni za nedoločen ali za določen čas. Tovrstni regres imenujemo regres za letni dopust.

Regres pripada tudi upokojencem in uživalcem nadomestil iz invalidskih zavarovanj, v tem primeru ni vezan na letni dopust.  Regres ne pripada študentom in dijakom, ki delo opravljajo preko študentske napotnice.

Izplačevalec regresa za letni dopust je delodajalec, izplačevalec regresa za upokojence in uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja je ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

2. Kako in kdaj zaposleni pridobi informacije o izplačilu regresa?

Delodajalec je dolžan vsakemu zaposlenemu za vsako koledarsko leto, najkasneje do 31.marca, izdati sklep o določitvi letnega dopusta in v njem določiti število dni dopusta, ki zaposlenemu pripada. Višina regresa je odvisna od števila dni dopusta. Regres lahko zaposlenemu pripade v celoti ali v sorazmernem deležu. 

3. Kdaj zaposlenemu pripada celoten regres?

Celoten regres pripada vsem, ki so pri delodajalcu zaposleni eno leto ali več (najmanj eno leto).

4. Kolikšna je višina regresa?

Regres za letni dopust  je v letošnjem letu višji kot lansko leto in znaša 1.074, 43 EUR. Višina regresa za upokojence in uživalce nadomestil iz invalidskih zavarovanj je določena glede na posebne lestvice.

5. Kdaj mora biti izplačan regres?

Zaposlenim naj bi regres za letni dopust bil izplačan najkasneje do 1.7.2022. V izjemnih primerih je ta rok najdlje do 1.11.2022. Upokojencem in uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja je ZPIZ letos že izplačal regres. 

6. Ali je delodajalec kaznovan, če zaposlenemu ne izplača regresa?

Delodajalec je s tem, ko zaposlenemu ne izplača regresa za letni dopust, v prekršku, kar pomeni, da ga lahko doleti globa. Kršitev je potrebno prijaviti, saj delovni inšpektorat kršitev ne ugotavlja avtomatično. 

Dodatna vprašanja?

Pišite mi na marica.baticius@gmail.com Oglejte si tudi