Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
10°C
JUTRI
24°C
10°C
Oceni objavo

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022 V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI

 

Številka: 8462-0001/2022

                      Datum: 16. 8. 2022

                                                                                                                                                       

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022 V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI

 

 

Občina Trebnje obvešča, da bo na podlagi sklepa, št. 844-18/2022-13 - DGZR z dne 12. 8. 2022, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

 

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

 

Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

 

Izpolnjeno vlogo na obrazcu 2 (v prilogi), ki je na voljo na spletni strani URSZR in v sprejemni pisarni, je potrebno oddatinanaslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s priporočeno pošiljko ali osebno v prostorih organa do vključno 23. 9. 2022.

 

K izpolnjeni vlogi priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Prosimo, da vlogi priložite tudi fotografije, s katerimi izkazujete nastanek škode.

 

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na pristojno kmetijsko svetovalno službo oz. na Skupno občinsko upravo občin Dolenjske, Službo za civilno zaščito in požarno varnost (klara.golic@novomesto.si in katja.smole@novomesto.si).

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

Oglejte si tudi