Logo MojaObčina.si

Slovenj Gradec

DANES
23°C
9°C
JUTRI
18°C
7°C
6469

Čigava last je kartoteka

Na podlagi večkratnih vprašanj zaposlenih in pacientov ter dvomov nekaterih koncesionarjev, ki se pojavijo v vlogi obdelovalcev osebnih in občutljivih osebnih podatkov, posredujem nekaj pojasnil o lastništvu kartoteke, njene vsebine ter ravnanju s temi dokumenti, pojasnilom dodane zakonske podlage in pisne usmeritve.

 

Po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ, priloga 1 (UR. l. RS, št. 65/00 in 47/15) predstavlja osnovna zdravstvena dokumentacija izvide, odpustnice, napotnice, delovne naloge, recepte in naročilnice, zdravniška spričevala, potrdila ipd. Ti dokumenti morajo biti shranjeni kot original v KARTOTEKI. Roke hrambe podrobneje ureja Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ZZPPZ (Ur. l. RS, št. 65/00), ki na primer v prilogi določa rok hrambe zdravstvenega kartona in popisa bolezni 100 let od datuma njenega nastanka (rojstva osebe) oziroma 10 let po smrti osebe, ostala dokumentacija 15 let od nastanka, razen zobozdravstvenega kartona, ki ga je potrebno hraniti trajno.

 

Kartoteka je last zavoda, kjer je bila vzpostavljena. Vanjo se odlagajo originali izvidov, pri čemer pacientom predlagam, da si vsak priskrbi kopijo izvida, ki ga prejme pri specialistu ali katerem drugem zunanjem zdravstvenem delavcu, preden original odda izbranemu osebnemu zdravniku v kartoteko. Tako se bomo vsi izognili nepotrebnemu čakanju na iskanje izvida in izdelavo kopije. Kadar pa se temu ne moremo izogniti, imajo vsi možnost storitev naročiti preko e-pošte v svojo ambulanto, ki mora posameznika obvestiti, kdaj lahko pride po dokument.

 

Podatki o zdravstvenem stanju veljajo v skladu z 19. točko 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 94/07) za občutljive osebne podatke, s katerimi pa se ima posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, pravico seznaniti v skladu s 3. odstavkom 38. člena Ustave RS (Ur. l. RS, št. 33/91, s spremembami in dopolnitvami).

 

V skladu s 1. odstavkom 41. člena Zakona o pacientovih pravicah – ZpacP (Ur. l. RS, št. 15/08) ima posameznik ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev in jo lahko tudi zaračuna. V primeru, če zavod ne razpolaga s tehničnimi sredstvi za reprodukcijo zdravstvene dokumentacije (rentgenska slika na filmu, odtis zob in podobno), se pacientu izjemoma izroči izvirnik oziroma original, vendar se mu izda reverz, ki ga mora podpisati. Reverz, ki je hkrati tudi izjava, mora vsebovati: izdajateljev naziv, organizacijsko enoto, kontaktne podatke, odgovorno osebo + ime prevzemnika, oznako prevzetega, čas prevzema in (sicer neobvezno) namen ter rok vračila.

 

V primeru premestitve ali preselitve posameznika ali če posameznik izbere drugega zdravnika, je potrebno vso pomembno zdravstveno dokumentacijo posameznika predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje. Dokumentacijo si izmenjata zdravnika in je ne vročata posamezniku (5. odstavek 51. Člena Zakona o zdravstveni dejavnosti - ZZDej (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 171. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št 30/03 in 35/03 s popravki)). Posameznik o tej nameri oziroma želji seznani svojega sedanjega zdravnika s podpisano izjavo in navedbo točnega naslova novo izbranega zdravnika. Obrazec je naložen na naši spletni strani v zavihku UPRAVA – OBRAZCI – Posredovanje medicinske dokumentacije.

 

Navedeno lahko preverite v Smernicah za izvajalce zdravstvenih storitev, izdanih od Informacijskega pooblaščenca RS, dostopnih tudi na njihovi spletni strani:  https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf (dostop 10. 2. 2018).

 

Pripravila vodja FRS in informatike Zdravstvenega doma Slovenj Gradec: 

Vasja Zbičajnik, mag. posl. ved

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi