Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
13°C
JUTRI
28°C
12°C
Oceni objavo

Županov nagovor na slavnostni seji Občinskega sveta v počastitev občinskega praznika Občine Šempeter-Vrtojba

V četrtek, 20. julija, se je v Mladinskem centru Vrtojba v počastitev občinskega praznika, ki ga občina praznuje 22. julija odvila slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Praznovanje občinskega praznika je vselej prijeten vsakoletni dogodek. Ob tej priložnosti se namreč Občina z nagradami in priznanji pokloni najvidnejšim dosežkom in s tem tudi posameznikom, društvom in podjetjem, ki že dolgo let uspešno delajo in ustvarjajo ter vidno prispevajo k razvoju občine in širijo glas o njej po Sloveniji in še dlje. Tokratni nagrajenci so: Matija Skrt in Eva Faganelj oba iz Šempetra pri Gorici, ki sta prejela nagrado za mlade ter Kmetija Gorkič iz Vrtojbe in Vlasta Klančič iz Šempetra pri Goric, ki sta prejela priznanji Občine Šempeter - Vrtojba. O njih smo na tem mestu že pisali (TUKAJ), vendar slavnostna seja ni namenjena samo njim. Namenjena je tudi pregledu prehojene poti, ki v svojem nagovoru strnil župan mag. Milan Turk.

Nagovor objavljamo v celoti:

"Spoštovane članice in člani občinskega sveta, občinski nagrajenci, cenjeni gostje, župani in podžupani sosednjih, bližnjih in pobratenih občin, načelnik upravne enote in vsi zbrani na današnjem praznovanju našega občinskega praznika.

Za razliko od lani, ko je v naši neposredni bližini v teh dneh že divjal požar, lahko letos občinski praznik nemoteno praznujemo in se tako kot je običajno srečamo na slavnostni seji občinskega sveta, ki je priložnost, da se zahvalimo tistim organizacijam in posameznikom, ki so s svojim delom še posebej zaznamovali življenje naše lokalne skupnosti.

Tokrat smo slavnostno sejo pripravili v Vrtojbi. Glede na to, da našo občino sestavljata le dva kraja je prav, da se osrednji dogodek ob občinskem prazniku organizira izmenično vsakič v drugem kraju.

Tokratna slavnostna seja je že štiriindvajseta po vrsti. V soboto, 22. julija, bo namreč minilo 25 let, od kar je bil v državnem zboru sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin, s katerim je bila ustanovljena Občina Šempeter - Vrtojba. Prav je, da se ob takem jubileju spomnimo vseh, ki so se v tistem času zavzeli in se potrudili, da je do ustanovitve naše občine prišlo. Seveda smo vedno hvaležni tudi vsem, ki so kasneje kakorkoli pripomogli k njenemu delovanju oz. dobrobiti tukajšnjih prebivalcev. 25 let je obdobje, v katerem je mogoče že kar veliko narediti in pomembno nastaviti smer razvoja ter zagotoviti možnost kvalitetnega bivanja. V 25 letih pa se rado tudi že kaj pozabi. Lepo bi bilo predvsem, če bi pozabili kakšno neprijetnost ali celo zamero, če je morda med tem časom nastala. Spominjati pa se je treba vsega dobrega, saj je to vzpodbuda za delo v prihodnje. Verjamem, da bomo tako kot doslej tudi v bodoče skupaj iskali rešitve in se trudili za napredek naše lokalne skupnosti in širše soseščine.

Da bi se na tem mestu spominjali 25-letnega obdobja, bi vzelo malo preveč časa, zato mi dovolite, da se, kot je običajno, osredotočim le na najpomembnejše dogajanje in delo, ki smo ga v naši občini opravili od preteklega občinskega praznika.

Kot sem že omenil, smo lani občinsko praznovanje prestavili na jesen, saj je v juliju in avgustu v sosednjih občinah divjal požar. Naša občina ni bila neposredno ogrožena, čeprav je sirena zatulila tudi pri nas. Smo pa s pripadniki gasilcev in civilne zaščite ter številnimi prostovoljci sosedom priskočili na pomoč. V naši občini smo med drugim organizirali prijavno in odjavno točko za gasilske enote, ki so se izmenjevale na požarišču, v šempetrskem športnem centru pa smo zagotovili zbirni center in prostor za prenočevanje ljudi, ki so morali za kratek čas zapustiti svoje domove. Dovolite, da se na tem mestu še enkrat zahvalim vsem našim gasilcem, pripadnikom civilne zaščite in tudi prostovoljcem za vso nudeno pomoč in podporo. 

Največ sredstev in pozornosti navadno občine namenjamo naložbam na področju gradnje in vzdrževanja občinske komunalne javne infrastrukture. Tudi v preteklem letu smo nadaljevali s prenovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Tako smo prenovili ali uredili kanalizacijo na Cesti goriške fronte, Na hribu, na odseku Ulice 9. septembra in na Čukljah, kjer poleg fekalne kanalizacije urejamo tudi urbano odvodnjo meteornih voda in na ta način zmanjšujemo poplavno ogroženost. S tem nameravamo nadaljevati, saj imamo praktično vse pripravljeno za objavo javnih razpisov za izbiro izvajalca za vgradnjo večje cevi na približno 100-metrskem odseku na Čukljah in izgradnjo kanalizacije in prenovo vodovoda na 400-metrskem odseku na Žnidarčičevi ulici, oziroma v poti na ozemlju sosednje Občine Gorica, za kar smo od le-te že pridobili potrebno dovoljenje.

V preteklem letu smo uredili tudi cestni odsek od izvoza s hitre ceste proti postajališču za avtodome v Vrtojbi. Z urejanjem občinskih cest nameravamo nadaljevati tako na tem območju v smeri proti transformatorski postaji in Lazam kot drugod. Naj omenim le načrtovano ureditev križišča proti Poti na Mark in Ulici Ivana Suliča, za ureditev katerega smo z izvajalcem del že sklenili pogodbo, dela pa se bodo začela izvajati v kratkem. Križišče bo s preureditvijo postalo varnejše predvsem za pešce in kolesarje.

Občina ureja javno infrastrukturo tudi v ekonomsko poslovnih conah. V poslovni coni Polje smo tako v zadnjem letu pridobili nepovratna sredstva za ureditev nove dostopne ceste s kolesarsko povezavo, kanalizacijo, vodovodom, postajališčem za izposojo koles ter parkirišči in polnilnicami za električne avtomobile. Zelo smo se morali potruditi, da smo v relativno kratkem času pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Še v letošnjem letu nameravamo dokončati potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo in objaviti javni razpis za izvedbo gradbenih del.

Seveda se na občini vedno veselimo tudi investicij, ki jih na svoji infrastrukturi izvaja država. Dela, ki se izvajajo na krožišču na vrtojbenski obvoznici, potekajo sicer počasi, a se vendarle bližajo koncu. Poleg urejenega krožišča bo izvedena kolesarska navezava na začasno urejeno krožišče na drugi strani hitre ceste pri nekdanjem ABK, zaključila pa se bo tudi navezava na kolesarsko povezavo, ki ob hitri cesti poteka do Ulice 9. septembra. Pri naložbi sodeluje tudi občina, tako da je zagotovila del projektne dokumentacije in v ta namen odkupljena zemljišča.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo tudi pospešeno pripravlja vse potrebno za posodobitev železniške infrastrukture na železniški postaji Nova Gorica. Da bi se le ta lahko posodobila, bo potrebno med drugim zgraditi nov tirni lok iz železniške postaje Vrtojba proti Sežani, premakniti železniško postajo Šempeter pri Gorici bliže podhodu pri biotehniški šoli in posodobiti železniško postajo Vrtojba. Direkcija načrtuje naložbo izpeljati v letu 2024. S ponovno vzpostavitvijo loka proti Sežani, se bo število vlakov, ki vozijo skozi Šempeter nekoliko zmanjšalo, saj ne bo več potrebe po obračanju na postaji v Novi Gorici. Zaradi prestavitve železniškega postajališča v Šempetru, bo občina nekoliko počakala z ureditvijo kolesarske steze, ki se bo nadaljevala skozi športni park, čeprav je za to naložbo že vse pripravljeno.

Bomo pa v Športnem parku v Šempetru prenovili in posodobili kolesarki poligon, ki bo preplaščen z asfaltno podlogo, tako da bodo lahko kolopark za vadbo uporabljali tudi drugi uporabniki, saj bo športni objekt primeren za vožnjo s kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in ostalimi športnimi rekviziti na kolesih. Pogodba z izvajalcem del je že sklenjena, tako da se bodo dela začela v kratkem.

V lanskem poletju smo na novo s športno podlago preplastili tudi igrišče ob osnovni šoli v Šempetru, ob osnovni šoli v Vrtojbi pa smo pred kratkim prenovili otroško igrišče, ki je sicer na voljo občanom tudi izven šolskega urnika. Za dobro počutje in možnost redne vadbe smo poskrbeli tudi z ureditvijo igrišča in fitnes naprav v gozdički nad kolesarsko stezo v Bazari. V bližini postajališča za avtodome smo v okviru projekta Enotour uredili točko za postanek in oddih pohodnikov in kolesarjev, v okviru projekta Urbani ekokrog pa urejamo park v bližini Športnega parka v Šempetru, ki bo namenjen botanični kolekciji predvsem aromatičnih in zdravilnih rastlin ter sadnega drevja, za katerega upamo, da bo spodbujal trajnostno ravnanje z naravnimi viri.

Veliko nalogo, ki je z vidika trajnostnega razvoja zelo pomembna, si je občinska uprava naložila tudi s sprejetjem koordiniranja projekta prenove namakalnega razvoda Vogršček. Lansko sušo smo skoraj že pozabili, a brez vode za namakanje se lahko od resne kmetijske proizvodnja v Vipavski dolini poslovimo. Sedanji upravljavec namakalnega razvoda Sklad Republike Slovenije kmetijskih zemljišč in gozdov se je v zadnjih letih izkazal za skrbnega. Razvod tako obratuje, vendar je zastarel in nujno potreben prenove. Gre za približno 200 km cevovodov, črpališč, odjemnih mest in drugih objektov, ki jih bo potrebno v naslednjih letih prenoviti, za kar se nadejamo evropskih sredstev namenjenih kmetijstvu. Če bi vsako leto prenovili 20 km cevovoda, bi obnova trajala 10 let.

Trenutno pa je največji občinski projekt s katerim se občinska uprava intenzivno ukvarja prenova kulturne dvorane v Šempetru. Poleg dvorane bomo istočasno urejali tudi prostore v nekdanjem hotelu, kjer bodo poleg spremnih prostorov za dvorano v pritličju, v prvem in drugem nadstropju tudi prostori zdravstvenega doma. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila pred časom oddana. Želimo si, da bi postopki potekali hitreje, predvsem zato, ker bi radi leto 2025 pričakali z že prenovljenim in sodobnim kulturi namenjenim objektom. Prenova objektov gotovo ne bo poceni. Sredstva za potrebe ureditve prostorov za zdravstveni dom imamo že zagotovljena, za potrebe prenove kulturne dvorane pa bomo za sredstva zaprosili tudi državo, morda pa se bo potrebno tudi zadolžiti. To ne bi smelo predstavljati večje težave, saj je občina v letošnjem letu odplačala kredit, ki smo ga najeli za gradnjo čistilne naprave, trenutno odplačujemo le še kredit za nakup športnega centra, ki pa proračunskih sredstev ne bremeni pretirano in ga bomo odplačali v sredini leta 2026.

V središču Vrtojbe smo konec lanskega leta odkupili starejšo stanovanjsko hišo in bližnje stavbno zemljišče. Občina tako zaokrožuje svoja zemljišča na območju središča Vrtojbe, kjer bi lahko z leti uredili trg in mu namenili bolj urbane vsebine.

Velik korak naprej, ki bo omogočil nadaljevanje skladnega in uravnoteženega razvoja, so po večletnem usklajevanju maja sprejete spremembe občinskega prostorskega načrta. Spremenjeni občinski prostorski načrt bo omogočil sprejemanje podrobnejših prostorskih načrtov za območja poslovnih con in stanovanjsko gradnjo. V postopku priprave ali sprejemanja so tako že podrobni prostorski načrti za poslovni coni Lavžnik in Polje, stanovanjsko sosesko Lada in območje ob gasilskem domu ob Žnidarčičevi ulici.

Na najboljši možni način se je zaključila tudi zgodba vrtojbenskega doma upokojencev. Koncesionar je svojo zavezo izpolnil in objekt prenovil ter usposobil za obratovanje. Ravno tako so dograjena tudi oskrbovana stanovanja. Dom starejših občanov Vrtojba je tako nedolgo nazaj zaživel in odprl svoja vrata prvim oskrbovancem. Upam in želim si, da bo postal miren, varen in topel dom za vse, ki bodo tam prebivali in delali.

Za konec pa naj še omenim junijski obisk manjše delegacije iz prijateljske občine Castelculier v Franciji. Občina Castelculier je že desetletja pobratena z našo pobrateno občino Medea. In ker smo prijatelji prijateljev, se mi zdi pobuda Župana Občine Castelculier, da se tudi naši občini pobratita več kot dobrodošla. Zaradi relativno velike oddaljenosti, bo seveda potrebno najti način za srečevanje in sodelovanje, ki ne bo smel biti pretirano naporen, nekako podoben kot je to sodelovanje utečeno z Občino Medea. Izmenično se namreč obiskujejo na pet let. Odločanje o pobratenju bi seveda opravili na eni izmed jesenskih sej občinskega sveta.

Spoštovani!

Kot lahko vidite, je samo iz naštetega razvidno, da je bilo veliko narejenega. Še več je pa tistih manjših vsakodnevnih operativnih stvari, ki so nujne, da življenje v lokalni skupnosti nemoteno teče. Vsak od nas, drage občanke in dragi občani, je sodeloval in pomagal po svojih močeh, volji, znanju in pripravljenosti. Začenši z občinsko upravo, občinskim svetom, različnimi delovnimi telesi, lastniki zemljišč, marljivimi pogodbeniki in zanesljivimi poslovnimi partnerji. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Občinski praznik je seveda predvsem priložnost, da se zahvalimo in podelimo priznanja tistim, ki so se s svojim trudom za skupnost in dosežki še posebej izkazali in tistim, ki so še mladi in jim nagrade pomenijo vzpodbudo. Spoštovani nagrajenci, ob tej priložnosti vam seveda čestitam in izražam svojo hvaležnost. Prepričan sem, da na vas lahko računamo tudi v prihodnje. Tudi zaradi vas je življenje v naši občini prijetnejše in tudi zaradi vas nas lahko navdaja optimizem.

Naj za konec vsem še iskreno čestitam ob prazniku in 25 jubileju Občine Šempeter - Vrtojba in se vam zahvalim za pozornost. Tistim, ki si boste to poletje privoščili še kaj dopustniških dni pa zaželim tudi lepe počitnice!"

Oglejte si tudi