Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
10°C
JUTRI
24°C
14°C
Oceni objavo

VABILO za vključitev v LAS na območju Mestne občine Maribor, Občne Hoče - Slivnica, Občine Kungota, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše in Občine Rače - Fram

V skladu z Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22 z dne 23.12.2022) in javnim pozivom za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 pričenjamo z oblikovanjem novega lokalnega partnerstva.

Na območju Lokalne akcijske skupine TOTI LAS (Mestna občina Maribor in Občina Kungota) ter območju Lokalne akcijske skupine LAS Lastovica (Občina Hoče - Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju ter Občina Starše) ter območju Občine Rače - Fram se vzpostavlja nova lokalna akcijska skupina.

Vse obstoječe člane obeh LAS ter zainteresirano javnost območja občin MO Maribor, Občine Hoče - Slivnica,  Občine Kungota, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše in Občine Rače - Fram vabimo, da se včlanijo v novo nastajajoče lokalno partnerstvo za programsko obdobje do leta 2027.

Lokalna akcijska skupina bo organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih, gospodarskih in zasebnih subjektov, ustanovljena z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa LEADER/CLLD).

Namen LEADER/CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Pripravil se bo dokument Strategija lokalnega razvoja do leta 2027, ki se bo uresničevala skozi vaše in naše projekte.

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno iz članov, ki imajo stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju MO Maribor, Občine Hoče - Slivnica,  Občine Kungota, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše in Občine Rače – Fram.

K sodelovanju vabimo predstavnike:

·         javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),

·         gospodarskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadruge, fundacije in drugi gospodarski subjekti) ter

·         zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev, posamezne fizične osebe, in druge organizacije civilne družbe).

 

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi subjekti, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.  

Želite soustvarjati prihodnji razvoj območja kjer živite?

Potem vabimo vas, da izrazite svoj interes o vstopu v Lokalno akcijsko skupino na zgoraj navedenem območju v obdobju do leta 2027, s podpisom Pisma o nameri.

Lepo prosimo, da nam podpisano Pismo o nameri posredujete najkasneje do 10.02.2023 na naslov: RRA Podravje - Maribor (za LAS), Pobreška cesta 20, 2000 Maribor oz. skenirano na e-naslov: las@rra-podravje.si.

Kot člana vas bomo povabili na Ustanovno sejo Skupščine LAS, kjer bomo podpisali tudi Partnersko pogodbo in uradno ustanovili nov LAS.

Včlanitev v LAS bo možna tudi po navedenem roku, saj je partnerstvo odprto in je možna včlanitev do izteka programskega obdobja.

Za dodatne informacije sva vam na voljo:

Vesna Gorjup Janžekovič tel. št.: 051 441 861; vesna.gorjup@rra-podravje.si in

Doris Pavuna Stanko, tel. št.: 051 621 243; doris.stanko@rra-podravje.si

 

Vljudno vabljeni!

vir: občinska spletna stran


Oglejte si tudi