Logo MojaObčina.si

Sevnica

DANES
24°C
10°C
JUTRI
28°C
9°C
9207

SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM

Povabilo k sooblikovanju proračuna Občine Sevnica za leto 2021

 

Občinski proračun vsebuje vire za zagotavljanje izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij predšolske in šolske vzgoje, socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture ter gospodarjenja z občinskim premoženjem. Poleg naštetega je cilj lokalne skupnosti izvajanje investicijskega cikla v obliki naložb. Nekateri projekti so izvedbeno in finančno letne narave, nekaj pa je obsežnejših in zahtevajo večletno načrtovanje, usklajevanje, vodenje, izvajanje in financiranje. Vse naložbe pa so načrtovane v dokumentu, ki ga imenujemo Načrt razvojnih projektov in je dolgoročni akt občinskega proračuna.

 

V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov k proračunu za leto 2020. V teh dneh se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskih pobud. Ker je bil odziv zelo pozitiven, Občina Sevnica tudi letos razpisuje projekt participativnega proračuna. 

 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujete prebivalke in prebivalci občine. Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2022, bi po vaše mnenju pripomogle k izboljševanju kakovosti bivanja v vašem ožjem bivanjskem okolju.

 

Participativni del proračuna je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov.

 

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/-a 15 let. Vsakdo lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je treba vložiti na ločenem obrazcu. Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev, pri čemer se na obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, preostali sopredlagatelji pa le z imenom in priimkom. Na obrazcu oziroma vlogi so ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov.

 

Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

pobuda pripomore k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti,

pobuda bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra,

pobuda pripomore k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov),

pobuda ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine,

pobuda ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti,

pobuda ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in postavitev zunanjih fitnes naprav,

pobuda spodbuja participiranje mladih v domačem kraju,

pobuda pripomore k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih javnih površin),

pobuda je finančno ovrednotena do največ 5.000 evrov z vključenim DDV,

pobuda ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica,

pobuda ima takojšni učinek v prostoru,

pobuda temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.

 

Predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca in ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca.

 

Na spletni strani Občine Sevnica je dostopen obrazec za elektronsko ali ročno izpolnitev. Obrazec lahko oddate v elektronski obliki na e-naslov sodelujem@obcina-sevnica.si ali ga posredujete po pošti na naslov Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega denarja ter načinu sodelovanja in podaje predlogov je objavljeno na spletni strani Občine Sevnica na naslovu www.obcina-sevnica.si/sodelujem.

 

Rok za podajo pobud je do 30. junija 2020.

 

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanje pogojev za izvedbo v letu 2021. Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen. 

 

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov vlasta.marn@obcina-sevnica.si.

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi