Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
16°C
0°C
JUTRI
18°C
2°C
5258

Vizija prometa in mobilnosti v okviru Celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba

7. marca 2017 se je v Coroninijevem dvorcu odvila zadnja javna razprava z občani in zainteresirano javnostjo v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba (CPS), ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Udeleženci razprave so potrdili vizijo prometa in mobilnosti v občini, ki se glasi: S celostno ureditvijo in organizacijo prometa po načelih trajnostne mobilnosti bo Občina Šempeter – Vrtojba prebivalcem in obiskovalcem privlačen in prijazen kraj bivanja. Bivalni prostor bo celovito urejen in varen ter bo nudil priložnosti za nove družbene in gospodarske dejavnosti. Z dobro dostopnostjo do ključnih turističnih in gospodarskih območij se bosta dodatno okrepili tako lokalna identiteta kot podoba in prepoznavnost občine v širšem prostoru.

 

Za lažje doseganje zastavljene prometne prihodnosti občine je vizija podprta z natančneje opredeljenimi cilji in ukrepi znotraj petih ključnih stebrov strategije: celostno prometno načrtovanje, pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet in motoriziran promet.

Za vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja se najprej vzpostavi pogoje (sprejetje in izvajanje CPS ter proračun, ki finančna sredstva enakomerno namenja vsem petim stebrom prometne strategije), postavi se sisteme spremljanja pobud občanov, kakovosti infrastrukture ter navad in zadovoljstva uporabnikov. Ključnega pomena za uspešno izvajanje CPS je informiranost in ozaveščenost prebivalcev, za kar so predvidene raznovrstne promocijsko-izobraževalne akcije (npr. na temo prometne varnosti, prometne kulture, pozitivnih učinkov neuporabe avtomobila in podobno).

Za spodbujanje hoje in kolesarjenja so predvideni izgradnja nove peš in kolesarske infrastrukture (dopolnitev manjkajočih površin, razširitev omrežja), odprava nevarnih mest za pešce in kolesarje ter različni ukrepi za izboljšanje kakovosti obstoječe peš in kolesarske infrastrukture (celovita označitev, prilagoditev vsem udeležencem v prometu, sistem informiranja, sistem za izposojo koles, kolesarska stojala,…).

Za zagotovitev učinkovitega in udobnega javnega potniškega prometa so predvideni ukrepi za izboljšanje ponudbe JPP (uvedba novih linij, sinhronizacija voznih redov, alternativne oblike prevoza,…) ter ukrepi za izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe JPP (informacijski portal, prilagoditev postaj, postajališč in vozil vsem uporabnikom,…).

Za optimizacijo motoriziranega prometa so predvideni ukrepi na področju infrastrukture (odprava nevarnih mest, umirjanje prometa,…), ukrepi za ureditev mirujočega prometa (predvsem za potrebe bolnice), ukrepi za ureditev tovornega prometa (koridorji za vodenje tovornega prometa, ureditev dostave v občutljiva območja,….) ter ukrepi za spodbujanje uporabe okoljsko sprejemljivejših vozil (npr. polnilnice za električna vozila in vozila na plin).  

 

V naslednji fazi izdelave CPS bo oblikovan podroben akcijski načrt ukrepov za obdobje petih let. Akcijski načrt bo vseboval seznam ukrepov, hierarhijo njihovega izvajanja, odgovorne osebe, vire financiranja in njihov časovni razpored.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!