Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
7°C
-0°C
JUTRI
9°C
-5°C

Odprtje prizidka ob vratarnici kamionskega terminala ob zaključku projekta T.I.P. in uradna predaja obnovljene javne razsvetljave v občini v uporabo ob zaključku projekta FutureLights

V petek, 10. oktobra 2014, je župan Milan Turk s simboličnim odprtjem prizidka ob vratarnici kamionskega terminala in uradno predajo obnovljene javne razsvetljave v občini v uporabo, zaključil dva projekta: T.I.P. – Čezmejna integrirana platforma in FutureLights – Javna razsvetljava prihodnosti, ki sta sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
  • Projekt T.I.P. – Čezmejna integrirana platforma

Občina Šempeter – Vrtojba je v sklopu projekta T.I.P. izvedla dela za dva sklopa:

V okviru sklopa 1 je bil zgrajen prizidek ob vratarnici kamionskega terminala. Investitor, Občina Šempeter-Vrtojba, je s prezidavo povečal kapacitete vratarnice na Mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. Prostori prvotne vratarnice, z izjemo čajne kuhinje, kjer je povezava z novim objektom, so bili ohranjeni in v manjšem obsegu sanirani. V novo prizidanem objektu pa so umeščeni jedilnica (za cca. 10 oseb) z manjšo čajno kuhinjo, kjer vozniki tovornjakov lahko zaužijejo obrok, pralno-sušilni stroj ter tehnični prostor za pripravo tople vode in ogrevanja objekta. Novi objekt nepravilne oblike je takšen, da bo iz jedilnice omogočen dober pregled na parkirišče za kamione, hkrati pa bo zagotavljal kar najboljše možne pogoje osvetlitve prostora z Z, JZ smeri ter z velikim oknom na zahodni fasadi ponuja lep pogled na zelenje v parku.

 

V sklopu 2 pa sta bila izvedena parkirni sistema kontrole dostopa/izstopa z ANPR kamerami in videonadzora parkirišča ter sistem za signalizacijo z dvema obvestilnima tablama.

 

Vrednost celotne naložbe z davkom znaša za sklopa 1 in 2 137.601,59 EUR (sklop 1 - 91.645,90 EUR, sklop 2 - 45.955,69 EUR). Za izvedeno investicijo bo občina prejela 95 % nepovratnih sredstev (ESRR 85 %, nacionalno sofinanciranje 10 %).

 

V sklopu projekta T.I.P. je Občina Šempeter-Vrtojba pripravila tudi Programsko idejno zasnovo za ureditev prometnega tovornega terminala na območju nekdanjega MMP Vrtojba. Le-ta bo služila kot strokovna podlaga za nadaljnje projektiranje in umeščanje dejavnosti v prostor v postopku izdelave prostorskih aktov. Z njo želi Občina Šempeter-Vrtojba postaviti prostorske temelje za nadaljnji razvoj omenjenega območja, ki bo potekal v dopolnjevanju funkcije cestnega prometnega križišča ob državni meji z vsebinami, ki bi omogočale širitev dejavnosti na intermodalni pretovor blaga s cestnih vozil na vlak, prepakiranje blaga, obrtne dejavnosti povezane s servisiranjem in vzdrževanjem cestnih vozil ter industrijsko-obrtne dejavnosti povezane s pretovorjenim blagom.

  • Projekt FutureLights – Javna razsvetljava prihodnosti

V okviru projekta FutureLights – Javna razsvetljava prihodnosti je bil izdelan kataster javne razsvetljave v skladu s skupno metodologijo, postavljeni so bili kazalniki učinkovitosti javne razsvetljave ter opravljena analiza stanja javne razsvetljave in svetlobne onesnaženosti območja. Ti produkti bodo uporabni tudi po zaključku projekta, saj so namenjeni lastnikom in upravljavcem javne razsvetljave.

 

V sklopu pilotnega projekta pa je bila izvedena rekonstrukcija javne razsvetljave občine Šempeter-Vrtojba, ki je zajemala dobavo in vgradnjo skupaj 350 novih svetilk  v LED tehniki na 13 odjemnih mestih. Izvedba je zasledovala cilje trajnostne javne razsvetljave v skladu z zakonodajo in v skladu s strategijo trajnostne javne razsvetljave na omenjenem področju bo trajno zmanjšala svetlobno onesnaževanje ter porabo energije. Z zamenjavo starih svetilk z LED svetilkami bodo v prihodnje manjši stroški vzdrževanja, prepolovila pa se bo tudi vrednost, ki jo občina letno namenja za električno energijo.

 

Vrednost pogodbenih del je znašala 117.567,01 EUR z vključenim DDV, vrednost celotnega projekta pa 199.169,99 EUR z vključenim DDV. Za izvedeno investicijo bo občina prejela 95 % nepovratnih sredstev (ESRR 85 %, nacionalno sofinanciranje 10 %).

 

V okviru priprave projektne dokumentacije pa je Občina Šempeter-Vrtojba pripravila celovito rešitev za zamenjavo vseh neustreznih svetilk v občini. Delno se je naložba izvedla v okviru pilotnega projekta, preostale svetilke pa bomo zamenjali s pomočjo evropskih sredstev v prihajajoči finančni perspektivi.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi