Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
15°C
JUTRI
24°C
16°C
Oceni objavo

Imenovanje odborov krajevnih skupnosti

Imenovanje odborov krajevnih skupnosti: Liberga, Kostrevnica, Velika Štanga, Štangarske Poljane, Primskovo, Razbore, Jablaniška dolina, Javorje, Vintarjevec, Zavrstnik

Na podlagi Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št: 16/04 in 36/19), vas pozivamo k podaji predlogov kandidatov za člane odborov krajevnih skupnosti.

Odbor posamezne krajevne skupnosti ima pet članov, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet  na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija), izmed prebivalcev posameznih krajevnih skupnosti.

Kandidaturo za člana odbora krajevnih skupnosti lahko vloži vsak posameznik, ki ima stalno prebivališče v krajevni skupnosti, za katero kandidira in je volilni upravičenec.

Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je častna. Mandat članom odborov poteče s potekom mandata članom občinskega sveta.

Vaše kandidature pričakujemo najkasneje do 01.03.2023.  Pri kandidaturi morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek ter stalno prebivališče kandidata, EMŠO in izjava kandidata iz katere je razvidno, da upravnemu organu dovoljuje preverjanje svojega stalnega prebivališča ter obstoja volilne pravice iz javnih evidenc. 

Kandidatura se vloži pisno pri Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

izjava

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Veronika Jesenšek


Oglejte si tudi