Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
4°C
JUTRI
15°C
4°C

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku

Datum objave: 23. 02. 2012
Številka razpisa: Ref-1
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US) objavlja POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 1. Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na eni lokaciji v Šempetru pri Gorici in na eni lokaciji v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 1m x 1m. 2. Organizatorji referendumske kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do ponedeljka, 5. marca 2012 na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom " ZA REFERENDUM ", ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sempeter-vrtojba.si. 3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo v torek, 6. marca 2012 ob 11. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici. 4. V kolikor bo organizator referendumske kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog. 5. Na drugih lokacijah je možno plačljivo nameščanje in odstranjevanje reklamnega materiala v skladu Pravilnikom o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogovih javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala (Občina Šempeter-Vrtojba, 10. marec 2011). 6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 8. marca 2012 dalje. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate. 7. Organizatorji volilne kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko. 8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja referendumske kampanje. Številka: 04002-1/2012-2 Šempeter pri Gorici, 24. februar 2012 ŽUPAN mag. Milan Turk

Všečkaj objavo