Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
1°C
JUTRI
12°C
3°C
Oceni objavo

Slavnostno odkritje portretov častnih občanov Občine Šentrupert

4. oktobra 2023 je v sejni sobi Občine Šentrupert potekalo slavnostno odkritje portretov častnih občanov Občine Šentrupert. Pobudnik dejanja, župan Tomaž Ramovš, je uvodoma povedal: "Občina Šentrupert podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Šentrupert. Med najvišje priznanje občine sodi naziv Častni občan. Gre za posameznike, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k ugledu in razvoju občine doma in v tujini. Iskrene čestitke vsem dosedanjim prejemnikom."

Uvodu je sledilo odritje portretov (avtorja portretov sta Franc Pepelnak in Alenka Stražišar Lamovšek), po kronološkem vrstnem redu: 

Leta 2009 je naziv ČASTNI OBČAN prejel Jože Frelih za vseživljenjsko povezanost s krajem, ko je predvsem kot predsednik krajevne skupnosti skrbel za razvoj osnovne infrastrukture, z razvojem samostojne dejavnosti pa je postavil temelje za nova delovna mesta. Izjemen je njegov prispevek na področju vinogradništva, predvsem pri promociji cvička in s tem Šentruperta, prav tako pa je je bil med prvimi. Vseskozi je spodbujal tudi ponovno ustanovitev občine Šentrupert, da bi združeni v samostojni občini uresničili načrtovano in polno zaživeli.

Leta 2011 je naziv ČASTNI OBČAN prejel prof. Josip Zupan za posebne zasluge in izjemne dosežke na področju kulture, še posebej na področju raziskovanja kulturne dediščine, avtorstva in uredništva številnih publikacij, lokalnega glasila in knjig. Še posebej dragocene so pod njegovim avtorstvom nastale štiri stalne razstave v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert: Izvirne ilustracije mladinskih del, Slovenske slikanice za otroke sveta, Rastoča knjiga Občine Šentrupert in Rastoča knjiga svetovne mladinske književnosti.

Leta 2020 je naziv ČASTNI OBČAN prejel Franc Bartolj za več kot polstoletno aktivno delovanje v Krajevni skupnosti Šentrupert in novi občini. Neprecenljiv je njegov prispevek v času vodenja sveta Krajevne skupnosti Šentrupert pri grandji telekomunikacijskega omrežja in postavitvi mogočne poslovilne vežice po načrtih domačega arhitekta Blaža Slapšaka. Neizbrisen pečat je s svojim delovanjem pustil v Vinogradniškem društvu Šentrupert, s svojo širino pa je bogatil tudi aktivnosti in akcije Planisnkega društva Polet Šentrupert.

Leta 2021 je naziv ČASTNI OBČAN prejel dr. Jože Ramovš za posebne zasluge in izjemne dosežke na področju gerontologije in socialnega dela, še posebej na področju razvoja skupin za samopomoč, medgeneracijskih programov za kakovostno starost, medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in izobraževanja družinskih oskrbovalcev, za izjemne prispevke na znanstvenem področju, s katerimi se je zapisal v slovensko in svetovno stroko, in kot pobudnik projekta integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalnih skupnostih.

Leta 2022 je naziv ČASTNI OBČAN prejel Anton Rugelj za skoraj polstoletno aktivno delovanje v lokalni skupnosti, še posebej za delovanje v Krajevni skupnosti Šentrupert, kjer je kot zadnji predsednik poskrbel za ureditev vodooskrbe v šestih naseljih, hkrati pa intenzivno sodeloval v prizadevanjih za ustanovitev samostojne občine. Vseskozi je podpiral razgibano društveno življenje in kulturne prireditve ter užival ugled med občani in širše, s tem pa povečeval tudi prepoznavnost Šentruperta.

Leta 2023 je naziv ČASTNI OBČAN prejel Jožef Brcar za 65-letno delo na gospodarskem, turističnem in kulturnem področju, še posebej za izboljšanje cestne infrastrukture in vodooskrbe v nekdanji krajevni skupnosti, za skrb za graščino na Veseli Gori in za spodbujanje in podpiranje društvenega življenja, tako na gasilskem in humanitarnem kot tudi turističnem in kulturnem področju. S somišljeniki je izboljševal kakovost življenja v lokalni skupnosti, s tem pa povečeval prepoznavnost Šentruperta.

Foto: PEP

Oglejte si tudi