Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
23°C
6°C
JUTRI
20°C
5°C
Deli

Odobrena nepovratna sredstva za kolesarsko pot v Bazari

Potem ko je bila v lanskem letu sprejeta Celostna prometna strategija Občine (v nadaljevanju: CPS), sta bili na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTNM_1/2017) Ministrstva za infrastrukturo predloženi ter tudi že odobreni dve vlogi Občine Šempeter-Vrtojba za sofinanciranje tovrstnih operacij. Na prvem roku, novembra 2017, je Ministrstvo za infrastrukturo odobrilo vlogo gradbene in prometne preureditve avtobusnega postajališča v Vrtojbi, na drugi razpisni rok, 4. aprila 2018, pa je bila predložena vloga za sofinanciranje Kolesarske poti v Bazaro. Občina je te dni prejela sklep Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 98.583,21 EUR. Predvidena celotna vrednost operacije je 499.150,93 EUR. Sofinancirajo se ukrepi trajnostne mobilnosti v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«

 

Odobrena operacija »Kolesarska pot v Bazaro« se nanaša na gradnjo kolesarske infrastrukture, samostojne kolesarske poti od plinske postaje ob cesti v Ošlje (JP 914781) do Bazare (priključek na JP 914792) v zaselku Bazara. Obravnavana kolesarska pot leži v mestu Šempeter pri Gorici, in sicer med zaselkom Ošlje (JP 914781) in zaselkom Kemperšče (JP 914792). Rešuje obstoječo problematiko slabe prometne varnosti, povezuje naselje Bazara s centrom mesta, prispeva k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture ter izboljšuje kakovost življenjskega prostora v urbanem območju. Investicijski projekt je usklajen s CPS neposredno preko ukrepa C2 Gradnja (dopolnitev) manjkajočih kolesarskih povezav in razširitev kolesarskega omrežja. Občina si je v CPS zastavili cilj, da bo postopoma dogradila manjkajoče odseke, ki bodo povezani, neposredni, udobni, varni in privlačni za uporabnike. Dograditev se bo izvajala fazno.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi