Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
12°C
JUTRI
29°C
12°C
Oceni objavo

Javno naročilo za vzdrževanje javne razsvetljave v občini Tržič

Občina Tržič z objavo na Portalu javnih naročil išče zainteresirane ponudnike za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Tržič v obdobju 2020 do vključno 2022«.

Občina Tržič je lastnik objektov in naprav, namenjenih javni razsvetljavi ob občinskih cestah in preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih ter ambientalni osvetlitvi objektov, priključenih na omrežje javne razsvetljave. 

Občina bo z izbranim vzdrževalcem sklenila pogodbo za obdobje do vključno 31. 12. 2022. S tem naročilom bo Občina pridobila vzdrževalca, ki bo poleg vzdrževanja opreme na infrastrukturi javne razsvetljave skrbel tudi za vodenje kontrolne knjige, sprotno ažuriranje katastra GJI in druge obveznosti vzdrževanja, ki jih mora vzdrževalec zagotoviti v skladu s predpisi (vodenje, kontrolne knjige, izvajanje rednih analiz obratovanja, vodenje dokumentacije o električnih meritvah zaščite in strelovodnih napeljav, nočni pregled in kontrolne meritve osvetljenosti,  varno delo, ipd.).

Naročilo bo oddano s sklenitvijo okvirnega sporazuma s ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo dopustno ponudbo. Ker predmeta naročila po obsegu in časovno ni mogoče vnaprej natančno opredeliti, bo Občina naročala dela glede na dejanske sprotne potrebe po vzdrževalnih delih v okviru  razpoložljivih sredstev.

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in predmetu naročila smejo ponudniki zahtevati izključno preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori naročnika ter vse morebitne spremembe, ki  skupaj s pojasnili predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 20. marec 2020, do vključno 8. ure, medtem ko je rok za predložitev ponudb 8. april 2020, do vključno 9. ure. 

 

Objava, s katero Občina Tržič išče zainteresirane ponudnike za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Tržič v obdobju 2020 do vključno 2022«, je na voljo na Portalu javnih naročilhttp://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=344755.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16543

 

Povezave

www.trzic.si

Oglejte si tudi