Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
5°C
JUTRI
12°C
6°C

SKLEP O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2024

Datum objave: 22. 11. 2023
Številka razpisa:

Županja Občine Trebnje na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) ter 84. in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) v postopku sprejemanja Proračuna Občine Trebnje za leto 2024 izdaja naslednji

 

 SKLEP

o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Trebnje za leto 2024 

 

1.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta, z dne 22. 11. 2023, ki se glasi: »Sprejme se Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 se posreduje v javno razpravo.«, županja Občine Trebnje daje predlog Proračuna Občine Trebnje za leto 2024 v javno razpravo.

 2.

Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Trebnje za leto 2024 traja najmanj 15 dni od dneva objave predloga Proračuna na spletni strani Občine Trebnje (http:\\www.trebnje.si) in se zaključi z dnem 7. 12. 2023.

Predlog Proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim na spletni strani Občine Trebnje.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu Proračuna dajejo pisno tako, da se po pošti pisno naslovijo na županjo Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali se posredujejo po elektronski pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ustrezno podpisani in opremljeni s podatki predlagatelja.

4.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi na krajevno običajen način.

  

Številka: 410-134/2023-8                                                          Županja

Datum: 22. 11. 2023                                                            Občine Trebnje        

                                                                                                Mateja Povhe l.r.

Všečkaj objavo