Logo MojaObčina.si

Šentrupert

DANES
21°C
7°C
JUTRI
20°C
8°C
2827

Sporočilo za javnost: 28. redna seja – Od septembra dražji vrtec

Občinski svet Občine Šentrupert se je sešel na 28. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval predlog za spremembo cen programov v vrtcu Čebelica, ni pa obravnaval investicijske dokumentacije za infrastrukturo na Veseli Gori.

Obravnavo investicijske dokumentacije (DIIP in IP) za projekt izboljšanja gospodarske javne infrastrukture na Veseli Gori je občinski svet – prisotnih je bilo pet od devetih svetnikov - umaknil z dnevnega reda, pri točki o posamičnih programih upravljanja za nakupe in prodaje stvarnega premoženja pa je eden od članov zapustil sejo, ki je bila zato zaradi nesklepčnosti končana. »Žal mi je, da so svetniki izglasovali umik točke o investiciji v  javno infrastrukturo na Veseli Gori, saj je to zelo pomembna točka za tamkajšnje prebivalce. Občinski svet je sicer potrdil vse druge točke na dnevnem redu, kar je pomembno, saj moramo sodelovati pri projektih v korist občanov. Žal pa smo morali sejo zaradi nesklepčnosti zaključiti predčasno, tako bodo nekatere odločitve morale počakati na septembrsko redno sejo,« pravi župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec. (- pripeta tonska izjava A. M. Kostelca)

Občinski svet je včeraj potrdil sistematizacijo delovnih mest in povečan normativ števila otrok v posameznem oddelku, da bi lahko v vrtec Čebelica sprejeli kar največ otrok. V prihodnjem šolskem letu bo vrtec obiskovalo sedem otrok manj kot letos, in sicer 107 otrok v šestih oddelkih. Zaradi sprememb pri plačah zaposlenih in dviga stroškov za materialne in druge storitve se v novem šolskem letu cene programov v vrtcu zvišujejo. Nova cena programa za oddelek prvega starostnega obdobja bo tako višja za 3,92 odstotka in bo znašala 538,53 evrov mesečno na otroka, za 10,11 odstotka na 470,76 evra se zvišuje cena programa v kombiniranem oddelku, za 9,26 odstotka pa bo višja cena programa za oddelek drugega starostnega obdobja, ki bo v prihodnjem šolskem letu 417,05 evra mesečno na otroka.

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj med drugim potrdil še elaborate o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe za izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter ravnanje z odpadki v občini Šentrupert. V drugi obravnavi je sprejel odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini in pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti, izdal je soglasje za vpis Zavoda Dežela kozolcev v Skupnost muzejev Slovenije in v Razvid muzejev, prav tako pa tudi je obravnaval tudi Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno obvoznico Šentrupert jugovzhodni odsek in se seznanil s predlogom sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo CIDO Šentrupert.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi