Logo MojaObčina.si

Slovenj Gradec

JUTRI
8°C
-1°C
TOR.
11°C
0°C
SPOTUR SLOVENJ GRADEC
Deli
Šport in rekreacija, Potovanje in turizem, Športna oprema in dodatki

SPOTUR SLOVENJ GRADEC

Število glasov: 1

Uradne ure

Danes Zaprto
Ponedeljek 07.00‒15.00
Torek 07.00‒15.00
Sreda 07.00‒17.00
Četrtek 07.00‒15.00
Petek 07.00‒13.00

Predstavitev

Javni zavod za turizem,šport, mladinske in socialneprograme SPOTUR Slovenj Gradec je ustanovljen z naslednjim namenom:

- profesionalizirati vodenje turizma in športa v občini
- vsa področja delovanja zavoda voditi, koordinirati iz enega centra,
- pripraviti in realizirati kvalitetne in pestrejše programe po posameznih področjih
- vsa področja bolj medsebojno povezati v skupno ponudbo občine, ki bo namenjena tako domačinom, kot kupcem od drugod
- ustvariti večji finančni pregled, nadzor nad sredstvi za posamezne dejavnosti
- tržiti športne in turistične objekte in programe
- pridobiti več sredstev na trgu in na razpisih
- ustvariti kvalitetno strokovno pomoč ponudnikom na področju turizma in športa.

Cilji delovanja zavoda:

• na področju turizma:

- organiziran, stalen in profesionalen pristop k razvoju novih prodajnih turističnih programov (izleti, vikend programi, počitnice) – agencijska dejavnost,
- povezanost vseh turističnih ponudnikov v občini v skupno ponudbo za trg
- promocija in trženje skupne turistične ponudbe na domačih in tujih trgih
- ustvarjanje prihodka iz naslova trženja turistične ponudbe
- zagotavljanje strateškega razvoja turizma
- povezovanju javnih in podjetniških interesov ter storitev
- razvoj novih turističnih produktov
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice
- organizacija in trženje zabavnih prireditev
- grafično oblikovanje in urejanje spletne podobe

• na področju športa

- profesionalno organiziranje, vodenje, koordiniranje in trženje športne dejavnosti v občini
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v občini
- trženje športnih objektov in športnih prireditev
- priprava letnega programa športa v občini
- priprava dolgoročnega programa razvoja športa v občini
- vključitev športne ponudbe (s primernimi vsebinami) občine v prodajno turistično ponudbo občine

•  na področju socialnih programov

-profesionalno organiziranje, vodenje in delovanje zavetišča za brezdomce
-upravljanje in vzdrževanje zavetišča za brezdomce
-sodelovanje v koordinacijski mreži zavetišč za brezdomce na področju celotne države
-priprava strategije delovanja zavetišč za brezdomce v prihodnje

•  na področju mladinskih programov

-zbiranje in posredovanje informacij za mlade  
-koordiniranje in izvajanje dejavnosti za mlade
-koordiniranje mednarodnega sodelovanja na mladinskem področju
-nudenje servisne dejavnosti (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) mladinskim organizacijam, mladinskim neformalnim skupinam (neorganizirani mladi) in mladim posameznikom,
-organiziranje in izvajanje različnih aktivnosti širšega pomena in pridobivanje sredstev zanje,
-skrb za upravljanje z objekti in vzdrževanje le teh
-sodelovanje z mladinskimi društvi v občini
-skrb za pripravo informativnega materiala za potrebe mladinske dejavnosti
Organizacija prireditev za otroke in mladino

 

Zadnje vsebine