Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
13°C
JUTRI
7°C
0°C

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021

Datum objave: 21. 04. 2021
Številka razpisa: 322-1/2021-1
Sredstva: 10 300,00 EUR
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/2020) in Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 66/2017 - v nadaljevanju pravilnik) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja JAVNI RAZPIS  za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih društev na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, ki promovirajo območje Občine Šempeter-Vrtojba z naslednjimi aktivnostmi:
 • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah,
 • izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma,
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
 • organiziranje tekmovanj s področja turizma.

Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da so registrirana po Zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
 • da delujejo na območju Občine Šempeter - Vrtojba na področju turizma vsaj eno leto,
 • da imajo v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse obvezne zakonske in poslovne obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba, ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba,
 • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • da izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika,
 • da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za tekoče leto.

Višina razpisanih sredstev namenjenih sofinanciranju dejavnosti turističnih društev znaša 10.300 € in so predvidena na proračunski postavki 041 407 – Sredstva za turistične programe.

Obdobje nastanka upravičenosti stroškov je od 11. 11. 2020 do 10. 11. 2021.

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno 10. junija 2021 na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:

• v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
• v spodnjem levem kotu besedilo »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2021 – NE ODPIRAJ«
,
• na desni strani naslov občine.

PREPOZNE PRIJAVE BODO S SKLEPOM ZAVRŽENE.

CELOTNO BESEDILO RAZPISA JE V SPODAJ V PRIPETIH DATOTEKAH.

Všečkaj objavo