Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
18°C
6°C
ČE.
19°C
5°C
2690

BRIGITA ŽELEZNIK

Živi z družino v občini Škocjan, v rodnem kraju dr. Ignacija Knobleharja, znanega misijonarja, in Frana Metelka, pisca in slovničarja. Po izobrazbi je magistra sanitarnega inženirstva. Svojo poklicno pot je začela v gospodarstvu, in sicer na področju kakovosti in varovanja okolja. Leta 2005 se je zaposlila v javni upravi na Občini Dolenjske Toplice, ki je skupaj z občinama Mirna in Žužemberk ustanovila prvo skupno občinsko upravo na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tu je bila vodja skupne občinske uprave, hkrati pa je izvajala tudi inšpekcijsko nadzorstvo.

»Kasneje so na dolenjskem območju po našem zgledu nastale tudi druge skupne občinske uprave, katerim smo s svojim znanjem tudi pomagali.«

Svoje znanje je na področju inšpekcije nadgradila tudi na Zdravstvenem inšpektoratu. Leta 2013 je prevzela vodenje takrat na novoustanovljene Skupne občinske uprave Mirnske doline, ki se ji je leta 2014 pridružila tudi Občina Trebnje. Nastala je Skupna občinska uprava Mirnske in Temeniške doline, ki je delovala do leta 2020, do združitve še z nekaterimi dolenjskimi občinami, ko so osnovali Skupno občinsko upravo občin Dolenjske, ki jo vodi Brigita Železnik.

Kakšen je namen SOU OD in katere občine združuje?

Skupna občinska uprava občin Dolenjske je bila ustanovljena za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo skupne uprave je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle v skupno upravo. Naš glavni cilj pa je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. Želimo si, da bi s kakovostnim in odgovornim delom prispevali k uresničevanju potreb občanov.


Katera delovna področja zajema?

V skupni upravi se trenutno izvaja šest nalog, in sicer občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, pravna služba, urejanje prometa, civilna zaščita in požarno varstvo.

Katere prednosti ima po vašem mnenju SOU OD?

Poglavitne prednosti, ki jih prinaša ustanovitev naše skupne uprave, so zagotovo racionalizacija stroškov, povezanih z upravnimi in razvojnimi nalogami, ki so bile iz posameznih občin ali iz posameznih skupnih uprav prenesene v Skupno upravo občin Dolenjske, saj so naloge, ki jih opravlja skupna uprava, sofinancirane iz državnega proračuna. In pa seveda strokovnost in učinkovitost opravljanja nalog na območju občin ustanoviteljic.


Vaša trenutna odgovornost?

Moja glavna odgovornost in skrb sta v prvem koraku vzpostavitev dobro delujočega aparata, ki bo zagotavljal kakovostno, hitro, zakonito in učinkovito delo. Želim si, da bi bili naši občani zadovoljni z našimi storitvami. To sem si prizadevala tudi v prejšnjih skupnih upravah, zame sta pomembna hiter odziv in učinkovito reševanje zadev.   


Koliko ljudi vodite na delovnem mestu?

Trenutno nas je zaposlenih 19. Po vsej verjetnosti pa se bo organ v prihodnje širil, nekaj na račun prenosa novih nalog iz občin ustanoviteljic, najbrž pa tudi zaradi novih pristojnosti v okviru obstoječih področij, ki jih izvajamo.


Kateri so bili vaši največji delovni dosežki?

Na področju javne uprave skupaj s sodelavci so to zagotovo vzpostavitev dveh skupnih občinskih uprav, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in projektov za dobro občanov in še kaj bi se našlo. Za največje dosežke pa osebno štejem zadovoljstvo občanov, ko so se zadeve v okolju odpravile ali izboljšale zaradi naše aktivnosti. 


Kako izgleda vaš delovni dan?

Zelo pestro. Skupna uprava izvaja naloge iz šestih področij dela za pet občin, zato je veliko usklajevanja in komunikacije s sodelavci, z občinami in z zunanjimi organi. Organizacija dela in odprava težav v delovnem procesu sta moji stalnici. Poleg tega pa tudi izvajanje inšpekcijskega nadzorstva in vodenje postopkov o prekršku.

 

Kateri so trenutni projekti v skupni občinski upravi?

Naše delo je povezano s prioritetami občin in z vlogami oziroma pobudami občanov, organizacij in podobnimi zadevami.

Trenutno pa je v ospredju področje urejanja prometa, urejanje starih in določanje novih prometnih ureditev ter spremembe predpisov na tem področju, ki se pripravljajo s pomočjo naše pravne službe. Na področju požarnega varstva in civilne zaščite smo pripravili načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije, prav tako so v fazi sprememb vsi ostali načrti zaščite in reševanja. Aktivno sodelujemo z Občinskimi štabi Civilne zaščite, gasilci in z ostalimi akterji na področju civilne zaščite.

Na področju inšpekcije imamo veliko usmerjenih pregledov, akcij z državnimi inšpektorati, prav tako smo v fazi priprave sprememb nekaterih občinskih odlokov, ki jih nadziramo.  Na področju redarstva pa bi izpostavila, da smo se lotili tudi tehtanja tovornih vozil in pa odvoza zapuščenih vozil, saj je bilo veliko pobud.

Tu moram posebno pohvaliti svoje sodelavce, saj so zavzeti, kar se odraža tudi v rezultatih dela. Njihovo delo cenim in zdrav timski duh vedno prinaša rezultate.


Kako sodelujete z župani?

Te relacije so − lahko rečem − odlične. Pa ne samo z župani, tudi s Policijsko upravo Novo mesto, državnimi inšpektorati ter s sodelavci na občinah. Takšnega tvornega sodelovanja z vsemi si želim tudi v prihodnje.

Bi kaj spremenili?

Zagotovo. Iz napak se učimo, bistvo pa je v nadgradnji in udejanjanju v praksi.


Kako gledate na trenutno situacijo v državi?

Dejstvo je, da ima epidemija s koronavirusom že opazne posledice tudi v slovenskem gospodarstvu, zlasti so prizadeti turizem, transport in tudi samozaposleni. Upam, da bo država z ukrepi vsem prizadetim pomagala, da se bodo ohranila delovna mesta in da se bo razvoj gospodarstva nadaljeval.

Trenutno so težke razmere tudi v zdravstvu in v domovih za starejše, zato se mi zdi pomembno, da se držimo vseh zaščitnih ukrepov in tako prispevamo k zaščiti ranljivejših skupin prebivalstva.


Bi kaj sporočili bralcem Glasila?

Vsem vašim bralcem želim, da bi v tem času ostali zdravi ter z optimizmom zrli naprej. Ker pa smo že blizu novemu letu, pa želim lepe praznike in vse dobro v prihajajočem letu.


Mojca Smolič

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi