Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Poziv za javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala v Vrtojbi

Datum objave: 10. 06. 2019
Številka razpisa: 47803-31/2019-1

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list RS, št. 11/18 in 79/18), s tem Javnim zbiranjem ponudb (v nadaljevanju javni razpis) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem prostorov – gostinskega dela objekta (kuhinje, priročnega skladišča, lokala za goste, sanitarij, zunanje pokrite terase in dvorišča) in gostinske sobe za opravljanje gostinske dejavnosti v skladu in pod pogoji kot to določa ta Javni razpis.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Šempeter-Vrtojba zaradi neuspešnega razpisa ponovno izvede postopek javnega zbiranja ponudb, v katerem se izklicna vrednost najemnine zniža za 30 odstotkov od vrednosti iz prejšnjega razpisa.

 

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo v okviru tega Javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si ali v sprejemni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, vsak delovni dan in sicer: v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 16.30 in v petek od 8.00 do 14.00, vse do izteka roka za oddajo ponudb. Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor na naslovu Ulica 9. septembra 137, Vrtojba, z oznako št. 47803-31/2019«, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, najpozneje do 08. 07. 2019 do 12.00.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, vsak delovni dan in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 16.30 in v petek od 8.00 do 14.00.

 

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo  neodprte vrnjene  pošiljatelju.

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 10. 07. 2019, ob 10.00, na naslovu: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, sejna soba/pritličje.

Všečkaj objavo