Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
5°C
JUTRI
12°C
6°C

OPPN ZA DEL INDUSTRIJSKE CONE TREBNJE – 2. FAZA (del EUP TR056) - OSNUTEK V PRIPRAVI

Datum objave: 02. 11. 2023
Številka razpisa:

Številka: 350-0014/2023-17

Na pobudo lastnika zemljišč se je pričelo s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Industrijske cone Trebnje – 2. faza (del EUP TR056) (v nadaljevanju OPPN IC – 2. faza). Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Industrijske cone Trebnje – 2. faza (del EUP TR056) je bil objavljen na spletni strani Občine Trebnje in v Uradnem listu RS, št. 103/23. Javnost je bila s pripravo OPPN IC – 2. faza seznanjena že v fazi pobude, z objavo gradiva na spletni strani Občine Trebnje.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju: ZUreP-3), ki je pravna podlaga za pripravo OPPN IC – 2. faza, v 121. členu določa, da Občina vključi javnost v pripravo osnutka ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.

V času seznanitve javnosti z gradivom za pripravo osnutka OPPN IC – 2. faza lahko posamezniki, organi in organizacije posredujejo svoje predloge in usmeritve in sicer:

  • pisno po elektronski pošti na naslov obcina.trebnje@trebnje.si (zadeva: Osnutek v pripravi OPPN IC – 2. faza),
  • pisno na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8201 Trebnje.

 

Zadnji rok za oddajo predlogov in usmeritev za pripravo osnutka OPPN IC – 2. faza je četrtek, 16. 11. 2023.

                                                                                                       

Županja Občine Trebnje

Mateja Povhe, l. r.

 

 

Všečkaj objavo