Logo MojaObčina.si

Tržič

JUTRI
8°C
-5°C
ČE.
13°C
-5°C
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRŽIČ
Deli
Družba in javne storitve, Društvo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRŽIČ

Uradne ure

Danes Zaprto
Ponedeljek 8.15‒12.00
Sreda 8.15‒12.00
Vsako prvo sredo v mesecu od 8.15 do 16.00

Predstavitev

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1948. Ustanovitelji so želeli poleg pravne ureditve statusa upokojencev organizirano in aktivno preživljati prosti čas. Od ustanovitve do danes je osnovna dejavnost društva skrb za sočloveka, pomoč starejšim, osamljenim in pomoči potrebnim in nenazadnje organizirano druženje v športnih in drugih sekcijah. Ob ustanovitvi društva je le-to štelo 155 članic in članov, danes pa šteje društvo 1659 članic in članov.

V vseh teh letih so se starostna struktura in potrebe članstva bistveno spremenile. Društvena dejavnost se od generacije do generacije spreminja. 

Društvo v svojih sekcijah in komisijah učinkovito deluje na področju kulture,  športa, vzajemne samopomoči in stanovanjske problematike. Za svoje delo je društvo prejelo več pohval in priznanj. Med drugim zlato plaketo mesta Tržič. srebrni znak Zveze sindikatov Jugoslavije, srebrno in zlato plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije. Člani društva so združeni v športnih sekcijah osvojili preko 40 pokalov, plaket in drugih nagrad. S ponosom ugotavljamo, da so člani in članice naših športnih sekcij že nekaj let zapored najboljši športni kolektiv v občini Tržič.

Na zboru članov dne 22.marca 2013  so bili izvoljeni novi organi društva.


Na decembrski seji je upravni odbor sprejel naslednje spremembe v društvenih organih:

-vodenje projekta Starejši za starejše bo prevzel Karel Štucin,   ki je že do zdaj sodeloval v projektu;

-zaradi obremenitve bo Ferdo Meglič vodil komisijo za izlete, podpredsedniško funkcijo pa bo prevzela Zdenka Maglica;

-v komisiji za kulturo bosta pevce zastopala Maks Djordjevič (moške) in Mojca Sedminek ali Romana Godnov (ženske).

 

UPRAVNI ODBOR:

ZVONKA PRETNAR, PREDSEDNICA DRUŠTVA IN UPRAVNEGA ODBORA

ZDENKA MAGLICA, ČLANICA

FERDO MEGLIČ, ČLAN

TERAN AMBROŽ, ČLAN

JANKO MEGLIČ, ČLAN

MARIJA RAKOVEC, ČLANICA

MARIJA ŠETINC, ČLANICA

TANJA AHAČIČ , ČLANICA

JANEZ AHAČIČ, ČLAN 

 

NADZORNI ODBOR:

ANICA TERAN, PREDSEDNICA

PANGARŠIČ LOJZKA, NAMESTNICA

REMŠKAR MILENA, ČLANICA

ELER BOŽO, NAMESTNIK

KAREL ŠTUCIN, ČLAN

NATAŠA MEGLIČ, NAMESTNICA

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

TONE JANŠA, PREDSEDNI 

MARIJA GRAČNER, NAMESTNICA PREDSEDNIKA 

ŠTEFAN MOČNIK, ČLAN

HLADNIK GABRIJEL, NAMESTNIK

NEMEC FERDO, ČLAN

DAMJANA GORIŠEK, NAMESTNICA 

 

KOMISIJE DRUŠTVA

KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO, predsednik g. Ambrož Teran, člana g. Janez Brzin in ga. Nataša Meglič.Člani komisije organizacijsko usklajujejo delo posameznih sekcij in v sodelovanju z UO določajo kriterije za financiranje tekmovanj,hkrati skrbno načrtujejo, da so vse športne in rekreativne panoge sorazmermo enakovredno dotirane.

KOMISIJA ZA IZLETE, predsednik g. Ferdo Meglič, član g.Janko Meglič, članice ga. Zdenka Maglica, ga. Žaneta Primožič in ga. Marta Smolej.  Izleti potekajo po domovini in tujini. Vsako leto se izletov udeleži do 1500 članov in članic. Letno organiziramo od 20 do 24 izletov tako enodnevnih kot tudi 4-dnevnih. V  mesecih julij in avgust je oraniziran kopalni izlet vsak četrtek na Debeli rtič. V programu je tujdi od 8 do 10 pohodov v gore. Med njimi je tudi nekaj lažjih \"ravninskih\" za najstarejše člane. Udeleženci izletov so zavarovani pri Zavarovalnici Triglav za primer nezgode. Za varnost je s pohodniki tudi gorski reševalec ali planinski vodnik.

KOMISIJA ZA HUMANITARNE DEJAVNOSTI, ki  jo vodi ga. Marija Rakovec, članici sta ga. Tatjana Polanšek, ga. Marjeta Slabe  in ga. Filipina Ležaja. Delo komisije je omejeno na obiske starejših, bolnih in socialno ogroženih in osamljenih starejših. Nekaj naših članic sodeluje v Domu starostnikov kot prostovoljke, ki krajšajo dolge ure vsem tistim, ki zaradi bolezni ali drugega vzroka ne morejo sodelovati v aktivnostih v domu. 

STANOVANJSKA KOMISIJA, ki jo vodi ga. Zdenka Maglica, člana sta ga. Marija Šetinc in g. Anton Pušavec. Komisija ugotavlja, da številni starejši živijo v neprimernih stanovanjih. Problem so tudi stanovanja v višjih nadstropjih v stavbah brez dvigala, saj je z leti vsaka stopnica odveč.   V  letu 2015 je po več letih čakanja, končno prišlo do realizacije izgradnje prepotrebnega dvigala na Kovorski cesti 27.

Komisija dela striktno in izključno po Kriterijih in merilih za točkovanje vlog prosilcev za najem namenskega najemnega stanovanja v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.  V lanskem letu je prišlo tudi do spremembe in dopolnitve Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, ki smo jih smo obravnavali na strokovnem srečanju stanovanjskih komisij pri društvih upokojencev v začetku decembra 2015.

KOMISIJA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE, ki jo vodi ga.Tanja Ahačič, člana sta ga. Joži Koder in predstavnik ali predstavnica pevskega zbora.

MOŠKI PEVSKI ZBOR, vodi g. Stane Bitežnik in šteje 23 članov. Deluje pod okriljem Kulturnega društva Bistrica. Ker zbor nosi ime našega društva ga tudi finančno podpiramo. v Letu 2006 je zbor praznoval 30 let delovanja. Letno prirejajo nekaj samostojnih koncertov, sodelujejo na občinskih in regijskih revijah pevskih zborov. Tradicionalni je božično novoletni koncert v DOMU PETRA UZARJA Tržič. Predsednik zbora je g. Maks Đorđevič

Sodelujemo s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske Kranj in Zvezo društev upokojencev Slovenije. Sodelovanje s sosednjimi društvi na področju športa je aktivno, kakor tudi izmenjava mnenj v zvezi z aktualnimi problemi upokojencev.