Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
17°C
4°C
JUTRI
20°C
6°C
1938

Janez Pirc

je že osmo leto direktor Občinske uprave Občine Trebnje. Njegovo delo 

obsega načrtovanje, vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadzor dela v občinski upravi.

Ukvarja se torej z operativnimi nalogami, seznanjen je z vsemi projekti na Občini, občani pa se lahko nanj direktno obrnejo, če želijo. Kot direktor občinske uprave zaseda delovni položaj takoj za županom in je kot županova desna roka odgovoren za zakonitost delovanja občinske uprave.

 

 

Prihaja iz okolice Žužemberka, rojen pa je bil v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Žužemberku, srednješolsko izobraževanje nadaljeval v Novem mestu, študiral pa na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral. Po zaposlitvi v javni upravi pa je ob delu pridno nadaljeval izobraževanje in si pridobil strokovni naziv magister javne uprave.

 

Vaše dosedanje delovne izkušnje?

Moja prva zaposlitev je bila na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, kjer sem spoznaval in opravljal naloge javne službe kmetijskega svetovanja. Od tam me je pot vodila v nevladno organizacijo na področju kmetijstva, kjer sem opravljal naloge povezane z vodenjem glavne pisarne, organiziral prireditve, skrbel za medijsko podobo in nudil strokovno podporo organom organizacije. Leta 2005 sem se zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tam sem ostal vse do prihoda na delovno mesto direktorja Občinske uprave v Trebnjem. Pri svojem delu na ministrstvu sem deloval na področju uresničevanja ciljev skupne kmetijske politike in programa razvoja podeželja. Sodeloval sem v številnih delovnih skupinah znotraj ministrstva, na primer za reformo skupne kmetijske politike, za reformo programa razvoja podeželja in reformo ureditve trga svežega sadja in zelenjave.

 

Kdaj in kako vas je pot zanesla v našo občino?

Delovno mesto direktorja Občinske uprave Občine Trebnje sem prevzel 1. januarja 2012. V Trebnje me je poklicna pot zapeljala povsem naključno, vendar lahko rečem, da je zame prišla sprememba zaposlitve ob pravem času. 

 

Kar nekaj let ste že z nami in poznavanje okolja in ljudi se veča. Kakšni se vam zdimo?

Občanke in občani občine Trebnje ste dobrosrčni in odprti ljudje. Všeč mi je, kako ste aktivno vključeni v številna področja družabnega življenja v občini. Zaradi številnih delujočih društev, klubov in zvez, v katerih ljudje s svojim delom in vloženim trudom prostovoljno izvajate številne dejavnosti in organizirate dogodke, je lokalna skupnost aktivna, pestra in povezana. Izredno ste dejavni tudi v humanitarnih organizacijah, kar se je še posebej izkazalo v času letošnje epidemije. 

 

Kako so se spremenile razlike v načinu dela, ko ste prevzeli funkcijo direktorja občinske uprave do sedaj?

Moj način dela in pristop k organiziranju delovanja občinske uprave se do danes nista bistveno spremenila. Vse skupaj je postalo le bolj utečeno. Od samega začetka sem mnenja, da dobra in lepa beseda vedno najde pravo mesto, zato spodbujam pogovor med zaposlenimi in nadrejenimi. Včasih mi to uspe, včasih tudi ne. 

 

Kakšne zadolžitve obsega funkcija direktorja občinske uprave?

Zadolžitve delovnega mesta tajnika občine, ki se lahko imenuje tudi direktor občinske uprave, so več ali manj določene z zakonom in drugimi predpisi. Največji del nalog delovnega mesta obsega načrtovanje, vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadzor dela v občinski upravi. Predvsem pa so naloge tajnika občine, da skrbi za zakonitost, učinkovitost in smotrnost delovanja, izvaja ključne naloge v občinski upravi ter oblikuje ključne sistemske rešitve. K temu pa dnevno pride še veliko število bolj ali manj pomembnih zadolžitev, dopisov, sestankov, pogovorov. Lahko rečem, da na občini zagotovo nikoli ni dolgočasno.

 

Zaradi česa se lahko občani in občanke obrnejo na vas?

Največkrat se name obračajo v primeru vprašanj vezanih na vodenje upravnih postopkov, če so na primer oddali vlogo ali vložili zahtevek na občino in bi radi informacije v zvezi s postopkom. Vendar pa želim poudariti, da se občanke in občani name lahko obrnejo vedno za pomoč pri reševanju kakršnihkoli vprašanj ali težav. Telefonske številke, tako stacionarne kot mobilne, in elektronski naslovi vseh zaposlenih, tudi moje, so zato objavljene na spletni strani Občine. Pri svojem delu se namreč trudim, da smo tako jaz kot tudi ostali zaposleni občanom vedno na razpolago, da jim prisluhnemo in jim v skladu z našimi pristojnosti in možnosti tudi svetujemo in pomagamo.

 

Kakšno je razmerje med direktorjem občinske uprave in županom?

Župan zastopa občino in sprejema odločitve ter podpisuje vse dokumente kot odgovorna oseba organa – Občine. Direktor občinske uprave pa neposredno vodi občinsko upravo, je uradnik na položaju, čigar mandat traja pet let. Direktor občinske uprave ima po zakonu pooblastilo, da v upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava, odloča na prvi stopnji. Na drugi stopnji pa je pritožbeni organ župan. Zakon določa, da se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave, in tako je to določeno tudi v primeru Občine Trebnje. Kar se tiče dejanskega sodelovanja med mano in županom, pa lahko le-to ocenim kot zelo dobro.

 

Imate v tem trenutku kakšno konkretno nalogo, ki ste jo prevzeli?

Vse od 12. marca dalje v celoti opravljam naloge za civilno zaščito, od nabave materiala do obveščanja štaba Civilne zaščite Občine Trebnje in poročanja regijskemu štabu, kar vzame kar precej časa, vendar je to v teh časih nujno in neizogibno.

 

Kateri projekti so trenutno v teku na Občini?

Trenutno imamo na Občini v teku več kot 35 projektov, ki jih s sodelavci dnevno usklajujemo s pogovori, po telefonu ali elektronski pošti, tedensko pa na kolegiju. Preveč bi jih bilo, da jih sedaj naštevam, večino projektov in aktivnosti Občine sproti objavljamo na naši spletni strani in v glasilu, da so občani z njimi seznanjeni.

 

Kateri pa vam vzamejo največ časa?

Največ časa zahteva koordinacija in priprava največjih in najpomembnejših projektov občine, med katere sodi reševanje prostorske stiske na področju šolstva – načrtovanje druge OŠ Trebnje, širitev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber, potem naš največji kohezijski projekt na področju pitne vode in odpadnih voda Odvajanje in čiščenje odpadnih voda porečja Krka – Občina Trebnje, kohezijski projekt regionalna kolesarska povezava kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, nato še Športni park Trebnje, energetske sanacije objektov, ceste, …

 

Kaj pa so tiste najbolj pereče teme?

Z infrastrukturnimi projekti se vedno pojavljajo neobhodne težave pri pridobivanju lastništva ali soglasja lastnikov za poseg na zemljišča. S pravočasnim in korektnim pristopom do občanov – lastnikov je izvedba projektov vedno lažja in v zadovoljstvo vseh. Lahko pa rečem, da ima velika večina občanov posluh za skupnost in se zaveda, da brez investicij oziroma posegov na njihova zemljišča razvoj kraja in občine ni možen. 

Mogoče pod »perečo temo« namigujete tudi na reševanje prostorske stiske v osnovnih šolah, glede česar lahko obrazložim, da je Občina k reševanju le-te pristopila resno in sistematično, vendar se je hkrati potrebno zavedati, da je občinski proračun omejen, država pa investicij v osnovne šole ni podprla že vse od leta 2008. Zato veliko naporov usmerjamo tudi v raziskovanje možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev. 

 

Kako pa je s projektom kulturni dom Trebnje?

Projektna dokumentacija za kulturni dom in parkirno hišo je praktično končana in pripravljena na vložitev za gradbeno dovoljenje. Zatika pa se pri pridobivanju zemljišča s strani države, ki je nujno potrebno za izgradnjo in posledično pridobitev gradbenega dovoljenja. Na Občini iščemo možne vire financiranja tako za parkirno hišo - v okviru sistema Parkiraj in pelji – kot tudi kulturni dom. Verjamem, da bo kulturni dom, ki ga Občina in širša skupnost nujno potrebujeta, v prihodnje stal v Trebnjem. Kako hitro to bo, pa je odvisno od sredstev, ki bodo v prihodnje na voljo za investicije v gradnjo stavb splošnega družbenega pomena.

 

In vrtec Šentlovrenc?

Vrtec je nared in že komaj čaka, da bo s 1. septembrom sprejel prve nadobudneže v svoje prostore. V teh dneh se namreč zaključuje izgradnja protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu, ki so bili pogoj, da bo vrtec tudi predan v uporabo. Vrtec je odlična pridobitev za najmlajše, starše, delavce vrtca, za Šentlovrenc in za občino. Hkrati je to odlična pridobitev tudi za naše lokalno podjetje, ki ga je zgradilo, in ima sedaj odličen referenčni objekt v domači občini.

 

Kaj pa razmišljanje o novem športnem objektu? Imamo ogromno športnikov, ki bi lahko trenirali doma, pa na žalost to ni mogoče. Se je v tej smeri kaj premaknilo?

Športni objekt ali drugače rečeno športna dvorana je potrebna in aktivnosti za ta projekt trenutno tečejo skupaj s projektom za 2. osnovno šolo v Trebnjem. Pri izbiri lokacije je strokovna komisija v maju obravnavala možne potencialne lokacije za postavitev športne dvorane skupaj z 2. osnovno šolo ali na samostojni lokaciji. V tej smeri bodo v jeseni potrebne odločitve glede lokacijskih možnosti, da se bo pričelo s pripravo potrebnih prostorskih dokumentov in nadaljevalo s pripravo projektne dokumentacije.

 

Kako izgleda vaš delovni dan?
Z vsakim novim dnevom dobim nove delovne izzive. Delo v Občini je zelo raznoliko, pestro in dinamično. Kot direktor občinske uprave poskušam delovati strokovno in odgovorno pri povezovanju in koordiniranju dela znotraj same uprave, poleg tega pa biti predvsem strokoven. Istočasno pa skušam nuditi tudi pomoč županu pri uresničevanju načrtovanih občinskih projektov in biti na voljo in v pomoč tudi občanom.

 

Kdo je Janez Pirc v prostem času?

V prostem času je Janez Pirc predvsem oče, član aktivne družine, ki rada raziskuje skrite kotičke, hodi na sprehode in izlete po Sloveniji.

 

Ste poročeni imate družino. Kaj vam predstavlja ta skupnost?

Ste pri vzgoji svojih otrok strogi?

Družina je zame vedno bila in vedno bo na prvem mestu, zato ji tudi namenjam ves svoj prosti čas, ki ga je velikokrat na žalost premalo. Sebe sicer težko ocenjujem kot strogega, vendar pa se trudim, da ne popustim takoj vsem zvijačam, ki jih iz rokava stresajo naši nadebudneži.

 

Kaj pa Občina kot celota? Bi ji kaj dodali, odvzeli?

Menim, da Občina, ki jo sestavljajo organi, kot so: župan, občinski svet, nadzorni odbor in javni zavodi kot celota deluje zelo dobro. Da smo povezani in da dobro delujemo ter sodelujmo, se je še posebej izkazalo v času epidemije.

Vsem navedenim se zato na tem mestu tudi iskreno zahvaljujem. 

Seveda bi želel Občini nekaj dodati, in sicer več sredstev za izvedbo vseh potrebnih investicij. Ker pa k temu ne bo pripomogla samo želja, se zahvaljujem tudi vsem občankam in občanom za njihovo razumevanje in potrpljenje, njihov čut za razvoj in napredek občine in družbe ter njihovo delo in trud, ki ju vlagajo v posamezne projekte in dogodke ali na kakršenkoli drug način prispevajo svoj delež, da vasi, kraji in mesto napredujejo in se v zadnjih letih res uspešno razvijajo.

 

Mojca Smolič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi