Logo MojaObčina.si

Tržič

DANES
23°C
16°C
JUTRI
24°C
13°C

KOMUNALA TRŽIČ PRAZNUJE ŠEST DESETLETIJ USPEŠNEGA DELA

Komunalno podjetje Tržič je bilo ustanovljeno 29. januarja 1959. Danes upravlja z desetimi javnimi vodovodnimi sistemi, iz njih se je v lanskem letu oskrbovalo 12.216 prebivalcev. Upravljanje kanalizacije izvaja v dvanajstih naseljih, dolžina kanalizacijskih vodov znaša skupno 63.171 metrov. Upravlja s 60 ekološkimi otoki v občini, kar pomeni en ekološki otok na 249 prebivalcev, kar je močno nad državnim povprečjem. Kot upravljalec skrbi za vzdrževanje pokopališč Tržič, Kovor, Križe in Lom pod Storžičem, na katerih je skupaj 2710 grobnih enot. Gradbena enota opravlja dela za ostale enot v podjetju, gradi infrastrukturo in opravlja storitve za zunanji trg. Komunala Tržič kot koncesionar v Občini Tržič skrbi tudi za skupno 131 km kategoriziranih cest v 13 krajevnih skupnostih.

 

Komunalno dejavnost so v preteklosti izvajala manjša občinska podjetja, a le na območju mesta Tržič. Le v Tržiču je namreč naselitvena koncentracija na prelomu 19. in 20. stoletja dosegla gostoto, da lahko govorimo o urbanih značilnostih kraja. Največ prebivalcev je bilo na območju današnjega Trga svobode, Koroške ceste in nižinskega dela Partizanske ulice. Občina je tako skrbela za osnovne komunalne storitve: vodovod, vzdrževanje krajevnih cest, mostno tehtnico, klavnico in tržnico. Zamisel o združitvi komunalnih dejavnosti se je pojavila že leta 1952, vendar se ni dokončno razvila. Obrtno podjetje REMONT je bilo predhodnik Komunale Tržič, kljub temu, da se niso ukvarjali z najbolj tipičnimi komunalnimi dejavnostmi.

»Komunala Tržič se je tekom let razvila v moderno, družbeno odgovorno podjetje, ki izvaja storitve komunalnega gospodarstva na območju celotne občine Tržič skladno z najmodernejšimi tehnološkimi in okoljskimi standardi. Naša osnovna skrb je trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in razvijanje kakovostnih rešitev za uporabnike na vseh nivojih poslovanja. Sem sodita skrb za čisto okolje ter zadovoljstvo naših občanov. Sledimo našemu osnovnemu načelu, da delamo z ljudmi in za ljudi,« pravi direktor Komunale Tržič Primož Bajželj, ki ga veseli dejstvo, da njihovo delo občani v anonimni anketi vsako leto visoko ocenijo.

Od nekdanjih dejavnosti Komunalnega podjetja Tržič, to so bile: kamnolomi in peskokopi, apnenica, mostna tehnica, javna klavnica in javne pralnice, vrtnarija in cvetličarne, vodovod, kanalizacija, snaga, tržnica ter pokopališča in pogrebna dejavnost, so do danes ostale: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, pogrebna in pokopališka dejavnost, gradbena enota, vzdrževanje občinskih cest.

  

»V zadnjem desetletju kot ključne in najpomembnejše projekte ocenjujem izgradnjo vrtine Smolekar, posodobitev in dograditev vodovodnega omrežja s številnimi  novimi akumulacijami in zamenjavo salonitno azbestnih cevi. Odlične karavanške izvirske vode imamo dovolj, kemično obdelavo vode pospešeno zamenjujemo z bolj zdravimi sodobnimi načini obdelave. S sodobno komunalno čistilno napravo smo nadgradili štiri desetletja želja, potreb  in obljub. Priključitev nanjo se povečuje, stanje v okolju in vodotokih se je izboljšalo,« je v zbornik, ki bo izšel ob jubileju Komunale Tržič zapisal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

 

Slovesnost ob 60. letnici bo v četrtek, 10. oktobra 2019, ob 19. uri v dvorani Kulturnega centra Tržič. Poleg direktorja podjetja Primoža Bajžlja, bosta zbrane nagovorila tržiški župan mag. Borut Sajovic in Antun Gašparac, podpredsednik Zbornice komunalnega gospodarstva. Za prijetno glasbeno spremljavo bosta poskrbeli vrhunski umetnici, violinistka Anja Bukovec in pevka Klara Jazbec.

 
Fotografije: arhiv Komunale Tržič

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi