Logo MojaObčina.si

Slovenj Gradec

JUTRI
5°C
-6°C
ČE.
2°C
2°C
SPOTUR SLOVENJ GRADEC
Deli
Šport in rekreacija, Potovanje in turizem, Športna oprema in dodatki

SPOTUR SLOVENJ GRADEC

Odprto

Danes 07.00‒15.00
Ponedeljek 07.00‒15.00
Torek 07.00‒15.00
Sreda 07.00‒17.00
Četrtek 07.00‒15.00
Petek 07.00‒13.00

Predstavitev

Javni zavod za turizem,šport, mladinske in socialneprograme SPOTUR Slovenj Gradec je ustanovljen z naslednjim namenom:

- profesionalizirati vodenje turizma in športa v občini
- vsa področja delovanja zavoda voditi, koordinirati iz enega centra,
- pripraviti in realizirati kvalitetne in pestrejše programe po posameznih področjih
- vsa področja bolj medsebojno povezati v skupno ponudbo občine, ki bo namenjena tako domačinom, kot kupcem od drugod
- ustvariti večji finančni pregled, nadzor nad sredstvi za posamezne dejavnosti
- tržiti športne in turistične objekte in programe
- pridobiti več sredstev na trgu in na razpisih
- ustvariti kvalitetno strokovno pomoč ponudnikom na področju turizma in športa.

Cilji delovanja zavoda:

• na področju turizma:

- organiziran, stalen in profesionalen pristop k razvoju novih prodajnih turističnih programov (izleti, vikend programi, počitnice) – agencijska dejavnost,
- povezanost vseh turističnih ponudnikov v občini v skupno ponudbo za trg
- promocija in trženje skupne turistične ponudbe na domačih in tujih trgih
- ustvarjanje prihodka iz naslova trženja turistične ponudbe
- zagotavljanje strateškega razvoja turizma
- povezovanju javnih in podjetniških interesov ter storitev
- razvoj novih turističnih produktov
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice
- organizacija in trženje zabavnih prireditev
- grafično oblikovanje in urejanje spletne podobe

• na področju športa

- profesionalno organiziranje, vodenje, koordiniranje in trženje športne dejavnosti v občini
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v občini
- trženje športnih objektov in športnih prireditev
- priprava letnega programa športa v občini
- priprava dolgoročnega programa razvoja športa v občini
- vključitev športne ponudbe (s primernimi vsebinami) občine v prodajno turistično ponudbo občine

•  na področju socialnih programov

-profesionalno organiziranje, vodenje in delovanje zavetišča za brezdomce
-upravljanje in vzdrževanje zavetišča za brezdomce
-sodelovanje v koordinacijski mreži zavetišč za brezdomce na področju celotne države
-priprava strategije delovanja zavetišč za brezdomce v prihodnje

•  na področju mladinskih programov

-zbiranje in posredovanje informacij za mlade  
-koordiniranje in izvajanje dejavnosti za mlade
-koordiniranje mednarodnega sodelovanja na mladinskem področju
-nudenje servisne dejavnosti (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) mladinskim organizacijam, mladinskim neformalnim skupinam (neorganizirani mladi) in mladim posameznikom,
-organiziranje in izvajanje različnih aktivnosti širšega pomena in pridobivanje sredstev zanje,
-skrb za upravljanje z objekti in vzdrževanje le teh
-sodelovanje z mladinskimi društvi v občini
-skrb za pripravo informativnega materiala za potrebe mladinske dejavnosti
Organizacija prireditev za otroke in mladino

 

Zadnje vsebine